Filter moralno spornih vsebin

Aplikacija R-filter, ki vam jo v nadaljevanju predstavljamo, je dodatek Internet Explorerju. Dodatek se ob instalaciji prikaže kot nov gumb v orodni vrstici Internet Explorerja ter v Explorerjevem  menuju Orodja. Orodje omogoča nastavitev seznama neprimernih besed, ki ne smejo nastopati v izvorni kodi spletne strani. 

 

Prenesi Filter moralno spornih vsebin  (samo za Internet Explorer)

Osnovna naloga aplikacije je filtriranje spletnih strani z neprimerno vsebino, izkazalo pa se je, da je R-filter uporaben tudi v druge namene, ki jih bomo opisali v nadaljevanju. Kaj je neprimerna vsebina, boste lahko določili sami, saj boste imeli le vi dostop do nastavitve filtra. S primerno izbranimi prepovedanimi ključnimi besedami se boste lahko izognili neželenemu nalaganju raznih komercialnih orodnih vrstic in podobnih programov, ki se vam, vašim otrokom, vašim učencem, dijakom ali študentom, hote ali nehote naložijo ob prebiranju spletnih strani. Če boste kot neprimerno besedo vpisali samo besedo »sex« boste na enostaven način preprečili dostop do 98% spletnih strani s pornografsko vsebino. 98% teh strani v svoji izvorni kodi namreč vsebuje besedo »sex«.

Uporaba filtra za preprečevanje prikaza neprimernih vsebin v šolah ni novost v svetu. V zadnjem času je postala množičnost spletnih strani z neprimerno vsebino tako velik problem, da tudi določeni iskalniki ponujajo vključitev filtriranja besed. Problem takih filtrov je, da so vezani le na določene spletne strani ali iskalnike. Ko uporabnik tak iskalnik zapusti, ga pred neprimernimi vsebinami ne varuje nič in nihče.

R-filter ni namenjen tistim, ki bi radi namenoma zašli na tovrstne spletne strani. Namenjen je predvsem tistim, ki se jim po naključju odprejo take strani. Najnovejši triki urednikov spletnih strani s pornografsko vsebino so takšni, da se ob prikazu njihove spletne strani odpre še vrsta drugih spletnih strani s tovrstno vsebino, ob tem pa na računalnik instalirajo programček, ki ga je skoraj nemogoče izbrisati.

Potrebno je dobro vedeti proti čemu se borimo. Ne borimo se proti nekaj fotografijam razgaljenih teles. Fotografija ženskega ali moškega telesa otroku ne more škodovati. Borimo se proti hujšim stvarem. Vaš učenec ali vaš otrok lahko brez težav zaide na strani, katerih vsebine so prehude, da bi jih napisali na ta bel list papirja. Ne govorimo le o pornografiji, temveč tudi o drugih, otroku nerazumljivih stvareh, kot so npr. slike razmesarjenih človeških teles, itn.

Otrok v najbolj aktivni dobi umskega in telesnega razvoja, si takih prizorov ne zna razlagati in lahko vplivajo na njegov razvoj, zato je vsaka diskusija o tem, ali je filter za preprečevanje prikaza neprimernih vsebin kratenje otrokovih pravic do obveščenosti odveč. 

Poudariti je potrebno, da boste lahko sami določili, kaj je neprimerno za vašega otroka, učenca ali dijaka. Seznam neprimernih besed ali nedovoljenih spletnih strani boste lahko poljubno spreminjali. 

V nadaljevanju vam ponujamo odgovore na najpogosteje zastavljena vprašanja:

 

1. Komu je R-Filter namenjen?
R-Filter je namenjen šolam in staršem, ki želijo svoje otroke zaščititi pred neprimernimi vsebinami na svetovnem spletu.

2. Kako R-Filter deluje in kako se razlikuje od drugih filtrov, ki jih zasledimo na spletu?
R-Filter prebere izvorno kodo vsake spletne strani, ki je bila odprta ter na njej poišče morebitne neprimerne besede. Kaj je neprimerna vsebina lahko starši ali učitelji sami določijo, z vpisom besed, ki jih v izvorni kodi ne sme biti. Na svetu ni filtra, ki bi naše otroke popolnoma zaščitil pred neprimernimi vsebinami, zato lahko trdimo, da je R-Filter v samem vrhu po svoji učinkovitosti. Starši oz. učitelji bodo ob vključenem filtru lahko brez skrbi zapustili dom oz. učilnico, saj se aplikacija lahko izključi le s pomočjo gesla, ki ga izbere skrbnik programa.

3. Ali z ostalimi brskalniki (npr. Netscape, Mozilla, Opera, ...) lahko dostopamo do neprimernih vsebin?
V osnovi verziji je R-filter blokiral zagon nekaterih drugih brskalnikov. Danes R-filter dopušča brskanje z drugimi brskalniki in žal z njimi lahko dostopamo do neprimernih vsebin. Rešitev je v instalaciji dodatnega programa, ki blokira zagone drugih brskalnikov.

4. Kako vstopimo v nastavitve R-Filtra?
V nastavitve filtra lahko vstopimo le s pomočjo gesla, ki si ga izberemo ob prvi instalaciji. V nastavitve lahko vstopimo tako, da dvakrat kliknemo z miško na formo R-Filtra. V nastavitve lahko vstopimo tudi preko gumba, ki se ob prvem zagonu R-filtra ustvari v orodni vrstici Internet Explorerja. Prav tako pa lahko v nastavitve vstopimo preko menuja R-Filter, ki se ob prvem zagonu R-Filtra ustvari v menuju Orodja(Tools) vašega Internet Explorerja. Če gumb R-filtra ni viden v orodni vrstici kliknite z desno tipko miške na orodno vrstico in vstopite v nastavitve orodne vrstice, kjer vključite gumb.

5. Kako lahko izkjučimo/vključimo R-Filter?
R-Filter izključimo/vključimo tako, da vstopimo v nastavitve (dvoklik na formo R-Filtra), izberemo opcijo "Izključi filter" ali "Vključi filter" ter pritisnemo gumb "Shrani".

6. Kako dodamo nove prepovedane besede?
Učinkovitost R-Filtra lahko povečamo tako, da v nastavitvah dodamo nove prepovedane besede, čeprav ne priporočamo prevelikega števila prepovedanih besed, ker bi to lahko vplivalo na delovanje R-Filtra. Prepovedane besede dodamo v okno, ki je temu namenjeno in sicer vsako besedo v svojo vrsto. R-Filter bo nove nastavitve upošteval šele ob ponovnem zagonu R-filtra ali računalnika.

7. Kako dodamo spletne naslove ki naj jih R-filter ne filtrira (npr. spletne naslove iskalnikov) ?
Priporočljivo je, da R-filter ne filtrira spletnih strani iskalnikov, ki jih uporabljate, zato lahko v nastavitvah določite naslove ali dele URL naslovov, ki naj jih filter ne filtrira. To možnost smo dodali, da filtriranje ne moti iskanja po iskalnikih in zato, da lahko dovolimo dostop do poučnih spletnih strani, na katerih se lahko znajde tudi navidez neprimerna beseda. Naslove, ki naj jih filter ne filtrira, pišite vsakega v svojo vrstico. Preveliko število takih naslovov bi lahko vplivalo na delovanje R-Filtra. R-Filter bo nove nastavitve upošteval šele ob ponovnem zagonu R-filtra ali računalnika.

8. Kako blokiramo dostop do določene spletne strani?
Nekatere spletne strani namenoma nimajo omogočenega dostopa do izvorne kode, zato jih R-Filter ne more prebrati. Če zasledite tako spletno stran in je na njej neprimerna vsebina, jo vpišite v okno za blokiranje spletnih naslovov.

9. Kaj lahko nastavljamo v nastavitvah R-Filtra?
V nastavitvah R-Filtra lahko določimo naslednje parametre:
a) Filter vključen/Filter izključen.
b) Seznam neprimernih besed (npr. sex, porno, xxx ...).
c) Seznam naslovov ali delov naslovov spletnih strani, ki naj jih filter ne filtrira (npr. google.com, najdi.si, raziskovalec.com, med.over.net ...) To možnost smo dodali, da filtriranje ne moti iskanja po iskalnikih in zato, da lahko dovolimo dostop do poučnih spletnih strani, na katerih se lahko znajde tudi neprimerna beseda.
d) Seznam naslovov ali delov naslovov spletnih strani, ki naj jih filter nemudoma zapre (npr.
http://204.177.92.193 , ...) Nekatere spletne strani imajo dostop do svoje izvorne kode zaščiten, zato jih R-filter ne more prebrati.

e) URL naslov spletne strani, ki se bo prikazala, če filter naleti na neprimerno besedo. Najbrž boste za to stran definirali svojo domačo stran.

f) Možnosti uporabe R-Filtra je več in jih lahko tudi sami odkrivate. Če na primer med prepovedane besede ustavite črko »a« potem bo filter onemogočil dostop praktično do vseh spletnih strani razen do tistih, ki jih navedete kot varne in jih filter zato ne preverja. S tem lahko omejite uporabo interneta le na določeno področje. (npr. lahko določite, da se učenci »sprehajajo« le po spletnih straneh vaše šole ali določenega poučnega spletnega mesta.)

Slika prikazuje nastavitve R-filtra

Prenesi Filter moralno spornih vsebin  (samo za Internet Explorer)