Center za lokalizacijo interneta v Sloveniji www.raziskovalec.com

AJDOVŠČINA

AJDOVŠČINA, BATUJE, BELA, BRJE, BUDANJE, CESTA, COL, ČRNIČE, DOBRAVLJE, DOLENJE, DOLGA POLJANA, GABERJE, GOJAČE, GOZD, GRIVČE, KAMNJE, KOVK, KOŽMANI, KRIŽNA GORA, LOKAVEC, MALE ŽABLJE, MALO POLJE, MALOVŠE, OTLICA, PLAČE, PLANINA, PODKRAJ, POTOČE, PREDMEJA, RAVNE, SELO, SKRILJE, STOMAŽ, ŠMARJE, TEVČE, USTJE, VELIKE ŽABLJE, VIPAVSKI KRIŽ, VIŠNJE, VODICE, VRTOVČE, VRTOVIN, ZAVINO, ŽAGOLIČ, ŽAPUŽE,

BELTINCI

BELTINCI, BRATONCI, DOKLEŽOVJE, GANČANI, IŽAKOVCI, LIPA, LIPOVCI, MELINCI,

BENEDIKT

BENEDIKT V SLOV. GORICAH, DRVANJA, IHOVA, LOČKI VRH, NEGOVSKI VRH, OBRAT, SPODNJA BAČKOVA, SPODNJA ROČICA, STARA GORA, SV. TRIJE KRALJI V SLOV. GOR., ŠTAJNGROVA, TROTKOVA, TRSTENIK, ŽENJAK,

BISTRICA OB SOTLI

BISTRICA OB SOTLI, ČREŠNJEVEC OB BISTRICI, DEKMANCA, HRASTJE OB BISTRICI, KRIŽAN VRH, KUNŠPERK, PLES, POLJE PRI BISTRICI, SREBRNIK, TREBČE, ZAGAJ,

BLED

BLED, BODEŠČE, BOHINJSKA BELA, GRABČE, KORITNO, KRNICA, KUPLJENIK, MEVKUŽ, OBRNE, PERNIKI, PODHOM, POLJŠICA PRI GORJAH, RADOVNA, RIBNO, SELO PRI BLEDU, SLAMNIKI, SPODNJE GORJE, SPODNJE LAZE, VIŠELNICA, ZASIP, ZGORNJE GORJE, ZGORNJE LAZE,

BLOKE

ANDREJČJE, BENETE, BOČKOVO, FARA, GLINA, GODIČEVO, GRADIŠKO, HITENO, HRIBARJEVO, HUDI VRH, JERŠANOVO, KRAMPLJE, LAHOVO, LEPI VRH, LOVRANOVO, MALNI, METULJE, MRAMOROVO PRI LUŽARJIH, MRAMOROVO PRI PAJKOVEM, NEMŠKA VAS NA BLOKAH, NOVA VAS, OGRADA, POLŠEČE, RADLEK, RAVNE NA BLOKAH, RAVNIK, ROŽANČE, RUNARSKO, SLEME, STRMCA, STUDENEC NA BLOKAH, STUDENO NA BLOKAH, SVETA TROJICA, SVETI DUH, ŠKRABČE, ŠKUFČE, ŠTOROVO, TOPOL, ULAKA, VELIKE BLOKE, VELIKI VRH, VOLČJE, ZAKRAJ, ZALES, ZAVRH,

BOHINJ

BITNJE, BOHINJSKA BISTRICA, BOHINJSKA ČEŠNJICA, BROD, GORELJEK, GORJUŠE, JEREKA, KAMNJE, KOPRIVNIK V BOHINJU, LAŠKI ROVT, LEPENCE, LOG V BOHINJU, NEMŠKI ROVT, NOMENJ, PODJELJE, POLJE, RAVNE V BOHINJU, RIBČEV LAZ, SAVICA, SREDNJA VAS V BOHINJU, STARA FUŽINA, STUDOR V BOHINJU, UKANC, ŽLAN,

BOROVNICA

BOROVNICA, BREG PRI BOROVNICI, BREZOVICA PRI BOROVNICI, DOL PRI BOROVNICI, DRAŽICA, LAŠČE, LAZE PRI BOROVNICI, NIŽEVEC, OHONICA, PAKO, PRISTAVA, ZABOČEVO,

BOVEC

BAVŠICA, BOVEC, ČEZSOČA, KAL-KORITNICA, LEPENA, LOG ČEZSOŠKI, LOG POD MANGARTOM, PLUŽNA, SOČA, SRPENICA, STRMEC NA PREDELU, TRENTA, ŽAGA,

BRASLOVČE

BRASLOVČE, DOBROVLJE, GLINJE, GOMILSKO, GRAJSKA VAS, KAMENČE, LETUŠ, MALE BRASLOVČE, ORLA VAS, PARIŽLJE, PODGORJE PRI LETUŠU, PODVRH, POLJČE, PRESERJE, RAKOVLJE, SPODNJE GORČE, ŠENTRUPERT, ŠMATEVŽ, TOPOVLJE, TRNAVA, ZAKL, ZGORNJE GORČE,

BRDA

BARBANA, BELO, BILJANA, BRDICE PRI KOŽBANI, BRDICE PRI NEBLEM, BREG PRI GOLEM BRDU, BRESTJE, BREZOVK, CEGLO, DOBROVO, DOLNJE CEROVO, DRNOVK, FOJANA, GOLO BRDO, GONJAČE, GORNJE CEROVO, GRADNO, HLEVNIK, HRUŠEVLJE, HUM, IMENJE, KOJSKO, KOZANA, KOZARNO, KOŽBANA, KRASNO, MEDANA, NEBLO, NOZNO, PLEŠIVO, PODSABOTIN, PRISTAVO, SENIK, SLAPNIK, SLAVČE, SNEŽATNO, SNEŽEČE, ŠLOVRENC, ŠMARTNO, VEDRIJAN, VIPOLŽE, VIŠNJEVIK, VRHOVLJE PRI KOJSKEM, VRHOVLJE PRI KOŽBANI, ZALI BREG,

BREZOVICA

BREZOVICA PRI LJUBLJANI, DOLENJA BREZOVICA, GORENJA BREZOVICA, GORIČICA POD KRIMOM, JEZERO, KAMNIK POD KRIMOM, NOTRANJE GORICE, PLANINCA, PLEŠIVICA, PODPEČ, PODPLEŠIVICA, PRESERJE, PREVALJE POD KRIMOM, RAKITNA, VNANJE GORICE, ŽABNICA,

BREŽICE

ARNOVO SELO, ARTIČE, BIZELJSKA VAS, BIZELJSKO, BLATNO, BOJSNO, BORŠT, BRAČNA VAS, BREZJE PRI BOJSNEM, BREZJE PRI VELIKI DOLINI, BREZOVICA NA BIZELJSKEM, BREŽICE, BRVI, BUKOŠEK, BUKOVJE, BUŠEČA VAS, CERINA, CERKLJE OB KRKI, CIRNIK, CUNDROVEC, CURNOVEC, ČATEŽ OB SAVI, ČEDEM, ČREŠNJICE PRI CERKLJAH, DEČNO SELO, DEDNJA VAS, DOBENO, DOBOVA, DOLENJA PIROŠICA, DOLENJA VAS PRI ARTIČAH, DOLENJE SKOPICE, DRAMLJA, DRENOVEC PRI BUKOVJU, DVORCE, GABRJE PRI DOBOVI, GAJ, GAZICE, GLOBOČICE, GLOBOKO, GLOGOV BROD, GORENJA PIROŠICA, GORENJE SKOPICE, GORNJI LENART, GREGOVCE, HRASTJE PRI CERKLJAH, IZVIR, JERESLAVEC, JESENICE, KAMENCE, KAPELE, KORITNO, KRAŠKA VAS, KRIŽE, KRŠKA VAS, LAZE, LOČE, MALA DOLINA, MALI CIRNIK, MALI OBREŽ, MALI VRH, MIHALOVEC, MOSTEC, MRZLAVA VAS, NOVA VAS OB SOTLI, NOVA VAS PRI MOKRICAH, OBREŽJE, OKLUKOVA GORA, OREŠJE NA BIZELJSKEM, PAVLOVA VAS, PEČICE, PERIŠČE, PIRŠENBREG, PIŠECE, PODGORJE PRI PIŠECAH, PODGRAČENO, PODVINJE, PONIKVE, POŠTENA VAS, PRILIPE, RAČJA VAS, RAJEC, RAKOVEC, RIBNICA, RIGONCE, SELA PRI DOBOVI, SILOVEC, SLOGONSKO, SLOVENSKA VAS, SOBENJA VAS, SPODNJA POHANCA, SROMLJE, STANKOVO, STARA VAS-BIZELJSKO, STOJANSKI VRH, TREBEŽ, VELIKA DOLINA, VELIKE MALENCE, VELIKI OBREŽ, VINJI VRH, VITNA VAS, VOLČJE, VRHJE, VRHOVSKA VAS, ZASAP, ZGORNJA POHANCA, ZGORNJI OBREŽ, ŽEJNO, ŽUPEČA VAS, ŽUPELEVEC,

CANKOVA

CANKOVA, DOMAJINCI, GERLINCI, GORNJI ČRNCI, KOROVCI, KRAŠČI, SKAKOVCI, TOPOLOVCI,

CELJE

BREZOVA, BUKOVŽLAK, CELJE, DOBROVA, GLINSKO, GORICA PRI ŠMARTNEM, JEZERCE PRI ŠMARTNEM, KOŠNICA PRI CELJU, LAHOVNA, LESKOVEC, LIPOVEC PRI ŠKOFJI VASI, LJUBEČNA, LOČE, LOKROVEC, LOPATA, MEDLOG, OSENCA, OTEMNA, PEČOVNIK, PEPELNO, PREKORJE, ROŽNI VRH, RUNTOLE, RUPE, SLANCE, SLATINA V ROŽNI DOLINI, ŠENTJUNGERT, ŠKOFJA VAS, ŠMARJETA PRI CELJU, ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI, ŠMIKLAVŽ PRI ŠKOFJI VASI, TEHARJE, TREMERJE, TRNOVLJE PRI CELJU, VRHE, ZAČRET, ZADOBROVA, ZVODNO, ŽEPINA,

CERKLJE NA GORENJSKEM

ADERGAS, AMBROŽ POD KRVAVCEM, APNO, CERKLJANSKA DOBRAVA, CERKLJE NA GORENJSKEM, ČEŠNJEVEK, DVORJE, GLINJE, GRAD, LAHOVČE, POŽENIK, PRAPROTNA POLICA, PŠATA, PŠENIČNA POLICA, RAVNE, SIDRAŽ, SPODNJI BRNIK, STIŠKA VAS, SVETI LENART, ŠENTURŠKA GORA, ŠMARTNO, ŠTEFANJA GORA, TRATA PRI VELESOVEM, VAŠCA, VELESOVO, VIŠEVCA, VOPOVLJE, VRHOVJE, ZALOG PRI CERKLJAH, ZGORNJI BRNIK,

CERKNICA

BEČ, BEČAJE, BEGUNJE PRI CERKNICI, BEZULJAK, BLOČICE, BLOŠKA POLICA, BREZJE, CAJNARJE, CERKNICA, ČOHOVO, DOBEC, DOLENJA VAS, DOLENJE JEZERO, DOLENJE OTAVE, GORA, GORENJE JEZERO, GORENJE OTAVE, GORIČICE, GRAHOVO, HRIBLJANE, HRUŠKARJE, IVANJE SELO, JERŠIČE, KOROŠČE, KOŠČAKE, KOŽLJEK, KRANJČE, KREMENCA, KRUŠČE, KRŽIŠČE, LAZE PRI GORENJEM JEZERU, LEŠNJAKE, LIPSENJ, MAHNETI, MARTINJAK, MILAVA, OSREDEK, OTOK, OTONICA, PIKOVNIK, PIRMANE, PODSKRAJNIK, PODSLIVNICA, PONIKVE, RAKEK, RAKOV ŠKOCJAN, RAVNE, REPARJE, RUDOLFOVO, SELŠČEK, SLIVICE, SLIVICE, SLUGOVO, STRAŽIŠČE, SVETI VID, ŠČURKOVO, ŠTRUKLJEVA VAS, TAVŽLJE, TOPOL PRI BEGUNJAH, UNEC, ZAHRIB, ZALA, ZELŠE, ZIBOVNIK, ŽEROVNICA, ŽUPENO,

CERKNO

BUKOVO, CERKLJANSKI VRH, CERKNO, ČEPLEZ, DOLENJI NOVAKI, GORENJI NOVAKI, GORJE, JAGRŠČE, JAZNE, JESENICA, LABINJE, LAZEC, LAZNICA, OREHEK, OTALEŽ, PLANINA PRI CERKNEM, PLUŽNJE, POČE, PODLANIŠČE, PODPLEČE, POLICE, POLJANE, RAVNE PRI CERKNEM, REKA, STRAŽA, ŠEBRELJE, TRAVNIK, TREBENČE, ZAKOJCA, ZAKRIŽ,

CERKVENJAK

ANDRENCI, BRENGOVA, CENKOVA, CERKVENJAK, COGETINCI, ČAGONA, GRABONOŠKI VRH, IVANJSKI VRH, KADRENCI, KOMARNICA, PEŠČENI VRH, SMOLINCI, STANETINCI, VANETINA, ŽUPETINCI,

ČRENŠOVCI

ČRENŠOVCI, DOLNJA BISTRICA, GORNJA BISTRICA, SREDNJA BISTRICA, TRNJE, ŽIŽKI,

ČRNA NA KOROŠKEM

BISTRA, ČRNA NA KOROŠKEM, JAVORJE, JAZBINA, KOPRIVNA, LUDRANSKI VRH, PODPECA, TOPLA, ŽERJAV,

ČRNOMELJ

ADLEŠIČI, BALKOVCI, BEDENJ, BELČJI VRH, BISTRICA, BLATNIK PRI ČRNOMLJU, BOJANCI, BRDARCI, BREG PRI SINJEM VRHU, BREZNIK, BUTORAJ, CERKVIŠČE, ČREŠNJEVEC PRI DRAGATUŠU, ČRNOMELJ, ČUDNO SELO, DALNJE NJIVE, DAMELJ, DEČINA, DESINEC, DESKOVA VAS, DOBLIČE, DOBLIČKA GORA, DOLENJA PODGORA, DOLENJA VAS PRI ČRNOMLJU, DOLENJCI, DOLENJI RADENCI, DOLENJI SUHOR PRI VINICI, DOLNJA PAKA, DRAGA PRI SINJEM VRHU, DRAGATUŠ, DRAGOŠI, DRAGOVANJA VAS, DRENOVEC, DREŽNIK, FUČKOVCI, GOLEK, GOLEK PRI VINICI, GORENJA PODGORA, GORENJCI PRI ADLEŠIČIH, GORENJI RADENCI, GORICA, GORNJA PAKA, GORNJI SUHOR PRI VINICI, GRIBLJE, GRIČ PRI DOBLIČAH, HRAST PRI VINICI, JANKOVIČI, JELŠEVNIK, JERNEJA VAS, KANIŽARICA, KNEŽINA, KOT OB KOLPI, KOVAČA VAS, KOVAČJI GRAD, KVASICA, LOKVE, MALA LAHINJA, MALA SELA, MALI NERAJEC, MARINDOL, MAVRLEN, MIHELJA VAS, MIKLARJI, MILIČI, MOČILE, NAKLO, NOVA LIPA, OBRH PRI DRAGATUŠU, OGULIN, OTOVEC, PAUNOVIČI, PERUDINA, PETROVA VAS, POBREŽJE, PODKLANEC, PODLOG, PRELESJE, PRELOKA, PRIBINCI, PURGA, PUSTI GRADEC, RODINE, ROŽANEC, ROŽIČ VRH, RUČETNA VAS, SEČJE SELO, SELA PRI DRAGATUŠU, SELA PRI OTOVCU, SINJI VRH, SODEVCI, SREDNJI RADENCI, STARA LIPA, STARI TRG OB KOLPI, STRAŽNJI VRH, SVIBNIK, ŠIPEK, ŠPEHARJI, TALČJI VRH, TANČA GORA, TRIBUČE, TUŠEV DOL, UČAKOVCI, VELIKA LAHINJA, VELIKA SELA, VELIKI NERAJEC, VINICA, VOJNA VAS, VRANOVIČI, VRHOVCI, VUKOVCI, ZAGOZDAC, ZAJČJI VRH, ZAPUDJE, ZASTAVA, ZILJE, ZORENCI, ŽUNIČI,

DESTRNIK

DESENCI, DESTRNIK, DOLIČ, DRSTELJA, GOMILA, GOMILCI, JANEŽOVCI, JANEŽOVSKI VRH, JIRŠOVCI, LEVANJCI, LOČKI VRH, PLACAR, STRMEC PRI DESTRNIKU, SVETINCI, VINTAROVCI, ZASADI, ZGORNJI VELOVLEK,

DIVAČA

BARKA, BETANJA, BREŽEC PRI DIVAČI, DANE PRI DIVAČI, DIVAČA, DOLENJA VAS, DOLNJE LEŽEČE, DOLNJE VREME, FAMLJE, GABRČE, GORIČE PRI FAMLJAH, GORNJE LEŽEČE, GORNJE VREME, GRADIŠČE PRI DIVAČI, KAČIČE-PARED, KOZJANE, LAŽE, MATAVUN, MISLIČE, NAKLO, OSTROVICA, OTOŠČE, PODGRAD PRI VREMAH, POTOČE, SENADOLE, SENOŽEČE, ŠKOCJAN, ŠKOFLJE, VAREJE, VATOVLJE, VREMSKI BRITOF, ZAVRHEK,

DOBJE

BREZJE PRI DOBJEM, DOBJE PRI PLANINI, GORICA PRI DOBJEM, JEZERCE PRI DOBJEM, LAŽIŠE, PRESEČNO, RAVNO, REPUŠ, SLATINA PRI DOBJEM, SUHO, ŠKARNICE, VEČJE BRDO, ZAVRŠE PRI DOBJEM,

DOBREPOLJE

BRUHANJA VAS, CESTA, ČETEŽ PRI STRUGAH, HOČEVJE, KOLENČA VAS, KOMPOLJE, LIPA, MALA VAS, PAKA, PODGORA, PODGORICA, PODPEČ, PODTABOR, PONIKVE, POTISKAVEC, PREDSTRUGE, PRI CERKVI-STRUGE, RAPLJEVO, TISOVEC, TRŽIČ, VIDEM, VODICE, ZAGORICA, ZDENSKA VAS,

DOBRNA

BRDCE NAD DOBRNO, DOBRNA, KLANC, LOKA PRI DOBRNI, LOKOVINA, PAROŽ, PRISTOVA, STRMEC NAD DOBRNO, VINSKA GORICA, VRBA, ZAVRH NAD DOBRNO,

DOBROVA-POLHOV GRADEC

BABNA GORA, BELICA, BREZJE PRI DOBROVI, BRIŠE PRI POLHOVEM GRADCU, BUTAJNOVA, ČRNI VRH, DOBROVA, DOLENJA VAS PRI POLH. GRADCU, DRAŽEVNIK, DVOR PRI POLHOVEM GRADCU, GABRJE, HRASTENICE, HRUŠEVO, KOMANIJA, LOG PRI POLHOVEM GRADCU, OSREDEK PRI DOBROVI, PLANINA NAD HORJULOM, PODREBER, PODSMREKA, POLHOV GRADEC, PRAPROČE, PRISTAVA PRI POLH. GRADCU, RAZORI, ROVT, SELO NAD POLHOVIM GRADCEM, SETNICA - DEL, SETNIK, SMOLNIK, SREDNJA VAS PRI POLH. GRAD., SREDNJI VRH, STRANSKA VAS, ŠENTJOŠT NAD HORJULOM, ŠUJICA,

DOBROVNIK

DOBROVNIK, STREHOVCI, ŽITKOVCI,

DOL PRI LJUBLJANI

BERIČEVO, BRINJE, DOL PRI LJUBLJANI, DOLSKO, KAMNICA, KLEČE PRI DOLU, KLOPCE, KRIŽEVSKA VAS, LAZE PRI DOLSKEM, OSREDKE, PETELINJE, PODGORA PRI DOLSKEM, SENOŽETI, VIDEM, VINJE, VRH PRI DOLSKEM, ZABORŠT PRI DOLU, ZAGORICA PRI DOLSKEM, ZAJELŠE,

DOLENJSKE TOPLICE

BUŠINEC, CEROVEC, DOBINDOL, DOLENJE GRADIŠČE, DOLENJE POLJE, DOLENJE SUŠICE, DOLENJSKE TOPLICE, DRENJE, GABRJE PRI SOTESKI, GORENJE GRADIŠČE, GORENJE POLJE, GORENJE SUŠICE, KOČEVSKE POLJANE, LOŠKA VAS, MALI RIGELJ, MENIŠKA VAS, NOVA GORA, OBČICE, OBRH, PODHOSTA, PODSTENICE, PODTURN PRI DOL. TOPLICAH, SELA PRI DOL. TOPLICAH, SELIŠČE, SOTESKA, STARE ŽAGE, SUHOR PRI DOL. TOPLICAH, VELIKI RIGELJ, VERDUN PRI URŠNIH SELIH,

DOMŽALE

BIŠČE, BRDO, BREZJE PRI DOBU, BREZOVICA PRI DOBU, ČEŠENIK, DEPALA VAS, DOB, DOBOVLJE, DOLENJE, DOMŽALE, DRAGOMELJ, GORIČICA PRI IHANU, GORJUŠA, HOMEC, HUDO, IHAN, JASEN, KOKOŠNJE, KOLIČEVO, KOLOVEC, KRTINA, LAZE PRI DOMŽALAH, MALA LOKA, NOŽICE, PODREČJE, PRELOG, PRESERJE PRI RADOMLJAH, PŠATA, RAČA, RAČNI VRH, RADOMLJE, RODICA, ROVA, SELO PRI IHANU, SPODNJE JARŠE, SREDNJE JARŠE, STUDENEC PRI KRTINI, SV. TROJICA, ŠENTPAVEL PRI DOMŽALAH, ŠKOCJAN, ŠKRJANČEVO, TURNŠE, VIR, ZABORŠT, ZAGORICA PRI ROVAH, ZALOG POD SV. TROJICO, ZGORNJE JARŠE, ŽEJE, ŽELODNIK, ŽIČE,

DORNAVA

BRATISLAVCI, BREZOVCI, DORNAVA, LASIGOVCI, MEZGOVCI OB PESNICI, POLENCI, POLENŠAK, PRERAD, SLOMI, STREJACI, STRMEC PRI POLENŠAKU, ŽAMENCI,

DRAVOGRAD

BUKOVSKA VAS, ČRNEČE, ČRNEŠKA GORA, DOBROVA PRI DRAVOGRADU, DRAVOGRAD, GORČE, GORIŠKI VRH, KOZJI VRH NAD DRAVOGRADOM, LIBELIČE, LIBELIŠKA GORA, OJSTRICA, OTIŠKI VRH, PODKLANC, SELOVEC, SV. BOŠTJAN, SV. DANIJEL, SV. DUH, ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU, TOLSTI VRH P. R. NA K. - DEL, TRBONJE, TRIBEJ, VELKA, VIČ, VRATA,

DUPLEK

CIGLENCE, DVORJANE, JABLANCE, SPODNJA KORENA, SPODNJI DUPLEK, VURBERK, ZGORNJA KORENA, ZGORNJI DUPLEK, ZIMICA, ŽIKARCE,

GORENJA VAS-POLJANE

BAČNE, BREBOVNICA, BUKOV VRH, ČABRAČE, ČETENA RAVAN, DEBENI, DELNICE, DOBJE, DOBRAVŠCE, DOLENČICE, DOLENJA DOBRAVA, DOLENJA RAVAN, DOLENJA ŽETINA, DOLENJE BRDO, DOLGE NJIVE, FUŽINE, GOLI VRH, GORENJA DOBRAVA, GORENJA RAVAN, GORENJA VAS, GORENJA ŽETINA, GORENJE BRDO, HLAVČE NJIVE, HOBOVŠE PRI STARI OSELICI, HOTAVLJE, HOTOVLJA, JARČJE BRDO, JAVORJE, JAVORJEV DOL, JAZBINE, JELOVICA, KLADJE, KOPAČNICA, KREMENIK, KRIVO BRDO, KRNICE PRI NOVAKIH, LAJŠE, LANIŠE, LAZE, LESKOVICA, LOM NAD VOLČO, LOVSKO BRDO, LUČINE, MALENSKI VRH, MLAKA NAD LUŠO, MURAVE, NOVA OSELICA, PODGORA, PODJELOVO BRDO, PODOBENO, PODVRH, POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO, PREDMOST, PRELESJE, ROBIDNICA, SMOLDNO, SOVODENJ, SREDNJA VAS-POLJANE, SREDNJE BRDO, STARA OSELICA, STUDOR, SUŠA, TODRAŽ, TREBIJA, VINHARJE, VOLAKA, VOLČA, ZADOBJE, ZAKOBILJEK, ZAPREVAL, ŽABJA VAS, ŽIROVSKI VRH SV. ANTONA, ŽIROVSKI VRH SV. URBANA,

GORIŠNICA

BREZOVEC, CIRKULANE, CUNKOVCI, DOLANE, FORMIN, GAJEVCI, GORIŠNICA, GRADIŠČA, GRUŠKOVEC, MALA VAS, MALI OKIČ, MEDRIBNIK, MEJE, MOŠKANJCI, MURETINCI, PARADIŽ, PLACEROVCI, POHORJE, PRISTAVA, SLATINA, TIBOLCI, VELIKI VRH, ZAGOJIČI, ZAMUŠANI,

GORNJA RADGONA

APAČE, AŽENSKI VRH, ČREŠNJEVCI, ČRNCI, DROBTINCI, GORNJA RADGONA, GORNJI IVANJCI, GRABE, HERCEGOVŠČAK, IVANJSKI VRH, IVANJŠEVCI OB ŠČAVNICI, IVANJŠEVSKI VRH, JANHOVA, KUNOVA, LASTOMERCI, LEŠANE, LOKAVCI, LOMANOŠE, LUTVERCI, MAHOVCI, MELE, NASOVA, NEGOVA, NORIČKI VRH, NOVI VRH, OČESLAVCI, OREHOVCI, OREHOVSKI VRH, PLITVICA, PLITVIČKI VRH, PODGORJE, PODGRAD, POGLED, POLICE, PTUJSKA CESTA, RADVENCI, RODMOŠCI, SEGOVCI, SPODNJA ŠČAVNICA, SPODNJE KONJIŠČE, SPODNJI IVANJCI, STAVEŠINCI, STAVEŠINSKI VRH, STOGOVCI, VRATJA VAS, VRATJI VRH, ZAGAJSKI VRH, ZBIGOVCI, ZGORNJE KONJIŠČE, ŽEPOVCI, ŽIBERCI,

GORNJI GRAD

BOČNA, DOL, FLORJAN PRI GORNJEM GRADU, GORNJI GRAD, LENART PRI GORNJEM GRADU, ŠMIKLAVŽ, TIROSEK,

GORNJI PETROVCI

ADRIJANCI, BOREČA, GORNJI PETROVCI, KOŠAROVCI, KRIŽEVCI, KUKEČ, LUCOVA, MARTINJE, NERADNOVCI, PANOVCI, PESKOVCI, STANJEVCI, ŠULINCI, ŽENAVLJE,

GRAD

DOLNJI SLAVEČI, GRAD, KOVAČEVCI, KRUPLIVNIK, MOTOVILCI, RADOVCI, VIDONCI,

GROSUPLJE

BIČJE, BLEČJI VRH, BREZJE PRI GROSUPLJEM, BRVACE, CEROVO, CIKAVA, ČUŠPERK, DOBJE, DOLE PRI POLICI, DOLENJA VAS PRI POLICI, GABRJE PRI ILOVI GORI, GAJNIČE, GATINA, GORENJA VAS PRI POLICI, GORNJI ROGATEC, GRADIŠČE, GROSUPLJE, HRASTJE PRI GROSUPLJEM, HUDA POLICA, KOŽLJEVEC, LOBČEK, LUČE, MALA ILOVA GORA, MALA LOKA PRI VIŠNJI GORI, MALA RAČNA, MALA STARA VAS, MALA VAS PRI GROSUPLJEM, MALE LIPLJENE, MALI KONEC, MALI VRH PRI ŠMARJU, MALO MLAČEVO, MEDVEDICA, PARADIŠČE, PECE, PEČ, PLEŠIVICA PRI ŽALNI, PODGORICA PRI PODTABORU, PODGORICA PRI ŠMARJU, POLICA, PONOVA VAS, PRAPROČE PRI GROSUPLJEM, PREDOLE, ROŽNIK, SELA PRI ŠMARJU, SPODNJA SLIVNICA, SPODNJE BLATO, SPODNJE DUPLICE, ŠKOCJAN, ŠMARJE-SAP, ŠT. JURIJ, TLAKE, TROŠČINE, UDJE, VELIKA ILOVA GORA, VELIKA LOKA, VELIKA RAČNA, VELIKA STARA VAS, VELIKE LIPLJENE, VELIKI VRH PRI ŠMARJU, VELIKO MLAČEVO, VINO, VRBIČJE, ZAGRADEC PRI GROSUPLJEM, ZGORNJA SLIVNICA, ZGORNJE DUPLICE, ŽALNA, ŽELEZNICA,

HAJDINA

DRAŽENCI, GEREČJA VAS, HAJDOŠE, SKORBA, SLOVENJA VAS, SPODNJA HAJDINA, ZGORNJA HAJDINA,

HOČE-SLIVNICA

BOHOVA, ČRETA, HOČKO POHORJE, HOTINJA VAS, OREHOVA VAS, PIVOLA, POLANA, RADIZEL, ROGOZA, SLIVNICA PRI MARIBORU, SLIVNIŠKO POHORJE, SPODNJE HOČE, ZGORNJE HOČE,

HODOŠ

HODOŠ, KRPLIVNIK,

HORJUL

HORJUL, KORENO NAD HORJULOM, LESNO BRDO, LJUBGOJNA, PODOLNICA, SAMOTORICA, VRZDENEC, ZAKLANEC, ŽAŽAR,

HRASTNIK

BOBEN, BRDCE, BRNICA, ČEČE - DEL, DOL PRI HRASTNIKU, GORE, HRASTNIK, KAL, KOVK, KRIŠTANDOL, KRNICE, MARNO, PLESKO, PODKRAJ, PRAPRETNO PRI HRASTNIKU - DEL, STUDENCE, ŠAVNA PEČ, TURJE, UNIČNO,

HRPELJE-KOZINA

ARTVIŽE, BAČ PRI MATERIJI, BEKA, BREZOVICA, BREZOVO BRDO, GOLAC, GRADIŠČE PRI MATERIJI, GRADIŠICA, HOTIČNA, HRPELJE, JAVORJE, KLANEC PRI KOZINI, KOVČICE, KOZINA, KRVAVI POTOK, MARKOVŠČINA, MATERIJA, MIHELE, MRŠE, NASIREC, OBROV, OCIZLA, ODOLINA, OREHEK PRI MATERIJI, PETRINJE, POLJANE PRI PODGRADU, POVŽANE, PREŠNICA, RITOMEČE, RODIK, ROŽICE, SKADANŠČINA, SLIVJE, SLOPE, TATRE, TUBLJE PRI HRPELJAH, VELIKE LOČE, VRHPOLJE,

IDRIJA

ČEKOVNIK, ČRNI VRH, DOLE, GODOVIČ, GORE, GORENJA KANOMLJA, GORENJI VRSNIK, GOVEJK, IDRIJA, IDRIJSKA BELA, IDRIJSKE KRNICE, IDRIJSKI LOG, IDRŠEK, JAVORNIK, JELIČNI VRH, KANJI DOL, KORITA, LEDINE, LEDINSKE KRNICE, LOME, MASORE, MRZLI LOG, MRZLI VRH, PEČNIK, POTOK, PREDGRIŽE, SPODNJA IDRIJA, SPODNJA KANOMLJA, SPODNJI VRSNIK, SREDNJA KANOMLJA, STRMEC, VOJSKO, ZADLOG, ZAVRATEC, ŽIROVNICA,

IG

BREST, DOBRAVICA, GOLO, GORNJI IG, IG, IŠKA, IŠKA LOKA, IŠKA VAS, KOT, KREMENICA, MATENA, ROGATEC NAD ŽELIMLJAMI, SARSKO, SELNIK, STAJE, STRAHOMER, ŠKRILJE, TOMIŠELJ, VISOKO, VRBLJENE, ZAPOTOK,

ILIRSKA BISTRICA

BAČ, BRCE, ČELJE, DOBRO POLJE, DOLENJE PRI JELŠANAH, DOLNJA BITNJA, DOLNJI ZEMON, FABCI, GABRK, GORNJA BITNJA, GORNJI ZEMON, HARIJE, HRUŠICA, HUJE, ILIRSKA BISTRICA, JABLANICA, JANEŽEVO BRDO, JASEN, JELŠANE, KILOVČE, KNEŽAK, KORITNICE, KOSEZE, KUTEŽEVO, MALA BUKOVICA, MALE LOČE, MEREČE, NOVA VAS PRI JELŠANAH, NOVOKRAČINE, OSTROŽNO BRDO, PAVLICA, PODBEŽE, PODGRAD, PODGRAJE, PODSTENJE, PODSTENJŠEK, PODTABOR, PREGARJE, PRELOŽE, PREM, RAČICE, RATEČEVO BRDO, REČICA, RJAVČE, SABONJE, SMRJE, SNEŽNIK, SOZE, STAROD, STUDENA GORA, SUŠAK, ŠEMBIJE, TOMINJE, TOPOLC, TRPČANE, VELIKA BUKOVICA, VELIKO BRDO, VRBICA, VRBOVO, ZABIČE, ZAJELŠJE, ZAREČICA, ZAREČJE,

IVANČNA GORICA

AMBRUS, ARTIŽA VAS, BAKRC, BOGA VAS, BOJANJI VRH, BRATNICE, BREG PRI DOBU, BREG PRI TEMENICI, BREG PRI ZAGRADCU, BREZOVI DOL, BUKOVICA, ČAGOŠČE, ČEŠNJICE PRI ZAGRADCU, DEBEČE, DEČJA VAS PRI ZAGRADCU, DEDNI DOL, DOB PRI ŠENTVIDU, DOBRAVA PRI STIČNI, DOLENJA VAS PRI TEMENICI, FUŽINA, GABRJE PRI STIČNI, GABROVČEC, GABROVKA PRI ZAGRADCU, GLOGOVICA, GORENJA VAS, GORENJE BREZOVO, GRADIČEK, GRINTOVEC, GRIŽE, GRM, HRASTOV DOL, IVANČNA GORICA, KAL, KAMNI VRH PRI AMBRUSU, KAMNO BRDO, KITNI VRH, KRIŠKA VAS, KRKA, KRŠKA VAS, KUŽELJEVEC, LAZE NAD KRKO, LESKOVEC, LEŠČEVJE, LUČARJEV KAL, MALA DOBRAVA, MALA GORIČICA, MALE ČEŠNJICE, MALE DOLE PRI TEMENICI, MALE KOMPOLJE, MALE LESE, MALE PECE, MALE REBRCE, MALE VRHE, MALI KAL, MALI KORINJ, MALO ČRNELO, MALO GLOBOKO, MALO HUDO, MARINČA VAS, MEKINJE NAD STIČNO, METNAJ, MEVCE, MLEŠČEVO, MRZLO POLJE, MULJAVA, NOVA VAS, OBOLNO, OSLICA, OSREDEK NAD STIČNO, PEŠČENIK, PETRUŠNJA VAS, PLANINA, PODBORŠT, PODBUKOVJE, PODSMREKA PRI VIŠNJI GORI, POKOJNICA, POLJANE PRI STIČNI, POLJE PRI VIŠNJI GORI, POTOK PRI MULJAVI, PRAPROČE PRI TEMENICI, PRIMČA VAS, PRISTAVA NAD STIČNO, PRISTAVA PRI VIŠNJI GORI, PRISTAVLJA VAS, PUNGERT, PUSTI JAVOR, RADANJA VAS, RADOHOVA VAS, RAVNI DOL, RDEČI KAL, SAD, SELA PRI DOBU, SELA PRI SOBRAČAH, SELA PRI VIŠNJI GORI, SELO PRI RADOHOVI VASI, SOBRAČE, SPODNJA DRAGA, SPODNJE BREZOVO, STARI TRG, STIČNA, STRANSKA VAS OB VIŠNJICI, SUŠICA, ŠENTJURJE, ŠENTPAVEL NA DOLENJSKEM, ŠENTVID PRI STIČNI, ŠKOFLJE, ŠKRJANČE, TEMENICA, TOLČANE, TREBEŽ, TREBNJA GORICA, TRNOVICA, VALIČNA VAS, VELIKA DOBRAVA, VELIKE ČEŠNJICE, VELIKE DOLE PRI TEMENICI, VELIKE KOMPOLJE, VELIKE LESE, VELIKE PECE, VELIKE REBRCE, VELIKE VRHE, VELIKI KAL, VELIKI KORINJ, VELIKO ČRNELO, VELIKO GLOBOKO, VIDEM PRI TEMENICI, VIR PRI STIČNI, VIŠNJA GORA, VIŠNJE, VRH PRI SOBRAČAH, VRH PRI VIŠNJI GORI, VRHPOLJE PRI ŠENTVIDU, ZABORŠT PRI ŠENTVIDU, ZAGRADEC, ZAVRTAČE, ZGORNJA DRAGA, ZNOJILE PRI KRKI,

IZOLA

BAREDI, CETORE, DOBRAVA, IZOLA, JAGODJE, KORTE, MALIJA, NOŽED, ŠARED,

JESENICE

BLEJSKA DOBRAVA, HRUŠICA, JAVORNIŠKI ROVT, JESENICE, KOČNA, KOROŠKA BELA, LIPCE, PLANINA POD GOLICO, PLAVŠKI ROVT, PODKOČNA, POTOKI, PRIHODI, SLOVENSKI JAVORNIK,

JEZERSKO

SPODNJE JEZERSKO, ZGORNJE JEZERSKO,

JURŠINCI

BODKOVCI, DRAGOVIČ, GABRNIK, GRADIŠČAK, GRLINCI, HLAPONCI, JURŠINCI, KUKAVA, MOSTJE, ROTMAN, SAKUŠAK, SENČAK PRI JURŠINCIH, ZAGORCI,

KAMNIK

BELA, BELA PEČ, BISTRIČICA, BREZJE NAD KAMNIKOM, BRIŠE, BUČ, CIRKUŠE V TUHINJU, ČEŠNJICE V TUHINJU, ČRNA PRI KAMNIKU, ČRNI VRH V TUHINJU, GABROVNICA, GODIČ, GOLICE, GOZD, GRADIŠČE V TUHINJU, HRIB PRI KAMNIKU, HRUŠEVKA, JERANOVO, KALIŠE, KAMNIK, KAMNIŠKA BISTRICA, KLEMENČEVO, KOSTANJ, KOŠIŠE, KREGARJEVO, KRIVČEVO, KRŠIČ, LANIŠE, LASENO, LAZE V TUHINJU, LIPLJE, LOKE V TUHINJU, MALI HRIB, MALI RAKITOVEC, MARKOVO, MEKINJE, MOTNIK, NEVLJE, OKROG PRI MOTNIKU, OKROGLO, OŠEVEK, PIRŠEVO, PODBREG, PODGORJE, PODHRUŠKA, PODJELŠE, PODLOM, PODSTUDENEC, POLJANA, POREBER, POTOK, POTOK V ČRNI, PRAPROČE V TUHINJU, PŠAJNOVICA, RAVNE PRI ŠMARTNEM, ROŽIČNO, RUDNIK PRI RADOMLJAH, SELA PRI KAMNIKU, SIDOL, SMREČJE V ČRNI, SNOVIK, SOTESKA, SOVINJA PEČ, SPODNJE PALOVČE, SPODNJE STRANJE, SREDNJA VAS PRI KAMNIKU, STAHOVICA, STARA SELA, STEBLJEVEK, STOLNIK, STUDENCA, ŠMARCA, ŠMARTNO V TUHINJU, ŠPITALIČ, TREBELNO PRI PALOVČAH, TROBELNO, TUČNA, TUNJICE, TUNJIŠKA MLAKA, VASENO, VELIKA LAŠNA, VELIKA PLANINA, VELIKI HRIB, VELIKI RAKITOVEC, VIR PRI NEVLJAH, VODICE NAD KAMNIKOM, VOLČJI POTOK, VRANJA PEČ, VRHPOLJE PRI KAMNIKU, ZAGORICA NAD KAMNIKOM, ZAJASOVNIK - DEL, ZAKAL, ZAVRH PRI ČRNIVCU, ZDUŠA, ZGORNJE PALOVČE, ZGORNJE STRANJE, ZGORNJI MOTNIK, ZGORNJI TUHINJ, ZNOJILE, ŽAGA, ŽUBEJEVO, ŽUPANJE NJIVE,

KANAL

AJBA, ANHOVO, AVČE, BODREŽ, DESKLE, DOBLAR, GORENJA VAS, KAL NAD KANALOM, KAMBREŠKO, KANAL, KANALSKI VRH, LEVPA, LIG, MORSKO, PLAVE, ROČINJ, SENIŠKI BREG, UKANJE, ZAPOTOK,

KIDRIČEVO

APAČE, CIRKOVCE, DRAGONJA VAS, KIDRIČEVO, KUNGOTA PRI PTUJU, LOVRENC NA DRAVSKEM POLJU, MIHOVCE, NJIVERCE, PLETERJE, PONGRCE, SPODNJE JABLANE, SPODNJI GAJ PRI PRAGERSKEM, STAROŠINCE, STRAŽGONJCA, STRNIŠČE, ŠIKOLE, ZGORNJE JABLANE, ŽUPEČJA VAS,

KOBARID

AVSA, BORJANA, BREGINJ, DREŽNICA, DREŽNIŠKE RAVNE, HOMEC, IDRSKO, JEVŠČEK, JEZERCA, KOBARID, KOSEČ, KRED, KRN, LADRA, LIBUŠNJE, LIVEK, LIVŠKE RAVNE, LOGJE, MAGOZD, MLINSKO, PERATI, PODBELA, POTOKI, ROBIČ, ROBIDIŠČE, SEDLO, SMAST, STANOVIŠČE, STARO SELO, SUŽID, SVINO, TRNOVO OB SOČI, VRSNO,

KOBILJE

KOBILJE,

KOČEVJE

BOROVEC PRI KOČEVSKI REKI, BREG PRI KOČEVJU, BREZOVICA PRI PREDGRADU, BUKOVA GORA, CVIŠLERJI, ČEPLJE, ČRNI POTOK PRI KOČEVJU, DOL, DOLGA VAS, DOLNJA BRIGA, DOLNJE LOŽINE, GORENJE, GORNJA BRIGA, GORNJE LOŽINE, GOTENICA, HRELJIN, HRIB PRI KOPRIVNIKU, JELENJA VAS, KAČJI POTOK, KLEČ, KLINJA VAS, KNEŽJA LIPA, KOBLARJI, KOČARJI, KOČE, KOČEVJE, KOČEVSKA REKA, KOMOLEC, KONCA VAS, KOPRIVNIK, KRALJI, KUHLARJI, LAZE PRI ONEKU, LAZE PRI PREDGRADU, LIVOLD, MAČKOVEC, MAHOVNIK, MALA GORA, MLAKA PRI KOČEVJU, MLAKA PRI KOČEVSKI REKI, MOKRI POTOK, MORAVA, MOZELJ, MRTVICE, MUHA VAS, NEMŠKA LOKA, NOVE LOŽINE, NOVI LAZI, OGRAJA, ONEK, PAKA PRI PREDGRADU, PODLESJE, PODSTENE, POLOM, PREDGRAD, PREŽA, PRIMOŽI, PUGLED PRI STAREM LOGU, RAJHENAV, RAJNDOL, ROGATI HRIB, SADNI HRIB, SEČ, SLOVENSKA VAS, SMUKA, SPODNJA BILPA, SPODNJI LOG, STARA CERKEV, STARI BREG, STARI LOG, STARO BREZJE, SUHI POTOK, SVETLI POTOK, ŠALKA VAS, ŠKRILJ, ŠTALCERJI, TOPLA REBER, TRNOVEC, VIMOLJ PRI PREDGRADU, VRBOVEC, VRT, ZAJČJE POLJE, ZDIHOVO, ŽELJNE,

KOMEN

BRESTOVICA PRI KOMNU, BRJE PRI KOMNU, COLJAVA, ČEHOVINI, ČIPNJE, DIVČI, DOLANCI, GABROVICA PRI KOMNU, GORJANSKO, HRUŠEVICA, IVANJI GRAD, KLANEC PRI KOMNU, KOBDILJ, KOBJEGLAVA, KOBOLI, KODRETI, KOMEN, LISJAKI, LUKOVEC, MALI DOL, NADROŽICA, PRESERJE PRI KOMNU, RUBIJE, SVETO, ŠIBELJI, ŠKOFI, ŠKRBINA, ŠTANJEL, TOMAČEVICA, TREBIŽANI, TUPELČE, VALE, VEČKOTI, VOLČJI GRAD, ZAGRAJEC,

KOMENDA

BREG PRI KOMENDI, GMAJNICA, GORA PRI KOMENDI, KLANEC, KOMENDA, KOMENDSKA DOBRAVA, KRIŽ, MLAKA, MOSTE, NASOVČE, PODBORŠT PRI KOMENDI, POTOK PRI KOMENDI, SUHADOLE, ŽEJE PRI KOMENDI,

KOPER

ABITANTI, ANKARAN, BABIČI, BARIZONI, BELVEDUR, BERTOKI, BEZOVICA, BOČAJI, BONINI, BORŠT, BOŠAMARIN, BREZOVICA PRI GRADINU, BREŽEC PRI PODGORJU, BRIČ, BUTARI, CEPKI, CEREJ, ČENTUR, ČEŽARJI, ČRNI KAL, ČRNOTIČE, DEKANI, DILICI, DOL PRI HRASTOVLJAH, DVORI, FIJEROGA, GABROVICA PRI ČRNEM KALU, GALANTIČI, GAŽON, GLEM, GRAČIŠČE, GRADIN, GRINJAN, GRINTOVEC, HRASTOVLJE, HRVATINI, JELARJI, KAMPEL, KARLI, KASTELEC, KOLOMBAN, KOPER, KOROMAČI-BOŠKINI, KORTINE, KOŠTABONA, KOZLOVIČI, KRKAVČE, KRNICA, KUBED, LABOR, LOKA, LOPAR, LUKINI, MANŽAN, MAREZIGE, MARŠIČI, MOČUNIGI, MONTINJAN, MOVRAŽ, OLIKA, OSP, PERAJI, PISARI, PLAVJE, POBEGI, PODGORJE, PODPEČ, POLETIČI, POMJAN, POPETRE, PRADE, PRAPROČE, PREDLOKA, PREGARA, PREMANČAN, PUČE, RAKITOVEC, RIŽANA, ROŽAR, SIRČI, SMOKVICA, SOCERB, SOČERGA, SOKOLIČI, SPODNJE ŠKOFIJE, SRGAŠI, STEPANI, SV. ANTON, ŠALARA, ŠEKI, ŠKOCJAN, ŠMARJE, TINJAN, TOPOLOVEC, TREBEŠE, TRIBAN, TRSEK, TRUŠKE, TULJAKI, VANGANEL, ZABAVLJE, ZANIGRAD, ZAZID, ZGORNJE ŠKOFIJE, ŽUPANČIČI,

KOSTEL

AJBELJ, BANJALOKA, BRIGA, BRSNIK, COLNARJI, DELAČ, DOLENJA ŽAGA, DOLENJI POTOK, DREN, DREŽNIK, FARA, GLADLOKA, GORENJA ŽAGA, GORENJI POTOK, GOTENC, GRGELJ, GRIVAC, HRIB PRI FARI, JAKŠIČI, JESENOV VRT, KAPTOL, KOSTEL, KRKOVO NAD FARO, KUŽELIČ, KUŽELJ, LAZE PRI KOSTELU, LIPOVEC PRI KOSTELU, MAVRC, NOVA SELA, OSKRT, PADOVO PRI FARI, PETRINA, PIRČE, PLANINA, PODEN, PODSTENE PRI KOSTELU, POTOK, PUC, RAJŠELE, RAKE, SAPNIK, SELO PRI KOSTELU, SLAVSKI LAZ, SREDNJI POTOK, SROBOTNIK OB KOLPI, STELNIK, STRUŽNICA, SUHOR, ŠTAJER, TIŠENPOLJ, VAS, VIMOLJ, VRH PRI FARI, ZAPUŽE PRI KOSTELU,

KOZJE

BISTRICA, BUČE, DOBLEŽIČE, DRENSKO REBRO, GORJANE, GRADIŠČE, GUBNO, JEŠOVEC PRI KOZJEM, KLAKE, KOZJE, LESIČNO, ORTNICE, OSREDEK PRI PODSREDI, PILŠTANJ, PODSREDA, POKLEK PRI PODSREDI, TOPOLOVO, VETRNIK, VOJSKO, VRENSKA GORCA, ZAGORJE, ZDOLE, ZEČE PRI BUČAH,

KRANJ

BABNI VRT, BOBOVEK, BREG OB SAVI, BRITOF, ČADOVLJE, ČEPULJE, GOLNIK, GORIČE, ILOVKA, JAMA, JAMNIK, JAVORNIK, KOKRICA, KRANJ, LAVTARSKI VRH, LETENICE, MAVČIČE, MEJA, MLAKA PRI KRANJU, NEMILJE, NJIVICA, OREHOVLJE, PANGRŠICA, PLANICA, PODBLICA, PODREČA, POVLJE, PRAŠE, PREDOSLJE, PŠEVO, RAKOVICA, SPODNJA BESNICA, SPODNJE BITNJE, SRAKOVLJE, SREDNJA VAS - GORIČE, SREDNJE BITNJE, SUHA PRI PREDOSLJAH, SVETI JOŠT NAD KRANJEM, ŠUTNA, TATINEC, TENETIŠE, TRSTENIK, ZABUKOVJE, ZALOG, ZGORNJA BESNICA, ZGORNJE BITNJE, ŽABLJE, ŽABNICA,

KRANJSKA GORA

BELCA, DOVJE, GOZD MARTULJEK, KRANJSKA GORA, LOG, MOJSTRANA, PODKOREN, RATEČE, SREDNJI VRH, ZGORNJA RADOVNA,

KRIŽEVCI

BERKOVCI, BERKOVSKI PRELOGI, BORECI, BUČEČOVCI, DOBRAVA, GAJŠEVCI, GRABE PRI LJUTOMERU, ILJAŠEVCI, KLJUČAROVCI PRI LJUTOMERU, KOKORIČI, KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU, LOGAROVCI, LUKAVCI, STARA NOVA VAS, VUČJA VAS, ZASADI,

KRŠKO

ANOVEC, ANŽE, APNENIK PRI VELIKEM TRNU, ARDRO POD VELIKIM TRNOM, ARDRO PRI RAKI, ARMEŠKO, AVGUŠTINE, BREGE, BRESTANICA, BREZJE PRI DOVŠKEM, BREZJE PRI RAKI, BREZJE PRI SENUŠAH, BREZJE V PODBOČJU, BREZOVICA V PODBOČJU, BREZOVSKA GORA, BRLOG, BROD V PODBOČJU, BUČERCA, CELINE, CESTA, CIRJE, ČREŠNJEVEC PRI OŠTRCU, ČREŠNJICE NAD PIJAVŠKIM, ČRETEŽ PRI KRŠKEM, ČRNEČA VAS, DALCE, DEDNI VRH, DOBE, DOBRAVA OB KRKI, DOBRAVA POD RAKO, DOBRAVA PRI KOSTANJEVICI, DOBROVA, DOL, DOLENJA LEPA VAS, DOLENJA VAS PRI KRŠKEM, DOLENJA VAS PRI RAKI, DOLENJI LESKOVEC, DOLGA RAKA, DOLNJA PREKOPA, DOLŠCE, DOVŠKO, DRENOVEC PRI LESKOVCU, DRNOVO, DUNAJ, FRLUGA, GLOBOČICE PRI KOSTANJEVICI, GMAJNA, GOLEK, GOLI VRH, GORA, GORENJA LEPA VAS, GORENJA VAS PRI LESKOVCU, GORENJE DOLE, GORENJI LESKOVEC, GORICA, GORICA PRI RAZTEZU, GORNJA PREKOPA, GORNJE PIJAVŠKO, GRADEC, GRADIŠČE PRI RAKI, GRADNJE, GRIČ, GRŽEČA VAS, GUNTE, HRASTEK, IVANDOL, IVANJŠE, JABLANCE, JELENIK, JELŠE, JELŠEVEC, KALCE, KALCE-NAKLO, KALIŠOVEC, KARLČE, KOBILE, KOČARIJA, KOČNO, KOPRIVNICA, KOPRIVNIK, KORITNICA, KOSTANJEK, KOSTANJEVICA NA KRKI, KREMEN, KRŠKO, KRŽIŠČE, LESKOVEC PRI KRŠKEM, LIBELJ, LIBNA, LOKE, LOKVE, LOMNO, MALE VODENICE, MALENCE, MALI KAMEN, MALI KOREN, MALI PODLOG, MALI TRN, MALO MRAŠEVO, MIKOTE, MLADJE, MRČNA SELA, MRTVICE, NEMŠKA GORA, NEMŠKA VAS, NOVA GORA, OREHOVEC, OSREDEK PRI TRŠKI GORI, OŠTRC, PESJE, PIJANA GORA, PLANINA PRI RAKI, PLANINA V PODBOČJU, PLETERJE, PODBOČJE, PODLIPA, PODSTRM, PODULCE, POVRŠJE, PREMAGOVCE, PRESLADOL, PRISTAVA OB KRKI, PRISTAVA POD RAKO, PRISTAVA PRI LESKOVCU, PRUŠNJA VAS, RAKA, RAVNE PRI ZDOLAH, RAVNI, RAVNO, RAZTEZ, REŠTANJ, ROŽNO, RŽIŠČE, SAJEVCE, SELA PRI RAKI, SELCE PRI LESKOVCU, SELO, SENOVO, SENOŽETE, SENUŠE, SLINOVCE, SLIVJE, SMEČICE, SMEDNIK, SPODNJA LIBNA, SPODNJE DULE, SPODNJE PIJAVŠKO, SPODNJI STARI GRAD, SREDNJE ARTO, SREDNJE PIJAVŠKO, SREMIČ, STARI GRAD, STARI GRAD V PODBOČJU, STOLOVNIK, STRANJE, STRAŽA PRI KRŠKEM, STRAŽA PRI RAKI, STRMO REBRO, ŠEDEM, ŠUTNA, TRŠKA GORA, VELIKA VAS PRI KRŠKEM, VELIKE VODENICE, VELIKI DOL, VELIKI KAMEN, VELIKI KOREN, VELIKI PODLOG, VELIKI TRN, VELIKO MRAŠEVO, VENIŠE, VIDEM, VIHRE, VOLOVNIK, VRBINA, VRBJE, VRH PRI POVRŠJU, VRHULJE, VRTAČA, ZABORŠT, ZABUKOVJE PRI RAKI, ZALOKE, ZDOLE, ŽABJEK V PODBOČJU, ŽADOVINEK, ŽENJE,

KUNGOTA

CIRINGA, GRADIŠKA, GRUŠENA, JEDLOVNIK, JURSKI VRH, KOZJAK NAD PESNICO, PESNICA, PLAČ, PLINTOVEC, PODIGRAC, ROŠPOH - DEL, SLATINA, SLATINSKI DOL, SPODNJE VRTIČE, SVEČINA, ŠPIČNIK, VRŠNIK, ZGORNJA KUNGOTA, ZGORNJE VRTIČE,

KUZMA

DOLIČ, GORNJI SLAVEČI, KUZMA, MATJAŠEVCI, TRDKOVA,

LAŠKO

BELOVO, BLATNI VRH, BREZNO, BREZNO, BRODNICE, BRSTNIK, BRSTOVNICA, BUKOVCA, CURNOVEC, DEBRO, DOBLATINA, DOL PRI LAŠKEM, GABRNO, GLOBOKO, GOVCE, GOZDEC, GRAČNICA, HARJE, HUDA JAMA, JAGOČE, JURKLOŠTER, KLADJE, KLENOVO, KONC, KURETNO, LAHOMNO, LAHOMŠEK, LAHOV GRABEN, LAŠKA VAS, LAŠKO, LAZIŠE, LESKOVCA, LIPNI DOL, LOKAVEC, LOŽE, MAČKOVEC, MALA BREZA, MALE GRAHOVŠE, MARIJA GRADEC, MARIJINA VAS, MODRIČ, MRZLO POLJE, OBREŽJE PRI ZIDANEM MOSTU, OJSTRO, OLEŠČE, PADEŽ, PANEČE, PLAZOVJE, POLANA, POVČENO, POŽNICA, RADOBLJE, REKA, RIFENGOZD, RIMSKE TOPLICE, SEDRAŽ, SELO NAD LAŠKIM, SENOŽETE, SEVCE, SLIVNO, SPODNJA REČICA, STOPCE, STRENSKO, STRMCA, SUHADOL, ŠENTRUPERT, ŠIRJE, ŠKOFCE, ŠMIHEL, ŠMOHOR, TEVČE, TOVSTO, TRNOV HRIB, TRNOVO, TROBNI DOL, TROJNO, UDMAT, VELIKE GORELCE, VELIKE GRAHOVŠE, VELIKO ŠIRJE, VODIŠKO, VRH NAD LAŠKIM, ZABREŽ, ZGORNJA REČICA, ZIDANI MOST, ŽIGON,

LENART

ČRMLJENŠAK, DOLGE NJIVE, GOČOVA, GRADENŠAK, HRASTOVEC V SLOV. GORICAH, JUROVSKI DOL, LENART V SLOV. GORICAH, LORMANJE, MALNA, MOČNA, NADBIŠEC, OSEK, RADEHOVA, ROGOZNICA, SELCE, SPODNJA SENARSKA, SPODNJA VOLIČINA, SPODNJE PARTINJE, SPODNJE VERJANE, SPODNJI GASTERAJ, SPODNJI PORČIČ, SPODNJI ŽERJAVCI, SREDNJI GASTERAJ, STRAŽE, SV. TROJICA V SLOV. GORICAH, ŠETAROVA, VARDA, VINIČKA VAS, ZAMARKOVA, ZAVRH, ZGORNJA SENARSKA, ZGORNJA VOLIČINA, ZGORNJE PARTINJE, ZGORNJE VERJANE, ZGORNJI GASTERAJ, ZGORNJI PORČIČ, ZGORNJI ŽERJAVCI, ŽITENCE,

LENDAVA

BANUTA, BENICA, BREZOVEC - DEL, ČENTIBA, DOLGA VAS, DOLGOVAŠKE GORICE, DOLINA PRI LENDAVI, DOLNJI LAKOŠ, GABERJE, GENTEROVCI, GORNJI LAKOŠ, HOTIZA, KAMOVCI, KAPCA, KOT, LENDAVA, LENDAVSKE GORICE, MOSTJE, PETIŠOVCI, PINCE, PINCE-MAROF, RADMOŽANCI, TRIMLINI,

LITIJA

BERINJEK, BISTRICA, BITIČE, BOGENŠPERK, BOLTIJA, BOROVAK PRI POLŠNIKU, BREG PRI LITIJI, BREZJE PRI KUMPOLJU, BREZOVO, BRGLEZ, BUKOVICA PRI LITIJI, CEROVICA, CIRKUŠE, ČATEŠKA GORA, ČEPLJE, ČRNI POTOK, DOBJE, DOBOVICA, DOLE PRI LITIJI, DOLGO BRDO, DOLNJI VRH, DRAGOVŠEK, DVOR, GABROVKA, GABRSKA GORA, GOBNIK, GOLIŠČE, GORENJE JELENJE, GORNJE RAVNE, GORNJI VRH, GOZD-REKA, GRADIŠČE PRI LITIJI, GRADIŠČE-K. O. GRAD. IN POLJ., GRADIŠČE-K. O. ŠT. LOVRENC, GRADIŠKE LAZE, HOHOVICA, HUDE RAVNE, JABLANIŠKE LAZE, JABLANIŠKI POTOK, JASTREBNIK, JAVORJE, JAVORJE PRI GABROVKI, JELENSKA REBER, JELŠA, JESENJE, JEVNICA, JEŽCE, JEŽEVEC, JEŽNI VRH, KAL PRI DOLAH, KAMNI VRH, KAMNI VRH PRI PRIMSKOVEM, KANDRŠE - DEL, KLANEC PRI GABROVKI, KLENIK, KONJ, KONJŠICA - DEL, KOŠKE POLJANE, KRESNICE, KRESNIŠKE POLJANE, KRESNIŠKI VRH, KRŽIŠČE PRI ČATEŽU, KUMPOLJE, LAZE PRI GOBNIKU, LAZE PRI VAČAH, LESKOVICA PRI ŠMARTNEM, LEŠE, LIBERGA, LITIJA, LJUBEŽ V LAZIH, LUKOVEC, LUPINICA, MAGOLNIK, MALA GOBA, MALA KOSTREVNICA, MALA SELA, MALA ŠTANGA, MAMOLJ, MIHELCA, MIŠJI DOL, MORAVČE PRI GABROVKI, MORAVŠKA GORA, MULHE, NOVA GORA, OBLA GORICA, OKROG, PEČICE, PODBUKOVJE PRI VAČAH, PODPEČ POD SKALO, PODROJE, PODŠENTJUR, POGONIK, POLJANE PRI PRIMSKOVEM, POLŠNIK, PONOVIČE, POTOK PRI VAČAH, PRELESJE, PRESKA NAD KOSTREVNICO, PREVALE, PREVEG, PREŽENJSKE NJIVE, PRIMSKOVO, RAČICA, RADGONICA, RAVNE, RAZBORE-K. O. JEŽNI VRH, RAZBORE-K. O. POLJANE - DEL, RENKE, RIBČE, RIHARJEVEC, RŽIŠČE, SAVA, SELCE, SELŠEK, SEVNO, SLAVINA, SLIVNA, SOPOTA, SPODNJA JABLANICA, SPODNJE JELENJE, SPODNJI HOTIČ, SPODNJI LOG, STARA GORA PRI VEL.GABRU, STRANSKI VRH, STRMEC, SUHADOLE, ŠČIT, ŠIRMANSKI HRIB, ŠIROKA SET, ŠMARTNO PRI LITIJI, ŠTANGARSKE POLJANE, ŠUMNIK, TENETIŠE, TEPE, TIHABOJ, TLAKA, TOLSTI VRH, VAČE, VELIKA GOBA, VELIKA KOSTREVNICA, VELIKA PRESKA, VELIKA ŠTANGA, VELIKI VRH PRI LITIJI, VERNEK, VINJI VRH, VINTARJEVEC, VIŠNJI GRM, VODICE PRI GABROVKI, VOLČJA JAMA, VOVŠE, VRATA, ZAGORICA, ZAGOZD, ZAGRIČ, ZAPODJE, ZAVRH, ZAVRSTNIK, ZGLAVNICA, ZGORNJA JABLANICA, ZGORNJA JEVNICA, ZGORNJI HOTIČ, ZGORNJI LOG,

LJUBLJANA

BESNICA, BREZJE PRI LIPOGLAVU, ČEŠNJICA, ČRNA VAS, DOLGO BRDO, DVOR, GABRJE PRI JANČAH, JANČE, JAVOR, LIPE, LJUBLJANA, MALI LIPOGLAV, MALI VRH PRI PREŽGANJU, MALO TREBELJEVO, MEDNO, PANCE, PODGRAD, PODLIPOGLAV, PODMOLNIK, PREŽGANJE, RAŠICA, RAVNO BRDO, REPČE, SADINJA VAS, SELO PRI PANCAH, SPODNJE GAMELJNE, SREDNJE GAMELJNE, STANEŽIČE, ŠENTPAVEL, TOŠKO ČELO, TUJI GRM, VELIKI LIPOGLAV, VELIKO TREBELJEVO, VNAJNARJE, VOLAVLJE, ZAGRADIŠČE, ZGORNJA BESNICA, ZGORNJE GAMELJNE,

LJUBNO

JUVANJE, LJUBNO OB SAVINJI, MELIŠE, OKONINA, PLANINA, PRIMOŽ PRI LJUBNEM, RADMIRJE, SAVINA, TER,

LJUTOMER

BABINCI, BODISLAVCI, BRANOSLAVCI, BUČKOVCI, CEZANJEVCI, CUBER, CVEN, DESNJAK, DRAKOVCI, GLOBOKA, GODEMARCI, GRESOVŠČAK, GRLAVA, ILOVCI, JERUZALEM, KRAPJE, KRIŠTANCI, KURŠINCI, LJUTOMER, MALA NEDELJA, MEKOTNJAK, MORAVCI V SLOV. GORICAH, MOTA, NORŠINCI PRI LJUTOMERU, NUNSKA GRABA, PLEŠIVICA, PODGRADJE, PRECETINCI, PRESIKA, PRISTAVA, RADOMERJE, RADOMERŠČAK, RADOSLAVCI, RINČETOVA GRABA, SITAROVCI, SLAMNJAK, SPODNJI KAMENŠČAK, STARA CESTA, STROČJA VAS, ŠALINCI, VIDANOVCI, VOGRIČEVCI, ZGORNJI KAMENŠČAK, ŽELEZNE DVERI,

LOGATEC

GRČAREVEC, HLEVIŠE, HLEVNI VRH, HOTEDRŠICA, JAKOVICA, KALCE, LAVROVEC, LAZE, LOGATEC, MEDVEDJE BRDO, NOVI SVET, PETKOVEC, PRAPROTNO BRDO, RAVNIK PRI HOTEDRŠICI, ROVTARSKE ŽIBRŠE, ROVTE, VRH SV. TREH KRALJEV, ZAPLANA - DEL, ŽIBRŠE, ŽIBRŠE,

LOŠKA DOLINA

BABNA POLICA, BABNO POLJE, DANE, DOLENJE POLJANE, IGA VAS, KLANCE, KNEŽJA NJIVA, KOZARIŠČE, LOŽ, MARKOVEC, NADLESK, PODCERKEV, PODGORA PRI LOŽU, PODLOŽ, PUDOB, STARI TRG PRI LOŽU, ŠMARATA, VIŠEVEK, VRH, VRHNIKA PRI LOŽU,

LOŠKI POTOK

ČRNI POTOK PRI DRAGI, DRAGA, GLAŽUTA, HRIB-LOŠKI POTOK, LAZEC, MALI LOG, NOVI KOT, PODPLANINA, PODPRESKA, PUNGERT, RETJE, SREDNJA VAS PRI DRAGI, SREDNJA VAS-LOŠKI POTOK, STARI KOT, ŠEGOVA VAS, TRAVA, TRAVNIK,

LOVRENC NA POHORJU

ČINŽAT, KUMEN, LOVRENC NA POHORJU, PUŠČAVA, RDEČI BREG - DEL, RECENJAK, RUTA,

LUČE

KONJSKI VRH, KRNICA, LUČE, PODVEŽA, PODVOLOVLJEK, RADUHA, STRMEC,

LUKOVICA

BLAGOVICA, BRDO PRI LUKOVICI, BREZOVICA PRI ZLATEM POLJU, BRŠLENOVICA, ČEPLJE, ČEŠNJICE, DUPELJNE, GABRJE POD ŠPILKOM, GOLČAJ, GORENJE, GRADIŠČE PRI LUKOVICI, HRIBI, IMOVICA, JAVORJE PRI BLAGOVICI, JELŠA, KOMPOLJE, KORENO, KORPE, KRAJNO BRDO, KRAŠNJA, LIPA, LOG, LUKOVICA PRI DOMŽALAH, MALA LAŠNA, MALI JELNIK, OBRŠE, PODGORA PRI ZLATEM POLJU, PODMILJ, PODSMREČJE, POLJANE NAD BLAGOVICO, PRESERJE PRI LUKOVICI, PRESERJE PRI ZLATEM POLJU, PREVALJE, PREVOJE, PREVOJE PRI ŠENTVIDU, PRILESJE, PRVINE, RAFOLČE, SELCE, SPODNJE KOSEZE, SPODNJE LOKE, SPODNJE PRAPREČE, SPODNJI PETELINJEK, STRAŽA, SUŠA, ŠENTOŽBOLT, ŠENTVID PRI LUKOVICI, TRNJAVA, TRNOVČE, TROJANE, UČAK, V ZIDEH, VELIKI JELNIK, VIDEM PRI LUKOVICI, VOŠCE, VRANKE, VRBA, VRH NAD KRAŠNJO, VRHOVLJE, ZAVRH PRI TROJANAH, ZGORNJE LOKE, ZGORNJE PRAPREČE, ZGORNJI PETELINJEK, ZLATENEK, ZLATO POLJE, ŽIROVŠE,

MAJŠPERK

BOLEČKA VAS, BREG, DOKLECE, DOL PRI STOPERCAH, GRDINA, JANŠKI VRH, JELOVICE, KORITNO, KUPČINJI VRH, LEŠJE, MAJŠPERK, MEDVEDCE, NARAPLJE, PLANJSKO, PODLOŽE, PREŠA, PTUJSKA GORA, SESTRŽE, SITEŽ, SKRBLJE, SLAPE, SPODNJA SVEČA, STANEČKA VAS, STOGOVCI, STOPERCE, ZGORNJA SVEČA,

MARIBOR

BRESTRNICA, CELESTRINA, DOGOŠE, GAJ NAD MARIBOROM, GRUŠOVA, HRASTJE, HRENCA, JELOVEC, KAMNICA, KOŠAKI, LAZNICA, LIMBUŠ, MALEČNIK, MARIBOR, MELJSKI HRIB, METAVA, NEBOVA, PEKEL, PEKRE, POČEHOVA, RAZVANJE, RIBNIŠKO SELO, ROŠPOH - DEL, RUPERČE, SREDNJE, ŠOBER, TRČOVA, VINARJE, VODOLE, VRHOV DOL, ZA KALVARIJO, ZGORNJI SLEMEN - DEL, ZRKOVCI,

MARKOVCI

BOROVCI, BUKOVCI, MARKOVCI, NOVA VAS PRI MARKOVCIH, PRVENCI, SOBETINCI, STOJNCI, STRELCI, ZABOVCI,

MEDVODE

BELO, BREZOVICA PRI MEDVODAH, DOL, DRAGOČAJNA, GOLO BRDO, GORIČANE, HRAŠE, LADJA, MEDVODE, MOŠE, OSOLNIK, RAKOVNIK, SENIČICA, SETNICA - DEL, SMLEDNIK, SORA, SPODNJA SENICA, SPODNJE PIRNIČE, STUDENČICE, TEHOVEC, TOPOL PRI MEDVODAH, TRNOVEC, VALBURGA, VAŠE, VERJE, VIKRČE, ZAVRH POD ŠMARNO GORO, ZBILJE, ZGORNJA SENICA, ZGORNJE PIRNIČE, ŽLEBE,

MENGEŠ

DOBENO, LOKA PRI MENGŠU, MENGEŠ, TOPOLE,

METLIKA

BEREČA VAS, BOGINJA VAS, BOJANJA VAS, BOLDRAŽ, BORŠT, BOŽAKOVO, BOŽIČ VRH, BUŠINJA VAS, ČURILE, DOLE, DOLNJA LOKVICA, DOLNJE DOBRAVICE, DOLNJI SUHOR PRI METLIKI, DRAGE, DRAGOMLJA VAS, DRAŠIČI, GERŠIČI, GORNJA LOKVICA, GORNJE DOBRAVICE, GORNJI SUHOR PRI METLIKI, GRABROVEC, GRADAC, GRM PRI PODZEMLJU, HRAST PRI JUGORJU, JUGORJE PRI METLIKI, KAMENICA, KAPLJIŠČE, KLOŠTER, KRASINEC, KRAŠNJI VRH, KRIVOGLAVICE, KRIŽEVSKA VAS, KRMAČINA, MAČKOVEC PRI SUHORJU, MALO LEŠČE, METLIKA, MLAKE, OKLJUKA, OTOK, PODZEMELJ, PRILOZJE, PRIMOSTEK, RADOŠI, RADOVICA, RADOVIČI, RAKOVEC, RAVNACE, ROSALNICE, SELA PRI JUGORJU, SLAMNA VAS, SVRŽAKI, ŠKEMLJEVEC, ŠKRILJE, TRNOVEC, VIDOŠIČI, ZEMELJ, ŽELEBEJ, ŽELEZNIKI,

MEŽICA

BREG, LOM, MEŽICA, ONKRAJ MEŽE, PLAT, PODKRAJ PRI MEŽICI,

MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

DOBROVCE, DRAVSKI DVOR, MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU, SKOKE,

MIREN-KOSTANJEVICA

BILJE, HUDI LOG, KORITA NA KRASU, KOSTANJEVICA NA KRASU, LIPA, LOKVICA, MIREN, NOVA VAS, NOVELO, OPATJE SELO, OREHOVLJE, SELA NA KRASU, TEMNICA, VOJŠČICA, VRTOČE,

MIRNA PEČ

BIŠKA VAS, ČEMŠE, DOLENJA VAS PRI MIRNI PEČI, DOLENJI GLOBODOL, DOLENJI PODBORŠT, GLOBOČDOL, GOLOBINJEK, GORENJI GLOBODOL, GORENJI PODBORŠT, GORIŠKA VAS, GRČ VRH, HMELJČIČ, HRASTJE PRI MIRNI PEČI, JABLAN, JELŠE, JORDANKAL, MALENSKA VAS, MALI KAL, MALI VRH, MIRNA PEČ, ORKLJEVEC, POLJANE PRI MIRNI PEČI, SELO PRI ZAGORICI, SREDNJI GLOBODOL, ŠENTJURIJ NA DOLENJSKEM, VELIKI KAL, VRHOVO PRI MIRNI PEČI, VRHPEČ,

MISLINJA

DOVŽE, GORNJI DOLIČ, KOZJAK, MALA MISLINJA, MISLINJA, PAKA - DEL, RAZBORCA, SREDNJI DOLIČ, ŠENTILJ POD TURJAKOM, TOLSTI VRH PRI MISLINJI, ZAVRŠE,

MORAVČE

ČEŠNJICE PRI MORAVČAH, DEŠEN, DOLE POD SV. TROJICO, DOLE PRI KRAŠCAH, DRTIJA, DVORJE, GABRJE POD LIMBARSKO GORO, GORA PRI PEČAH, GORICA, GORIČICA PRI MORAVČAH, HRASTNIK, HRIB NAD RIBČAMI, IMENJE, KATARIJA, KRAŠCE, KRIŽATE, LIMBARSKA GORA, MORAVČE, MOŠENIK, NEGASTRN, PEČE, PLES, PODGORICA PRI PEČAH, PODSTRAN, POGLED, PRETRŽ, PRIKRNICA, RUDNIK PRI MORAVČAH, SELCE PRI MORAVČAH, SELO PRI MORAVČAH, SERJUČE, SOTESKA PRI MORAVČAH, SPODNJA DOBRAVA, SPODNJA JAVORŠICA, SPODNJI PREKAR, SPODNJI TUŠTANJ, STEGNE, STRAŽA PRI MORAVČAH, SVETI ANDREJ, VELIKA VAS, VINJE PRI MORAVČAH, VRHPOLJE PRI MORAVČAH, ZALOG PRI KRESNICAH, ZALOG PRI MORAVČAH, ZGORNJA DOBRAVA, ZGORNJA JAVORŠICA, ZGORNJE KOSEZE, ZGORNJI PREKAR, ZGORNJI TUŠTANJ,

MORAVSKE TOPLICE

ANDREJCI, BERKOVCI, BOGOJINA, BUKOVNICA, ČIKEČKA VAS, FILOVCI, FOKOVCI, IVANCI, IVANJŠEVCI, IVANOVCI, KANČEVCI, KRNCI, LONČAROVCI, LUKAČEVCI, MARTJANCI, MLAJTINCI, MORAVSKE TOPLICE, MOTVARJEVCI, NORŠINCI, PORDAŠINCI, PROSENJAKOVCI, RATKOVCI, SEBEBORCI, SELO, SREDIŠČE, SUHI VRH, TEŠANOVCI, VUČJA GOMILA,

MOZIRJE

BREZJE, DOBROVLJE PRI MOZIRJU, DOL-SUHA, GRUŠOVLJE, HOMEC, LEPA NJIVA, LJUBIJA, LOKE PRI MOZIRJU, MOZIRJE, NIZKA, POLJANE, RADEGUNDA, REČICA OB SAVINJI, SPODNJA REČICA, SPODNJE POBREŽJE, ŠENTJANŽ, ŠMIHEL NAD MOZIRJEM, TRNOVEC, VARPOLJE, ZGORNJE POBREŽJE,

MURSKA SOBOTA

BAKOVCI, ČERNELAVCI, KROG, KUPŠINCI, MARKIŠAVCI, MURSKA SOBOTA, NEMČAVCI, POLANA, RAKIČAN, SATAHOVCI, VEŠČICA,

MUTA

GORTINA, MLAKE, MUTA, PERNICE, SV. JERNEJ NAD MUTO, SV. PRIMOŽ NAD MUTO,

NAKLO

BISTRICA, CEGELNICA, GOBOVCE, MALO NAKLO, NAKLO, OKROGLO, PODBREZJE, POLICA, SPODNJE DUPLJE, STRAHINJ, ZADRAGA, ZGORNJE DUPLJE, ŽEJE,

NAZARJE

BRDO, ČRETA PRI KOKARJAH, DOBLETINA, KOKARJE, LAČJA VAS, NAZARJE, POTOK, PRIHOVA, PUSTO POLJE, ROVT POD MENINO, SPODNJE KRAŠE, ŠMARTNO OB DRETI, VOLOG, ZAVODICE, ŽLABOR,

NOVA GORICA

AJŠEVICA, ARČONI, BANJŠICE, BATE, BRANIK, BRDO, BUDIHNI, BUKOVICA, ČEPOVAN, DOMBRAVA, DORNBERK, DRAGA, GRADIŠČE NAD PRVAČINO, GRGAR, GRGARSKE RAVNE, KROMBERK, LAZNA, LOKE, LOKOVEC, LOKVE, LUKEŽIČI, MARTINUČI, MERLJAKI, MOHORINI, NEMCI, NOVA GORICA, OSEK, OŠEVLJEK, OZELJAN, PODGOZD, POTOK PRI DORNBERKU, PRESERJE, PRISTAVA, PRVAČINA, RAVNICA, RENČE, RENŠKI PODKRAJ, ROŽNA DOLINA, SAKSID, SOLKAN, SPODNJA BRANICA, STARA GORA, STESKE, ŠEMPAS, ŠMAVER, ŠMIHEL, TABOR, TRNOVO, VITOVLJE, VOGLARJI, VOGRSKO, VOLČJA DRAGA, ZALOŠČE, ŽIGONI,

NOVO MESTO

BELA CERKEV, BIRČNA VAS, BORIČEVO, BREZJE, BREZOVICA, BREZOVICA PRI STOPIČAH, ČELEVEC, ČEŠČA VAS, ČREŠNJICE, ČRMOŠNJICE PRI STOPIČAH, DALJNI VRH, DOBOVO, DOL PRI ŠMARJETI, DOLENJA VAS, DOLENJE GRČEVJE, DOLENJE KAMENJE, DOLENJE KARTELJEVO, DOLENJE KRONOVO, DOLENJE LAKOVNICE, DOLENJI SUHADOL, DOLNJA TEŽKA VODA, DOLNJE MRAŠEVO, DOLŽ, DRAGA, DRGANJA SELA, DRUŽINSKA VAS, GABRJE, GOLUŠNIK, GORENJA VAS PRI ŠMARJETI, GORENJE GRČEVJE, GORENJE KAMENCE, GORENJE KAMENJE, GORENJE KARTELJEVO, GORENJE KRONOVO, GORENJE LAKOVNICE, GORENJE MRAŠEVO, GORENJI SUHADOL, GORNJA TEŽKA VODA, GRADENJE, GRIČ PRI KLEVEVŽU, GUMBERK, HERINJA VAS, HRIB, HRIB PRI OREHKU, HRUŠICA, HUDO, IGLENIK, JAMA, JELŠE PRI OTOČCU, JUGORJE, JURKA VAS, JURNA VAS, KOGLO, KONEC, KOROŠKA VAS, KOTI, KRIŽE, KUZARJEV KAL, LAZE, LESKOVEC, LEŠNICA, LOKE, LUTRŠKO SELO, MALA CIKAVA, MALA STRMICA, MALE BRUSNICE, MALI CEROVEC, MALI OREHEK, MALI PODLJUBEN, MALI SLATNIK, MIHOVEC, NOVO MESTO, OREŠJE, OTOČEC, PAHA, PANGRČ GRM, PETANE, PETELINJEK, PLEMBERK, PODGORA, PODGRAD, POTOK, POTOV VRH, PRAPREČE PRI STRAŽI, PREČNA, PRISTAVA, RADOVLJA, RAJNOVŠČE, RAKOVNIK PRI BIRČNI VASI, RATEŽ, RUMANJA VAS, SELA, SELA PRI RATEŽU, SELA PRI ŠTRAVBERKU, SELA PRI ZAJČJEM VRHU, SELA PRI ZBURAH, SEVNO, SMOLENJA VAS, SREBRNIČE, SREDNJE GRČEVJE, STOPIČE, STRANSKA VAS, STRAŽA, STRELAC, SUHOR, ŠENTJOŠT, ŠKRJANČE PRI NOVEM MESTU, ŠMARJEŠKE TOPLICE, ŠMARJETA, ŠTRAVBERK, TRAVNI DOL, TRŠKA GORA, URŠNA SELA, VAVTA VAS, VELIKE BRUSNICE, VELIKI CEROVEC, VELIKI OREHEK, VELIKI PODLJUBEN, VELIKI SLATNIK, VERDUN, VINICA PRI ŠMARJETI, VINJA VAS, VINJI VRH, VRH PRI LJUBNU, VRH PRI PAHI, VRHE, ZAGRAD PRI OTOČCU, ZAJČJI VRH PRI STOPIČAH, ZALOG, ZBURE, ŽALOVIČE, ŽDINJA VAS, ŽIHOVO SELO,

ODRANCI

ODRANCI,

OPLOTNICA

BOŽJE, BREZJE PRI OPLOTNICI, ČADRAM, DOBRIŠKA VAS, DOBROVA PRI PRIHOVI, GORICA PRI OPLOTNICI, KORITNO, KOVAŠKI VRH, LAČNA GORA, MALAHORNA, MARKEČICA, OKOŠKA GORA, OPLOTNICA, POBREŽ, PRIHOVA, RASKOVEC, STRAŽA PRI OPLOTNICI, UGOVEC, ZGORNJE GRUŠOVJE, ZLOGONA GORA, ZLOGONA VAS,

ORMOŽ

BRATONEČICE, BRESNICA, CEROVEC STANKA VRAZA, CVETKOVCI, DOBRAVA, DOBROVŠČAK, DRAKŠL, FRANKOVCI, GODENINCI, GOMILA PRI KOGU, GORNJI KLJUČAROVCI, GRABE, GRADIŠČE PRI ORMOŽU, HAJNDL, HARDEK, HERMANCI, HRANJIGOVCI, HUJBAR, HUM PRI ORMOŽU, IVANJKOVCI, JASTREBCI, KAJŽAR, KOG, KORAČICE, KRČEVINA, LAČAVES, LAHONCI, LEŠNICA, LEŠNIŠKI VRH, LIBANJA, LITMERK, LOPERŠICE, LUNOVEC, MALA VAS PRI ORMOŽU, MALI BREBROVNIK, MEZGOVCI, MIHALOVCI, MIHOVCI PRI VEL. NEDELJI, MIKLAVŽ PRI ORMOŽU, OBREŽ, ORMOŽ, OSLUŠEVCI, PAVLOVCI, PAVLOVSKI VRH, PODGORCI, PRECLAVA, PRŠETINCI, PUŠENCI, RAKOVCI, RITMERK, RUCMANCI, RUNEČ, SAVCI, SEJANCI, SENČAK, SENEŠCI, SENIK, SODINCI, SPODNJI KLJUČAROVCI, SREDIŠČE OB DRAVI, STANOVNO, STREZETINA, STRJANCI, STRMEC PRI ORMOŽU, SVETI TOMAŽ, ŠALOVCI, ŠARDINJE, TRGOVIŠČE, TRNOVCI, VELIČANE, VELIKA NEDELJA, VELIKI BREBROVNIK, VIČANCI, VINSKI VRH, VITAN, VODRANCI, VUZMETINCI, ZAGORJE, ZASAVCI, ŽEROVINCI, ŽVAB,

OSILNICA

BELICA, BEZGARJI, BEZGOVICA, BOSLJIVA LOKA, GRINTOVEC PRI OSILNICI, KRIŽMANI, LOŽEC, MALINIŠČE, MIRTOVIČI, OSILNICA, PADOVO PRI OSILNICI, PAPEŽI, PODVRH, RIBJEK, SELA, SPODNJI ČAČIČ, STROJIČI, ZGORNJI ČAČIČ, ŽURGE,

PESNICA

DOLNJA POČEHOVA, DRAGUČOVA, DRANKOVEC, FLEKUŠEK, GAČNIK, JARENINSKI DOL, JARENINSKI VRH, JELENČE, KUŠERNIK, LOŽANE, MALI DOL, PERNICA, PESNICA PRI MARIBORU, PESNIŠKI DVOR, POČENIK, POLIČKA VAS, POLIČKI VRH, RANCA, ROČICA, SLATENIK, SPODNJE DOBRENJE, SPODNJE HLAPJE, SPODNJI JAKOBSKI DOL, VAJGEN, VOSEK, VUKOVJE, VUKOVSKI DOL, VUKOVSKI VRH, ZGORNJE HLAPJE, ZGORNJI JAKOBSKI DOL,

PIRAN

DRAGONJA, LUCIJA, NOVA VAS NAD DRAGONJO, PADNA, PARECAG, PIRAN, PORTOROŽ, SEČA, SEČOVLJE, STRUNJAN, SV. PETER,

PIVKA

BUJE, ČEPNO, DOLNJA KOŠANA, DRSKOVČE, GORNJA KOŠANA, GRADEC, JURIŠČE, KAL, KLENIK, MALA PRISTAVA, NADANJE SELO, NARIN, NEVERKE, NOVA SUŠICA, PALČJE, PARJE, PETELINJE, PIVKA, RIBNICA, SELCE, SLOVENSKA VAS, STARA SUŠICA, SUHORJE, ŠMIHEL, TABOR NAD KNEŽAKOM, TRNJE, VELIKA PRISTAVA, VOLČE, ZAGORJE,

PODČETRTEK

BREZOVEC PRI POLJU, CMEREŠKA GORCA, GOLOBINJEK OB SOTLI, GOSTINCA, IMENO, IMENSKA GORCA, JERČIN, LASTNIČ, NEZBIŠE, OLIMJE, PECELJ, PODČETRTEK, POLJE OB SOTLI, PRELASKO, PRISTAVA PRI LESIČNEM, PRISTAVA PRI MESTINJU, ROGINSKA GORCA, RUDNICA, SEDLARJEVO, SELA, SODNA VAS, SV. EMA, VERAČE, VIDOVICA, VIRŠTANJ, VONARJE,

PODLEHNIK

DEŽNO PRI PODLEHNIKU, GORCA, JABLOVEC, KOZMINCI, LOŽINA, PODLEHNIK, RODNI VRH, SEDLAŠEK, SPODNJE GRUŠKOVJE, STANOŠINA, STRAJNA, ZAKL, ZGORNJE GRUŠKOVJE,

PODVELKA

BREZNO, JANŽEVSKI VRH, JAVNIK, KOZJI VRH, LEHEN NA POHORJU, OŽBALT, PODVELKA, RDEČI BREG - DEL, SPODNJA KAPLA, VURMAT - DEL, ZGORNJA KAPLA,

POLZELA

ANDRAŽ NAD POLZELO, BREG PRI POLZELI, DOBRIČ, LOČICA OB SAVINJI, OROVA VAS, PODVIN PRI POLZELI, POLZELA, ZALOŽE,

POSTOJNA

BELSKO, BREZJE POD NANOSOM, BUKOVJE, DILCE, GORENJE, GORIČE, GROBIŠČE, HRAŠČE, HRENOVICE, HRUŠEVJE, KOČE, LANDOL, LIPLJE, LOHAČA, MALA BRDA, MALI OTOK, MALO UBELJSKO, MATENJA VAS, OREHEK, PLANINA, POSTOJNA, PREDJAMA, PRESTRANEK, RAKITNIK, RAKULIK, RAZDRTO, SAJEVČE, SLAVINA, SLAVINJE, STARA VAS, STRANE, STRMCA, STUDENEC, STUDENO, ŠMIHEL POD NANOSOM, VELIKA BRDA, VELIKI OTOK, VELIKO UBELJSKO, ZAGON, ŽEJE,

PREBOLD

DOLENJA VAS, KAPLJA VAS, LATKOVA VAS, MARIJA REKA, MATKE, PREBOLD, SV. LOVRENC, ŠEŠČE PRI PREBOLDU,

PREDDVOR

BAŠELJ, BREG OB KOKRI, HRAŠE PRI PREDDVORU, HRIB, KOKRA, MAČE, MOŽJANCA, NOVA VAS, POTOČE, PREDDVOR, SPODNJA BELA, SREDNJA BELA, TUPALIČE, ZGORNJA BELA,

PREVALJE

BELŠAK, BREZNICA, DOLGA BRDA, JAMNICA, KOT PRI PREVALJAH, LEŠE, LOKOVICA, POLJANA, PREVALJE, SUHI VRH, ŠENTANEL, ZAGRAD,

PTUJ

GRAJENA, GRAJENŠČAK, KICAR, KRČEVINA PRI VURBERGU, MESTNI VRH, PACINJE, PODVINCI, PTUJ, SPODNJI VELOVLEK, SPUHLJA,

PUCONCI

BEZNOVCI, BODONCI, BOKRAČI, BREZOVCI, DANKOVCI, DOLINA, GORICA, KUŠTANOVCI, LEMERJE, MAČKOVCI, MOŠČANCI, OTOVCI, PEČAROVCI, POZNANOVCI, PREDANOVCI, PROSEČKA VAS, PUCONCI, PUŽEVCI, STRUKOVCI, ŠALAMENCI, VADARCI, VANEČA, ZENKOVCI,

RAČE-FRAM

BREZULA, FRAM, JEŠENCA, KOPIVNIK, LOKA PRI FRAMU, MORJE, PLANICA, PODOVA, POŽEG, RAČE, RANČE, SPODNJA GORICA, ZGORNJA GORICA,

RADEČE

BRUNK, BRUNŠKA GORA, ČIMERNO, DOBRAVA, GORELJCE, HOTEMEŽ, JAGNJENICA, JELOVO, LOG PRI VRHOVEM, LOŠKA GORA, MOČILNO, NJIVICE, OBREŽJE, POČAKOVO, PRAPRETNO, RADEČE, RUDNA VAS, STARI DVOR, SVIBNO, VRHOVO, ZAGRAD, ZAVRATE, ŽEBNIK,

RADENCI

BORAČEVA, HRASTJE-MOTA, HRAŠENSKI VRH, JANŽEV VRH, KAPELSKI VRH, KOBILŠČAK, KOCJAN, MELANJSKI VRH, MURSKI VRH, MURŠČAK, OKOSLAVCI, PARIČJAK, RAČKI VRH, RADENCI, RADENSKI VRH, RIHTAROVCI, SPODNJI KOCJAN, ŠRATOVCI, TURJANCI, TURJANSKI VRH, ZGORNJI KOCJAN, ŽRNOVA,

RADLJE OB DRAVI

BREZNI VRH, DOBRAVA, RADELCA, RADLJE OB DRAVI, REMŠNIK, SPODNJA ORLICA, SPODNJA VIŽINGA, SV. ANTON NA POHORJU, SV. TRIJE KRALJI, ŠT. JANŽ PRI RADLJAH, VAS, VUHRED, ZGORNJA VIŽINGA, ZGORNJI KOZJI VRH,

RADOVLJICA

BEGUNJE NA GORENJSKEM, BRDA, BREZJE, BREZOVICA, ČEŠNJICA PRI KROPI, ČRNIVEC, DOBRAVICA, DOBRO POLJE, DVORSKA VAS, GLOBOKO, GORICA, HLEBCE, HRAŠE, KAMNA GORICA, KROPA, LANCOVO, LESCE, LIPNICA, LJUBNO, MIŠAČE, MLAKA, MOŠNJE, NOŠE, NOVA VAS PRI LESCAH, OTOČE, OVSIŠE, PERAČICA, PODNART, POLJČE, POLJŠICA PRI PODNARTU, POSAVEC, PRAPROČE, PREZRENJE, RADOVLJICA, RAVNICA, ROVTE, SLATNA, SPODNJA DOBRAVA, SPODNJA LIPNICA, SPODNJI OTOK, SREDNJA DOBRAVA, SREDNJA VAS, STUDENČICE, VOŠČE, VRBNJE, ZADNJA VAS, ZALOŠE, ZAPUŽE, ZGORNJA DOBRAVA, ZGORNJA LIPNICA, ZGORNJI OTOK, ZGOŠA,

RAVNE NA KOROŠKEM

BRDINJE, DOBJA VAS, DOBRIJE, KOROŠKI SELOVEC, KOTLJE, NAVRŠKI VRH, PODGORA, PODKRAJ, PREŠKI VRH, RAVNE NA KOROŠKEM, SELE - DEL, STRAŽIŠČE, STROJNA, TOLSTI VRH P. R. NA K. - DEL, URŠLJA GORA, ZELEN BREG,

RAZKRIŽJE

GIBINA, KOPRIVA, RAZKRIŽJE, ŠAFARSKO, ŠPRINC, VEŠČICA,

RIBNICA

ANDOL, BLATE, BREG PRI RIBNICI NA DOL., BREŽE, BRINOVŠČICA, BUKOVEC PRI POLJANAH, BUKOVICA, ČRNEC, ČRNI POTOK PRI VEL. LAŠČAH, DANE, DOLENJA VAS, DOLENJE PODPOLJANE, DOLENJI LAZI, DULE, FINKOVO, GAŠPINOVO, GORENJE PODPOLJANE, GORENJI LAZI, GORIČA VAS, GRABEN, GRČARICE, GRČARSKE RAVNE, GREBENJE, GRIČ, HOJČE, HROVAČA, HUDI KONEC, JELENDOL, JELENOV ŽLEB, JUNČJE, JURJEVICA, KOT PRI RAKITNICI, KOT PRI RIBNICI, KRNČE, LEVSTIKI, LIPOVEC, MAKOŠE, MAROLČE, MARŠIČI, NEMŠKA VAS, ORTNEK, OTAVICE, PEROVO, PRAPROČE, PRIGORICA, PUGLED PRI KARLOVICI, PUSTI HRIB, RAKITNICA, RIBNICA, RIGELJ PRI ORTNEKU, SAJEVEC, SLATNIK, SUŠJE, SV. GREGOR, ŠKRAJNEK, VELIKE POLJANE, VINTARJI, VRH PRI POLJANAH, ZADNIKI, ZADOLJE, ZAPUŽE PRI RIBNICI, ZLATI REP, ŽLEBIČ, ŽUKOVO,

RIBNICA NA POHORJU

HUDI KOT, JOSIPDOL, RIBNICA NA POHORJU, ZGORNJA ORLICA, ZGORNJI JANŽEVSKI VRH, ZGORNJI LEHEN NA POHORJU,

ROGAŠOVCI

FIKŠINCI, KRAMAROVCI, NUSKOVA, OCINJE, PERTOČA, ROGAŠOVCI, ROPOČA, SERDICA, SOTINA, SVETI JURIJ, VEČESLAVCI,

ROGAŠKA SLATINA

BRESTOVEC, BREZJE PRI PODPLATU, CEROVEC POD BOČEM, CESTE, ČAČA VAS, DREVENIK, GABRCE, GABROVEC PRI KOSTRIVNICI, GRADIŠKI DOL, IRJE, KAČJI DOL, KAMENCE, KAMNA GORCA, MALE RODNE, NIMNO, PLAT, PODPLAT, PODTURN, PRISTAVICA, PRNEK, RAJNKOVEC, RATANSKA VAS, RJAVICA, ROGAŠKA SLATINA, SPODNJA KOSTRIVNICA, SPODNJE NEGONJE, SPODNJE SEČOVO, SPODNJI GABRNIK, STRMEC PRI SV. FLORIJANU, SV. FLORIJAN, TEKAČEVO, TOPOLE, TRŽIŠČE, TRŽIŠČE, TUNCOVEC, VELIKE RODNE, VINEC, ZAGAJ POD BOČEM, ZGORNJA KOSTRIVNICA, ZGORNJE NEGONJE, ZGORNJE SEČOVO, ZGORNJI GABRNIK,

ROGATEC

BREZOVEC PRI ROGATCU, DOBOVEC PRI ROGATCU, DONAČKA GORA, LOG, ROGATEC, SV. JURIJ, TLAKE, TRLIČNO, ŽAHENBERC,

RUŠE

BEZENA, BISTRICA OB DRAVI, FALA, LOBNICA, LOG, RUŠE, SMOLNIK,

SELNICA OB DRAVI

ČREŠNJEVEC OB DRAVI, FALA, GRADIŠČE NA KOZJAKU, JANŽEVA GORA, SELNICA OB DRAVI, SPODNJA SELNICA, SPODNJI BOČ, SPODNJI SLEMEN, SV. DUH NA OSTREM VRHU, VELIKI BOČ, VURMAT - DEL, ZGORNJA SELNICA, ZGORNJI BOČ, ZGORNJI SLEMEN - DEL,

SEMIČ

BLATNIK PRI ČRMOŠNJICAH, BREZJE PRI ROŽNEM DOLU, BREZJE PRI VINJEM VRHU, BREZOVA REBER, BREZOVICA PRI ČRMOŠNJICAH, BRSTOVEC, CEROVEC PRI ČREŠNJEVCU, COKLOVCA, ČREŠNJEVEC PRI SEMIČU, ČRMOŠNJICE, GABER PRI ČRMOŠNJICAH, GABER PRI SEMIČU, GORNJE LAZE, GRADNIK, HRIB PRI CEROVCU, HRIB PRI ROŽNEM DOLU, KAL, KAŠČA, KOMARNA VAS, KOT PRI SEMIČU, KRUPA, KRVAVČJI VRH, LIPOVEC, MALINE PRI ŠTREKLJEVCU, MAŠELJ, MLADICA, MOVERNA VAS, NESTOPLJA VAS, OMOTA, OSKORŠNICA, OSOJNIK, PLANINA, PODREBER, POTOKI, PRAPROČE, PRAPROT, PRELOGE, PRIBIŠJE, PUGLED, ROŽNI DOL, SADINJA VAS, SELA PRI SEMIČU, SELA PRI VRČICAH, SEMIČ, SODJI VRH, SREDGORA, SREDNJA VAS, STARIHOV VRH, STRANSKA VAS PRI SEMIČU, ŠTREKLJEVEC, TRATA, TREBNJI VRH, VAVPČA VAS, VINJI VRH PRI SEMIČU, VRČICE, VRTAČA PRI SEMIČU,

SEVNICA

APNENIK PRI BOŠTANJU, ARTO, BIRNA VAS, BLANCA, BOŠTANJ, BREG, BREZOVO, BUDNA VAS, CEROVEC, ČANJE, ČELOVNIK, ČEŠNJICE, DEDNA GORA, DOLENJI BOŠTANJ, DOLNJE BREZOVO, DOLNJE IMPOLJE, DOLNJE ORLE, DROŽANJE, DRUŠČE, GABRIJELE, GABRJE, GORNJE BREZOVO, GORNJE IMPOLJE, GORNJE ORLE, GOVEJI DOL, HINJE, HUDO BREZJE, JABLANICA, JELOVEC, JEPERJEK, KAL PRI KRMELJU, KAMENICA, KAPLJA VAS, KLADJE NAD BLANCO, KLADJE PRI KRMELJU, KOLUDRJE, KOMPOLJE, KONJSKO, KRAJNA BRDA, KRIŽ, KRMELJ, KRSINJI VRH, LAZE PRI BOŠTANJU, LEDINA, LESKOVEC V PODBORŠTU, LOG, LOKA PRI ZIDANEM MOSTU, LONČARJEV DOL, LUKOVEC, MALA HUBAJNICA, MALKOVEC, METNI VRH, MRTOVEC, MRZLA PLANINA, NOVI GRAD, OKROGLICE, OREHOVO, OREŠJE NAD SEVNICO, OSREDEK PRI HUBAJNICI, OSREDEK PRI KRMELJU, OTAVNIK, PAVLA VAS, PEČJE, PIJAVICE, PODBORŠT, PODGORICA, PODGORJE OB SEVNIČNI, PODVRH, POKLEK NAD BLANCO, POLJE PRI TRŽIŠČU, PONIKVE PRI STUDENCU, PRESKA, PREŠNA LOKA, PRIMOŽ, RAČICA, RADEŽ, RADNA, RAZBOR, ROGAČICE, ROVIŠČE PRI STUDENCU, SELCE NAD BLANCO, SEVNICA, SKROVNIK, SLANČJI VRH, SLAP, SPODNJE MLADETIČE, SPODNJE VODALE, SREDNIK, STRŽIŠČE, STUDENEC, SVINJSKO, ŠENTJANŽ, ŠENTJUR NA POLJU, ŠKOVEC, ŠMARČNA, ŠTAJNGROB, TELČE, TELČICE, TRNOVEC, TRŠČINA, TRŽIŠČE, VELIKA HUBAJNICA, VELIKI CIRNIK, VRANJE, VRH PRI BOŠTANJU, VRHEK, ZABUKOVJE NAD SEVNICO, ZAVRATEC, ZGORNJE MLADETIČE, ZGORNJE VODALE, ZNOJILE PRI STUDENCU, ŽIGRSKI VRH, ŽIROVNICA, ŽURKOV DOL,

SEŽANA

AVBER, BOGO, BRESTOVICA PRI POVIRJU, BRJE PRI KOPRIVI, DANE PRI SEŽANI, DOBRAVLJE, DOL PRI VOGLJAH, DOLENJE, DUTOVLJE, FILIPČJE BRDO, GODNJE, GORENJE PRI DIVAČI, GRADIŠČE PRI ŠTJAKU, GRADNJE, GRAHOVO BRDO, GRIŽE, HRIBI, JAKOVCE, KAZLJE, KOPRIVA, KOSOVELJE, KRAJNA VAS, KREGOLIŠČE, KREPLJE, KRIŽ, KRTINOVICA, LIPICA, LOKEV, MAHNIČI, MAJCNI, MERČE, NOVA VAS, ORLEK, PLEŠIVICA, PLISKOVICA, PODBREŽE, POLJANE PRI ŠTJAKU, PONIKVE, POVIR, PRELOŽE PRI LOKVI, PRISTAVA, RAŠA, RAVNJE, RAZGURI, SELA, SELO, SENADOLICE, SEŽANA, SKOPO, STOMAŽ, ŠEPULJE, ŠMARJE PRI SEŽANI, ŠTJAK, ŠTORJE, TABOR, TOMAJ, TUBLJE PRI KOMNU, UTOVLJE, VELIKI DOL, VELIKO POLJE, VOGLJE, VRABČE, VRHOVLJE, ŽIRJE,

SLOVENJ GRADEC

BRDA, GMAJNA, GOLAVABUKA, GRADIŠČE, GRAŠKA GORA, LEGEN, MISLINJSKA DOBRAVA, PAMEČE, PODGORJE, RADUŠE, SELE - DEL, SLOVENJ GRADEC, SPODNJI RAZBOR, STARI TRG, ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU, ŠMIKLAVŽ, TOMAŠKA VAS, TROBLJE, TURIŠKA VAS, VODRIŽ, VRHE, ZGORNJI RAZBOR,

SLOVENSKA BISTRICA

BOJTINA, BREZJE PRI POLJČANAH, BREZJE PRI SLOV. BISTRICI, BUKOVEC, CEZLAK, CIGONCA, ČADRAMSKA VAS, ČREŠNJEVEC, DEVINA, DEŽNO PRI MAKOLAH, DOLGI VRH, DRUMLAŽNO, FAROVEC, FOŠT, FRAJHAJM, GABERNIK, GAJ, GLADOMES, GLOBOKO OB DRAVINJI, HOŠNICA, HRASTOVEC POD BOČEM, JELOVEC PRI MAKOLAH, JEŠOVEC, JURIŠNA VAS, KALŠE, KEBELJ, KLOPCE, KOČNO OB LOŽNICI, KOČNO PRI POLSKAVI, KORPLJE, KOSTANJEVEC, KOT NA POHORJU, KOVAČA VAS, KRASNA, KRIŽEČA VAS, KRIŽNI VRH, LAPORJE, LESKOVEC, LEVIČ, LJUBIČNO, LOKANJA VAS, LOVNIK, LOŽNICA, LUKANJA, LUŠEČKA VAS, MAKOLE, MALO TINJE, MODRAŽE, MODRIČ, MOSTEČNO, NADGRAD, NOVAKE, OGLJENŠAK, OŠELJ, PEČKE, PLANINA POD ŠUMIKOM, PODBOČ, PODGRAD NA POHORJU, POKOŠE, POLJČANE, PRAGERSKO, PRELOGE, PREPUŽ, PRETREŽ, RAZGOR PRI ŽABLJEKU, REP, RITOZNOJ, SAVINSKO, SELE PRI POLSKAVI, SEVEC, SLOVENSKA BISTRICA, SMREČNO, SPODNJA BREŽNICA, SPODNJA LOŽNICA, SPODNJA NOVA VAS, SPODNJA POLSKAVA, SPODNJE POLJČANE, SPODNJE PREBUKOVJE, STANOVSKO, STARI GRAD, STARI LOG, STOPNO, STRANSKE MAKOLE, STRUG, STUDENICE, ŠENTOVEC, ŠMARTNO NA POHORJU, ŠTATENBERG, TINJSKA GORA, TRNOVEC PRI SLOVENSKI BISTRICI, TURIŠKA VAS NA POHORJU, URH, VAROŠ, VELIKO TINJE, VIDEŽ, VINARJE, VISOLE, VRHLOGA, VRHOLE PRI LAPORJU, VRHOLE PRI SLOV. KONJICAH, ZGORNJA BISTRICA, ZGORNJA BREŽNICA, ZGORNJA LOŽNICA, ZGORNJA NOVA VAS, ZGORNJA POLSKAVA, ZGORNJE POLJČANE, ZGORNJE PREBUKOVJE, ŽABLJEK,

SLOVENSKE KONJICE

BEZINA, BLATO, BRDO, BREG PRI KONJICAH, BREZJE PRI LOČAH, DOBRAVA PRI KONJICAH, DOBRNEŽ, DRAŽA VAS, GABROVLJE, GABROVNIK, KAMNA GORA, KLOKOČOVNIK, KOBLE, KOLAČNO, KONJIŠKA VAS, KRABERK, LIČENCA, LIPOGLAV, LOČE, MALI BREG, MLAČE, NOVA VAS PRI KONJICAH, NOVO TEPANJE, OSTROŽNO PRI LOČAH, PENOJE, PEROVEC, PETELINJEK PRI LOČAH, PODOB, PODPEČ OB DRAVINJI, POLENE, PRELOGE PRI KONJICAH, PREŽIGAL, SELSKI VRH, SLOVENSKE KONJICE, SOJEK, SPODNJA PRISTAVA, SPODNJE GRUŠOVJE, SPODNJE LAŽE, SPODNJE PRELOGE, SPODNJI JERNEJ, STARE SLEMENE, STRTENIK, SUHADOL, SVETI JERNEJ, ŠKALCE, ŠKEDENJ, ŠPITALIČ PRI SLOV. KONJICAH, ŠTAJERSKA VAS, TEPANJE, TEPANJSKI VRH, TOLSTI VRH, VEŠENIK, ZBELOVO, ZBELOVSKA GORA, ZEČE, ZGORNJA PRISTAVA, ZGORNJE LAŽE, ŽIČE,

SODRAŽICA

BETONOVO, BRLOG - DEL, GLOBEL, JANEŽI, JELOVEC, KOTEL, KRAČALI, KRŽETI, LIPOVŠICA, MALE VINICE, NOVA ŠTIFTA, NOVI POT, PETRINCI, PODKLANEC, PRESKA, RAVNI DOL, SINOVICA, SODRAŽICA, TRAVNA GORA, VINICE, ZAMOSTEC, ZAPOTOK, ŽIMARICE,

SOLČAVA

LOGARSKA DOLINA, PODOLŠEVA, ROBANOV KOT, SOLČAVA,

STARŠE

BRUNŠVIK, LOKA, MARJETA NA DRAVSKEM POLJU, PREPOLJE, ROŠNJA, STARŠE, TRNIČE, ZLATOLIČJE,

SVETA ANA

DRAŽEN VRH - DEL, FROLEH, KREMBERK, KRIVI VRH, LEDINEK, LOKAVEC, ROŽENGRUNT, SV. ANA V SLOV. GORICAH, ZGORNJA BAČKOVA, ZGORNJA ROČICA, ZGORNJA ŠČAVNICA, ŽICE,

SVETI ANDRAŽ V SLOV. GORICAH

DRBETINCI, GIBINA, HVALETINCI, NOVINCI, RJAVCI, SLAVŠINA, VITOMARCI,

SVETI JURIJ

BISERJANE, BLAGUŠ, BOLEHNEČICI, BREZJE, ČAKOVA, DRAGOTINCI, GABRC, GALUŠAK, GRABONOŠ, GRABŠINCI, JAMNA, KOČKI VRH, KOKOLAJNŠČAK, KRALJEVCI, KUPETINCI, KUTINCI, MALI MORAVŠČAK, ROŽIČKI VRH, SELIŠČI, SLAPTINCI, SOVJAK, STANETINCI, STARA GORA, SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI, TERBEGOVCI, ŽENIK, ŽIHLAVA,

ŠALOVCI

BUDINCI, ČEPINCI, DOLENCI, DOMANJŠEVCI, MARKOVCI, ŠALOVCI,

ŠEMPETER-VRTOJBA

ŠEMPETER PRI GORICI, VRTOJBA,

ŠENČUR

HOTEMAŽE, HRASTJE, LUŽE, MILJE, OLŠEVEK, PREBAČEVO, SREDNJA VAS PRI ŠENČURJU, ŠENČUR, TRBOJE, VISOKO, VOGLJE, VOKLO, ŽERJAVKA,

ŠENTILJ

CERŠAK, CIRKNICA, DRAŽEN VRH - DEL, JURJEVSKI DOL, KANIŽA, KOZJAK PRI CERŠAKU, KRESNICA, PLODRŠNICA, SELNICA OB MURI, SLADKI VRH, SPODNJA VELKA, SREBOTJE, STARA GORA PRI ŠENTILJU, SVEČANE, ŠENTILJ V SLOV. GORICAH, ŠOMAT, ŠTRIHOVEC, TRATE, VRANJI VRH, ZGORNJA VELKA, ZGORNJE DOBRENJE, ZGORNJE GRADIŠČE,

ŠENTJERNEJ

APNENIK, BREŠKA VAS, BREZJE PRI ŠENTJERNEJU, CEROV LOG, ČADRAŽE, ČISTI BREG, DOBRAVICA, DOLENJA BREZOVICA, DOLENJA STARA VAS, DOLENJE GRADIŠČE PRI ŠENTJ., DOLENJE MOKRO POLJE, DOLENJE VRHPOLJE, DOLENJI MAHAROVEC, DRAMA, DRČA, GORENJA BREZOVICA, GORENJA GOMILA, GORENJA STARA VAS, GORENJE GRADIŠČE PRI ŠENTJ., GORENJE MOKRO POLJE, GORENJE VRHPOLJE, GORENJI MAHAROVEC, GROBLJE PRI PREKOPI, GRUČA, HRASTJE, HRVAŠKI BROD, IMENJE, JAVOROVICA, LEDEČA VAS, LOKA, MALI BAN, MIHOVICA, MIHOVO, MRŠEČA VAS, OREHOVICA, OSTROG, POLHOVICA, PRAPREČE PRI ŠENTJERNEJU, PRISTAVA PRI ŠENTJERNEJU, PRISTAVICA, RAKOVNIK, RAZDRTO, ROJE, SELA PRI ŠENTJERNEJU, ŠENTJAKOB, ŠENTJERNEJ, ŠMALČJA VAS, ŠMARJE, TOLSTI VRH, VELIKI BAN, VOLČKOVA VAS, VRATNO, VRBOVCE, VRH PRI ŠENTJERNEJU, ZAMEŠKO, ZAPUŽE, ŽERJAVIN, ŽVABOVO,

 

ŠENTJUR PRI CELJU

BEZOVJE PRI ŠENTJURJU, BOBOVO PRI PONIKVI, BOLETINA, BOTRIČNICA, BRDO, BREZJE OB SLOMU, BUKOVJE PRI SLIVNICI, CEROVEC, ČRNOLICA, DOBJE PRI LESIČNEM, DOBOVEC PRI PONIKVI, DOBRINA, DOLE, DOLGA GORA, DOROPOLJE, DRAMLJE, DROBINSKO, GOLOBINJEK PRI PLANINI, GORICA PRI SLIVNICI, GORIČICA, GROBELNO - DEL, GRUŠCE, HOTUNJE, HRASTJE, HRUŠEVEC, HRUŠOVJE, JAKOB PRI ŠENTJURJU, JARMOVEC, JAVORJE, JAZBIN VRH, JAZBINE, JELCE, KALOBJE, KAMENO, KOSTRIVNICA, KOŠNICA, KRAJNČICA, KRIVICA, LAZE PRI DRAMLJAH, LOKA PRI ŽUSMU, LOKARJE, LOKE PRI PLANINI, LOPACA, LUTRJE, MARIJA DOBJE, OKROG, OSREDEK, OSTROŽNO PRI PONIKVI - DEL, PARIDOL, PLANINA PRI SEVNICI, PLANINCA, PLANINSKA VAS, PLANINSKI VRH, PLETOVARJE, PODGAJ, PODGRAD, PODLEŠJE, PODLOG POD BOHORJEM, PODPEČ NAD MAROFOM, PODPEČ PRI ŠENTVIDU, PODVINE, PONIKVA, PONKVICA, PRAPRETNO, PRIMOŽ PRI ŠENTJURJU, PROSENIŠKO, RAKITOVEC, RAZBOR, REPNO, RIFNIK, SELE, SLATINA PRI PONIKVI, SLIVNICA PRI CELJU, SOTENSKO POD KALOBJEM, SPODNJE SLEMENE, SRŽEVICA, STOPČE, STRAŠKA GORCA, STRAŽA NA GORI, SVETELKA, ŠEDINA, ŠENTJUR, ŠENTVID PRI PLANINI, ŠIBENIK, TAJHTE, TRATNA OB VOGLAJNI, TRATNA PRI GROBELNEM, TRNO, TRNOVEC PRI DRAMLJAH, TRŠKA GORCA, TURNO, UNIŠE, VEJICE, VEZOVJE, VISOČE, VODICE PRI KALOBJU, VODICE PRI SLIVNICI, VODRUŽ, VODUCE, VODULE, VOGLAJNA, VRBNO, ZAGAJ PRI PONIKVI, ZALOG POD URŠULO, ZGORNJE SELCE, ZGORNJE SLEMENE, ZLATEČE PRI ŠENTJURJU, ŽEGAR,

ŠKOCJAN

BUČKA, ČUČJA MLAKA, DOBRAVA PRI ŠKOCJANU, DOBRUŠKA VAS, DOLENJE DOLE, DOLENJE RADULJE, DOLNJA STARA VAS, DULE, GABRNIK, GORENJE DOLE, GORENJE RADULJE, GORIŠKA GORA, GORIŠKA VAS PRI ŠKOCJANU, GORNJA STARA VAS, GRMOVLJE, HRASTULJE, HUDENJE, JARČJI VRH, JELENDOL, JERMAN VRH, KLENOVIK, MAČKOVEC PRI ŠKOCJANU, MALE POLJANE, MOČVIRJE, OSREČJE, RUHNA VAS, SEGONJE, STARA BUČKA, STOPNO, STRANJE PRI ŠKOCJANU, ŠKOCJAN, ŠTRIT, TOMAŽJA VAS, VELIKE POLJANE, ZABORŠT, ZAGRAD, ZALOG PRI ŠKOCJANU, ZAVINEK, ZLOGANJE,

ŠKOFJA LOKA

BINKELJ, BODOVLJE, BREZNICA POD LUBNIKOM, BRODE, BUKOV VRH NAD VISOKIM, BUKOVICA, BUKOVŠČICA, CRNGROB, DORFARJE, DRAGA, FLORJAN NAD ZMINCEM, FORME, GABRK, GABROVO, GABRŠKA GORA, GODEŠIČ, GORENJA VAS - RETEČE, GOSTEČE, GRENC, HOSTA, KNAPE, KOVSKI VRH, KRIŽNA GORA, LENART NAD LUŠO, LIPICA, LOG NAD ŠKOFJO LOKO, MOŠKRIN, NA LOGU, PAPIRNICA, PEVNO, PODPULFRCA, POZIRNO, PRAPROTNO, PUNGERT, PUŠTAL, RETEČE, ROVTE V SELŠKI DOLINI, SOPOTNICA, SPODNJA LUŠA, STANIŠE, STARA LOKA, STIRPNIK, STRMICA, SUHA, SV. ANDREJ, SV. BARBARA, SV. DUH, SV. OŽBOLT, SV. PETRA HRIB, ŠEVLJE, ŠKOFJA LOKA, TOMAŽ NAD PRAPROTNEM, TRATA, TRNJE, VALTERSKI VRH, VEŠTER, VINCARJE, VIRLOG, VIRMAŠE, VISOKO PRI POLJANAH, ZGORNJA LUŠA, ZMINEC,

ŠKOFLJICA

DOLE PRI ŠKOFLJICI, DRENIK, GLINEK, GORENJE BLATO, GRADIŠČE NAD PIJAVO GORICO, GUMNIŠČE, KLADA, LANIŠČE, LAVRICA, ORLE, PIJAVA GORICA, PLEŠE, REBER PRI ŠKOFLJICI, SMRJENE, ŠKOFLJICA, VRH NAD ŽELIMLJAMI, ZALOG PRI ŠKOFLJICI, ŽELIMLJE,

ŠMARJE PRI JELŠAH

BABNA BRDA, BABNA GORA, BABNA REKA, BELI POTOK PRI LEMBERGU, BELO, BEZGOVICA, BOBOVO PRI ŠMARJU, BODREŽ, BODRIŠNA VAS, BRECLJEVO, BREZJE PRI LEKMARJU, BUKOVJE V BABNI GORI, CEROVEC PRI ŠMARJU, DOL PRI PRISTAVI, DOL PRI ŠMARJU, DRAGOMILO, DVOR, GAJ, GLOBOKO PRI ŠMARJU, GORNJA VAS, GRLIČE, GROBELCE, GROBELNO - DEL, HAJNSKO, JAZBINA, JEROVSKA VAS, JEŠOVEC PRI ŠMARJU, KAMENIK, KONUŠKO, KORETNO, KORPULE, KRISTAN VRH, KRTINCE, LAŠE, LEKMARJE, LEMBERG PRI ŠMARJU, LIPOVEC, MALA PRISTAVA, MESTINJE, MOČLE, NOVA VAS PRI ŠMARJU, OREHOVEC, PEČICA, PIJOVCI, PLATINOVEC, POLŽANSKA GORCA, POLŽANSKA VAS, PREDEL, PREDENCA, PRELOGE PRI ŠMARJU, PUSTIKE, RAKOVEC, SENOVICA, SLADKA GORA, SOTENSKO PRI ŠMARJU, SPODNJA PONKVICA, SPODNJE MESTINJE, SPODNJE SELCE, SPODNJE TINSKO, STRANJE, STRTENICA, SVETI ŠTEFAN, ŠENTVID PRI GROBELNEM, ŠEROVO, ŠKOFIJA, ŠMARJE PRI JELŠAH, TOPOLOVEC, VINSKI VRH PRI ŠMARJU, VODENOVO, VRH, VRŠNA VAS, ZADRŽE, ZASTRANJE, ZAVRŠE PRI GROBELNEM, ZGORNJE TINSKO, ZIBIKA, ZIBIŠKA VAS,

ŠMARTNO OB PAKI

GAVCE, GORENJE, MALI VRH, PAŠKA VAS, PODGORA, REČICA OB PAKI, SKORNO, SLATINA, ŠMARTNO OB PAKI, VELIKI VRH,

ŠOŠTANJ

BELE VODE, DRUŽMIRJE, FLORJAN, GABERKE, LOKOVICA, RAVNE, SKORNO PRI ŠOŠTANJU, ŠENTVID PRI ZAVODNJU, ŠOŠTANJ, TOPOLŠICA, ZAVODNJE,

ŠTORE

DRAGA, JAVORNIK, KANJUCE, KOMPOLE, LAŠKA VAS PRI ŠTORAH, OGOREVC, PEČOVJE, PROŽINSKA VAS, SVETINA, SVETLI DOL, ŠENTJANŽ NAD ŠTORAMI, ŠTORE,

TABOR

ČRNI VRH, KAPLA, LOKE, MIKLAVŽ PRI TABORU, OJSTRIŠKA VAS, PONDOR, TABOR,

TIŠINA

BOREJCI, GEDEROVCI, GRADIŠČE, KRAJNA, MURSKI ČRNCI, MURSKI PETROVCI, PETANJCI, RANKOVCI, SODIŠINCI, TIŠINA, TROPOVCI, VANČA VAS,

TOLMIN

BAČA PRI MODREJU, BAČA PRI PODBRDU, BUKOVSKI VRH, ČADRG, ČIGINJ, DABER, DOLENJA TREBUŠA, DOLGI LAZ, DOLJE, DROBOČNIK, GABRJE, GORENJA TREBUŠA, GORENJI LOG, GORSKI VRH, GRAHOVO OB BAČI, GRANT, GRUDNICA, HUDAJUŽNA, IDRIJA PRI BAČI, KAL, KAMNO, KANALSKI LOM, KLAVŽE, KNEŠKE RAVNE, KNEŽA, KORITNICA, KOZARŠČE, KOZMERICE, KUK, LISEC, LJUBINJ, LOGARŠČE, LOJE, MODREJ, MODREJCE, MOST NA SOČI, OBLOKE, PEČINE, PETROVO BRDO, PODBRDO, PODMELEC, POLJE, POLJUBINJ, PONIKVE, POREZEN, POSTAJA, PRAPETNO, PRAPETNO BRDO, ROČE, RUT, SELA NAD PODMELCEM, SELA PRI VOLČAH, SELCE, SELIŠČE, SLAP OB IDRIJCI, STOPNIK, STRŽIŠČE, ŠENTVIŠKA GORA, TEMLJINE, TOLMIN, TOLMINSKE RAVNE, TOLMINSKI LOM, TRTNIK, VOLARJE, VOLČANSKI RUTI, VOLČE, ZADLAZ-ČADRG, ZADLAZ-ŽABČE, ZAKRAJ, ZATOLMIN, ZNOJILE, ŽABČE,

TRBOVLJE

ČEBINE, ČEČE - DEL, DOBOVEC, GABRSKO, KLJUČEVICA, KNEZDOL, OJSTRO, OSTENK, PARTIZANSKI VRH, PLANINSKA VAS, PRAPREČE - DEL, PRAPRETNO PRI HRASTNIKU - DEL, ŠKOFJA RIŽA, TRBOVLJE, VRHE - DEL, ZAVRŠJE, ŽUPA,

TREBNJE

ARČELCA, ARTMANJA VAS, BABNA GORA, BELI GRIČ, BELŠINJA VAS, BENEČIJA, BIČ, BISTRICA, BITNJA VAS, BLATO, BOGNEČA VAS, BREZA, BREZJE PRI TREBELNEM, BREZOVICA PRI MIRNI, BREZOVICA PRI TREBELNEM, BRINJE, BRUNA VAS, CEROVEC PRI TREBELNEM, CESTA, CIKAVA, CIRNIK, ČATEŽ, ČEŠNJEVEK, ČEŠNJICE PRI TREBELNEM, ČILPAH, ČUŽNJA VAS, DEBENEC, DEČJA VAS, DOBRAVA, DOBRAVICA PRI VEL. GABRU, DOBRNIČ, DOL PRI TREBNJEM, DOLENJA DOBRAVA, DOLENJA NEMŠKA VAS, DOLENJA VAS PRI ČATEŽU, DOLENJE JESENICE, DOLENJE KAMENJE PRI DOBRNIČU, DOLENJE LAKNICE, DOLENJE MEDVEDJE SELO, DOLENJE PONIKVE, DOLENJE SELCE, DOLENJE ZABUKOVJE, DOLENJI PODBORŠT PRI TREB., DOLENJI PODŠUMBERK, DOLENJI VRH, DOLGA NJIVA PRI ŠENTLOVREN., DOLNJE PRAPREČE, DRAGA PRI ŠENTRUPERTU, DREČJI VRH, GLINEK, GOLJEK, GOMBIŠČE, GOMILA, GORENJA DOBRAVA, GORENJA NEMŠKA VAS, GORENJA VAS, GORENJA VAS PRI ČATEŽU, GORENJA VAS PRI MIRNI, GORENJA VAS PRI MOKRONOGU, GORENJE JESENICE, GORENJE KAMENJE PRI DOBRNIČU, GORENJE LAKNICE, GORENJE MEDVEDJE SELO, GORENJE PONIKVE, GORENJE SELCE, GORENJE ZABUKOVJE, GORENJI MOKRONOG, GORENJI PODBORŠT PRI V. LOKI, GORENJI PODŠUMBERK, GORENJI VRH PRI DOBRNIČU, GORNJE PRAPREČE, GRADIŠČE PRI TREBNJEM, GRIČ PRI TREBNJEM, GRM, GRMADA, HOM, HRASTNO, HRASTOVICA, HUDEJE, IGLENIK PRI VELIKI LOKI, JELŠEVEC, JEZERO, KAMNI POTOK, KAMNJE, KNEŽJA VAS, KORENITKA, KORITA, KOSTANJEVICA, KRIŠKA REBER, KRIŽ, KRIŽNI VRH, KRTINA, KRUŠNI VRH, KUKENBERK, LIPNIK, LISEC, LOG, LOG PRI ŽUŽEMBERKU, LOKVE PRI DOBRNIČU, LUKOVEK, LUŽA, MAČJI DOL, MAČKOVEC, MALA LOKA, MALA ŠEVNICA, MALE DOLE PRI STEHANJI VASI, MALI CIRNIK PRI ŠENTJANŽU, MALI GABER, MALI VIDEM, MALINE, MARTINJA VAS, MARTINJA VAS PRI MOKRONOGU, MEDVEDJEK, MEGLENIK, MIGOLICA, MIGOLSKA GORA, MIRNA, MIRNA VAS, MOKRONOG, MOST, MRZLA LUŽA, MUHABRAN, OBČINE, ODRGA, OKROG, ORLAKA, ORNUŠKA VAS, OSTROŽNIK, PEKEL, PLUSKA, PODLISEC, PODTURN, POTOK, PRAPROTNICA, PRELESJE, PRESKA PRI DOBRNIČU, PRIMŠTAL, PRISTAVICA PRI VEL. GABRU, PUGLED PRI MOKRONOGU, PUŠČAVA, RAČJE SELO, RADNA VAS, RAKOVNIK PRI ŠENTRUPERTU, RAVNE, RAVNE NAD ŠENTRUPERTOM, RAVNIK, RAZBORE - DEL, RDEČI KAL, REPČE, REPLJE, REVA, RIBJEK, RIHPOVEC, RODINE PRI TREBNJEM, ROJE PRI ČATEŽU, ROJE PRI TREBELNEM, ROŽENBERK, ROŽENPELJ, ROŽNI VRH, SAJENICE, SEJENICE, SELA PRI ŠUMBERKU, SELO PRI MIRNI, SELSKA GORA, SLEPŠEK, SLOVENSKA VAS, SREDNJE LAKNICE, STAN, STARA GORA, STEHANJA VAS, STRANJE PRI DOBRNIČU, STRANJE PRI VELIKEM GABRU, STRAŽA, STUDENEC, SV. VRH, SVETINJA, ŠAHOVEC, ŠENTLOVRENC, ŠENTRUPERT, ŠEVNICA, ŠKOVEC, ŠKRJANČE, ŠKRLJEVO, ŠMAVER, ŠTATENBERK, ŠTEFAN PRI TREBNJEM, TRBINC, TREBANJSKI VRH, TREBELNO, TREBNJE, TRNJE, TRSTENIK, VAVPČA VAS PRI DOBRNIČU, VELIKA LOKA, VELIKA STRMICA, VELIKA ŠEVNICA, VELIKE DOLE, VELIKI GABER, VELIKI VIDEM, VESELA GORA, VOLČJA JAMA, VOLČJE NJIVE, VRBOVEC, VRH, VRH PRI TREBELNEM, VRHOVO PRI ŠENTLOVRENCU, VRHTREBNJE, VRTAČE, ZABRDJE, ZABUKOVJE, ZAGORICA, ZAGORICA PRI ČATEŽU, ZAGORICA PRI DOBRNIČU, ZAGORICA PRI VELIKEM GABRU, ZALOKA, ZAVRH, ZIDANI MOST, ŽABJEK, ŽELEZNO, ŽUBINA,

TRNOVSKA VAS

BIŠ, BIŠEČKI VRH, ČRMLJA, LOČIČ, SOVJAK, TRNOVSKA VAS, TRNOVSKI VRH,

TRZIN

TRZIN

TRŽIČ

BISTRICA PRI TRŽIČU, BRDO, BREG OB BISTRICI, BREZJE PRI TRŽIČU, ČADOVLJE PRI TRŽIČU, DOLINA, GOZD, GRAHOVŠE, HUDI GRABEN, HUDO, HUŠICA, JELENDOL, KOVOR, KRIŽE, LEŠE, LOKA, LOM POD STORŽIČEM, NOVAKE, PALOVIČE, PODLJUBELJ, POPOVO, POTARJE, PRISTAVA, RETNJE, ROČEVNICA, SEBENJE, SENIČNO, SLAP, SPODNJE VETRNO, TRŽIČ, VADIČE, VISOČE, ZGORNJE VETRNO, ZVIRČE, ŽIGANJA VAS,

TURNIŠČE

GOMILICA, NEDELICA, RENKOVCI, TURNIŠČE,

VELENJE

ARNAČE, BEVČE, ČRNOVA, HRASTOVEC, JANŠKOVO SELO, KAVČE, LAZE, LIPJE, LOPATNIK, LOPATNIK PRI VELENJU, LOŽNICA, PAKA PRI VELENJU, PAŠKI KOZJAK, PIREŠICA, PLEŠIVEC, PODGORJE, PODKRAJ PRI VELENJU, PRELSKA, SILOVA, ŠENBRIC, ŠKALE, ŠKALSKE CIRKOVCE, ŠMARTINSKE CIRKOVCE, VELENJE, VINSKA GORA,

VELIKA POLANA

BREZOVICA, MALA POLANA, VELIKA POLANA,

VELIKE LAŠČE

ADAMOVO, BANE, BAVDEK, BOROVEC PRI KARLOVICI, BOŠTETJE, BRANKOVO, BRLOG - DEL, BUKOVEC, CENTA, ČETEŽ PRI TURJAKU, DEDNIK, DOLENJE KALIŠČE, DOLNJE RETJE, DOLŠČAKI, DVORSKA VAS, GORENJE KALIŠČE, GORNJE RETJE, GRADEŽ, GRADIŠČE, GRM, HLEBČE, HRUSTOVO, JAKIČEVO, JAVORJE, KAPLANOVO, KARLOVICA, KNEJ, KOT PRI VELIKI SLEVICI, KRKOVO PRI KARLOVICI, KRVAVA PEČ, KUKMAKA, LAPORJE, LAZE, LOGARJI, LUŽARJI, MAČKI, MALA SLEVICA, MALE LAŠČE, MALI LOČNIK, MALI OSOLNIK, MARINČKI, MEDVEDJEK, MOHORJE, NAREDI, OPALKOVO, OSREDEK, PEČKI, PLOSOVO, PODHOJNI HRIB, PODKOGELJ, PODKRAJ, PODLOG, PODSMREKA PRI VELIKIH LAŠČAH, PODSTRMEC, PODULAKA, PODŽAGA, POLZELO, POZNIKOVO, PRAZNIKI, PRHAJEVO, PRILESJE, PURKAČE, PUŠČE, RAŠICA, ROB, RUPE, SEKIRIŠČE, SELO PRI ROBU, SLOKA GORA, SRNJAK, SROBOTNIK PRI VEL. LAŠČAH, STOPE, STRLETJE, STRMEC, ŠČURKI, ŠKAMEVEC, ŠKRLOVICA, TOMAŽINI, TURJAK, ULAKA, UZMANI, VELIKA SLEVICA, VELIKE LAŠČE, VELIKI LOČNIK, VELIKI OSOLNIK, VRH, ZGONČE, ŽAGA,

VERŽEJ

BANOVCI, BUNČANI, VERŽEJ,

VIDEM

BARISLOVCI, BELAVŠEK, BERINJAK, DOLENA, DRAVCI, DRAVINJSKI VRH, GRADIŠČE, JUROVCI, LANCOVA VAS, LANCOVA VAS PRI PTUJU, LJUBSTAVA, MAJSKI VRH, MALA VARNICA, POBREŽJE, POPOVCI, REPIŠČE, SELA, SKORIŠNJAK, SOVIČE, SPODNJI LESKOVEC, STRMEC PRI LESKOVCU, ŠTURMOVCI, TRDOBOJCI, TRNOVEC, TRŽEC, VAREJA, VELIKA VARNICA, VELIKI OKIČ, VIDEM PRI PTUJU, ZGORNJA PRISTAVA, ZGORNJI LESKOVEC,

VIPAVA

DUPLJE, ERZELJ, GOČE, GRADIŠČE PRI VIPAVI, HRAŠČE, LOZICE, LOŽE, MANČE, NANOS, OREHOVICA, PODBREG, PODGRIČ, PODNANOS, PODRAGA, POREČE, SANABOR, SLAP, VIPAVA, VRHPOLJE, ZEMONO,

VITANJE

BREZEN, HUDINJA, LJUBNICA, PAKA, SPODNJI DOLIČ, STENICA, VITANJE, VITANJSKO SKOMARJE,

VODICE

BUKOVICA PRI VODICAH, DOBRUŠA, DORNICE, KOSEZE, POLJE PRI VODICAH, POVODJE, REPNJE, SELO PRI VODICAH, SKARUČNA, ŠINKOV TURN, TOROVO, UTIK, VESCA, VODICE, VOJSKO, ZAPOGE,

VOJNIK

ARCLIN, BELI POTOK PRI FRANKOLOVEM, BEZENŠKOVO BUKOVJE, BEZOVICA, BOVŠE, BRDCE, ČREŠKOVA, ČREŠNJEVEC, ČREŠNJICE, DOL POD GOJKO, FRANKOLOVO, GABROVEC PRI DRAMLJAH, GLOBOČE, GRADIŠČE PRI VOJNIKU, HOMEC, HRASTNIK, HRENOVA, ILOVCA, IVENCA, JANKOVA, KLADNART, KOBLEK, KONJSKO, LANDEK, LEMBERG PRI NOVI CERKVI, LEŠJE, LINDEK, LIPA PRI FRANKOLOVEM, MALE DOLE, NOVA CERKEV, NOVAKE, PODGORJE POD ČERINOM, POLŽE, PRISTAVA, RAKOVA STEZA, RAZDELJ, RAZGOR, RAZGORCE, ROVE, SELCE, SOCKA, STRAŽA PRI DOLU, STRAŽA PRI NOVI CERKVI, STRAŽICA, TOMAŽ NAD VOJNIKOM, TRNOVLJE PRI SOCKI, VELIKA RAVEN, VERPETE, VINE, VIŠNJA VAS, VIZORE, VOJNIK, ZABUKOVJE, ZLATEČE, ŽELČE,

VRANSKO

BRODE, ČEPLJE, ČRETA, JERONIM, LIMOVCE, LOČICA PRI VRANSKEM, PRAPREČE, PREKOPA, SELO PRI VRANSKEM, STOPNIK, TEŠOVA, VOLOGA, VRANSKO, ZAHOMCE, ZAJASOVNIK - DEL, ZAPLANINA,

VRHNIKA

BEVKE, BISTRA, BLATNA BREZOVICA, DRAGOMER, DRENOV GRIČ, LESNO BRDO - DEL, LOG PRI BREZOVICI, LUKOVICA PRI BREZOVICI, MALA LIGOJNA, MIRKE, PADEŽ, PODLIPA, POKOJIŠČE, SINJA GORICA, SMREČJE, STARA VRHNIKA, VELIKA LIGOJNA, VERD, VRHNIKA, ZAPLANA - DEL, ZAVRH PRI BOROVNICI,

VUZENICA

DRAVČE, SV. PRIMOŽ NA POHORJU, SV. VID, ŠENTJANŽ NAD DRAVČAMI, VUZENICA,

ZAGORJE OB SAVI

BLODNIK, BORJE, BORJE PRI MLINŠAH, BOROVAK PRI PODKUMU, BREZJE, BREZNIK, BRIŠE, ČEMŠENIK, ČOLNIŠČE, DOBRLJEVO, DOLENJA VAS, DOLGO BRDO PRI MLINŠAH, DRUŽINA, GOLČE, GORENJA VAS, HRASTNIK PRI TROJANAH, IZLAKE, JABLANA, JARŠE, JELENK, JELŠEVICA, JESENOVO, KANDRŠE - DEL, KISOVEC, KOLK, KOLOVRAT, KONJŠICA - DEL, KOSTREVNICA, KOTREDEŽ, LOG PRI MLINŠAH, LOKE PRI ZAGORJU, MALI KUM, MEDIJA, MLINŠE, MOŠENIK, OREHOVICA, OSREDEK, PADEŽ, PODKRAJ PRI ZAGORJU, PODKUM, PODLIPOVICA, POLŠINA, POTOŠKA VAS, POŽARJE, PRAPREČE - DEL, RAVENSKA VAS, RAVNE PRI MLINŠAH, RAZBOR PRI ČEMŠENIKU, RAZPOTJE, RODEŽ, ROVE, ROVIŠČE, RTIČE, RŽIŠE, SELO PRI ZAGORJU, SENOŽETI, SOPOTA, ŠEMNIK, ŠENTGOTARD, ŠENTLAMBERT, ŠKLENDROVEC, ŠKLENDROVEC, TIRNA, VIDRGA, VINE, VRH, VRH PRI MLINŠAH, VRHE - DEL, ZABAVA, ZABREZNIK, ZAGORJE OB SAVI, ZAGORJE OB SAVI, ZAVINE, ZGORNJI PRHOVEC, ZNOJILE, ŽVARULJE,

ZAVRČ

BELSKI VRH, DRENOVEC, GORENJSKI VRH, GORIČAK, HRASTOVEC, KORENJAK, PESTIKE, TURŠKI VRH, ZAVRČ,

ZREČE

BEZOVJE NAD ZREČAMI, BOHARINA, BUKOVLJE, ČREŠNOVA, ČRETVEŽ, DOBROVLJE, GORENJE PRI ZREČAH, GORNJA VAS, GRAČIČ, KOROŠKA VAS NA POHORJU, KRIŽEVEC, LIPA, LOŠKA GORA PRI ZREČAH, MALA GORA, OSREDEK PRI ZREČAH, PADEŠKI VRH, PLANINA NA POHORJU, POLAJNA, RADANA VAS, RESNIK, ROGLA, SKOMARJE, SPODNJE STRANICE, STRANICE, ZABORK, ZLAKOVA, ZREČE,

ŽALEC

ARJA VAS, BRNICA, DOBRIŠA VAS, DOBRTEŠA VAS, DREŠINJA VAS, GALICIJA, GOTOVLJE, GRIŽE, HRAMŠE, KALE, KASAZE, LEVEC, LIBOJE, LOŽNICA PRI ŽALCU, MALA PIREŠICA, MIGOJNICE, NOVO CELJE, PERNOVO, PETROVČE, PODKRAJ, PODLOG V SAVINJSKI DOLINI, PODVIN, PONGRAC, PONIKVA PRI ŽALCU, RUŠE, SPODNJE GRUŠOVLJE, SPODNJE ROJE, STUDENCE, ŠEMPETER V SAVINJ. DOLINI, VELIKA PIREŠICA, VRBJE, ZABUKOVICA, ZALOG PRI ŠEMPETRU, ZALOŠKA GORICA, ZAVRH PRI GALICIJI, ZGORNJE GRUŠOVLJE, ZGORNJE ROJE, ŽALEC, ŽELEZNO,

ŽELEZNIKI

DAVČA, DOLENJA VAS, DRAŽGOŠE, GOLICA, KALIŠE, LAJŠE, MARTINJ VRH, OJSTRI VRH, OSOJNIK, PODLONK, PODPOREZEN, POTOK, PRTOVČ, RAVNE, RUDNO, SELCA, SMOLEVA, SPODNJA SORICA, SPODNJE DANJE, STUDENO, SV. LENART, TOPOLJE, TORKA, ZABRDO, ZABREKVE, ZALA, ZALI LOG, ZGORNJA SORICA, ZGORNJE DANJE, ŽELEZNIKI,

ŽETALE

ČERMOŽIŠE, DOBRINA, KOČICE, NADOLE, ŽETALE,

ŽIRI

BREKOVICE, BREZNICA PRI ŽIREH, GOROPEKE, IZGORJE, JARČJA DOLINA, KOPRIVNIK, LEDINICA, MRZLI VRH, OPALE, OSOJNICA, PODKLANEC, RAČEVA, RAVNE PRI ŽIREH, SELO, SOVRA, ZABREŽNIK, ŽIRI, ŽIROVSKI VRH,

ŽIROVNICA

BREG, BREZNICA, DOSLOVČE, MOSTE, RODINE, SELO PRI ŽIROVNICI, SMOKUČ, VRBA, ZABREZNICA, ŽIROVNICA,

ŽUŽEMBERK

BORŠT PRI DVORU, BREZOVA REBER PRI DVORU, BUDGANJA VAS, DEŠEČA VAS, DOLNJI AJDOVEC, DOLNJI KOT, DOLNJI KRIŽ, DRAŠČA VAS, DVOR, GORNJI AJDOVEC, GORNJI KOT, GORNJI KRIŽ, GRADENC, HINJE, HRIB PRI HINJAH, JAMA PRI DVORU, KLEČET, KLOPCE, LAŠČE, LAZINA, LOPATA, MAČKOVEC PRI DVORU, MALI LIPOVEC, MALO LIPJE, PLEŠ, PLEŠIVICA, PODGOZD, PODLIPA, POLJANE PRI ŽUŽEMBERKU, PRAPREČE, PREVOLE, RATJE, REBER, SADINJA VAS PRI DVORU, SELA PRI AJDOVCU, SELA PRI HINJAH, SREDNJI LIPOVEC, STAVČA VAS, ŠMIHEL PRI ŽUŽEMBERKU, TREBČA VAS, VELIKI LIPOVEC, VELIKO LIPJE, VINKOV VRH, VISEJEC, VRH PRI HINJAH, VRH PRI KRIŽU, VRHOVO PRI ŽUŽEMBERKU, ZAFARA, ZALISEC, ŽUŽEMBERK, ŽVIRČE,

 

Center za lokalizacijo interneta v Sloveniji www.raziskovalec.com