OPTIMIZACIJA SPLETNIH STRANI

Brez dovoljenja avtorja je kopiranje vsebine prepovedano!

 

POVZETEK

Problem vidnosti in pozicije spletnih strani rešuje optimizacija spletnih strani (SEO). Optimizacija je proces oblikovanja in spreminjanja spletnih strani z namenom doseganja boljše vidljivosti in obiskanosti spletnih strani. Optimizacija najbolj vpliva na iskalne sisteme, to je na vidljivost spletne strani v rezultatih iskanj, ko iščemo s pomočjo spletnih iskalnikov in imenikov. Tekstovna komponenta, komponenta povezav, popularnosti in registracije so najpomembnejši kriteriji, ki jih moramo zadostiti, da lahko govorimo o uspešni optimizaciji. Poleg teh komponent je pomembno še veliko drugih drobnih procesov, da lahko spletna stran uspešno konkurira drugim spletnim stranem na svetovnem spletu. Optimizacija oblike in designa spletnih strani lahko v določeni meri pripomore k boljši vidljivosti spletne strani. Ko optimiziramo spletne strani, je pomembno, da se zavedamo negativnih posledic zavajanja spletnih iskalnikov in imenikov. Lastniki spletnih strani lahko s pomočjo optimizacije dosegajo veliko večjo obiskanost njihovih spletnih strani in posledično boljše poslovne rezultate.

KLJUČNE BESEDE
- optimizacija spletnih strani
- izdelava spletnih strani
- spletni imeniki
- spletni iskalniki

 

KAZALO

 

1 Uvod
1.1 Predstavitev problema pozicije in vidnosti spletne strani
1.2 Kaj je optimizacija spletnih strani (SEO)?
1.3 Metodologija dela
2 Teoretične osnove - začetek gradnje spletne strani
2.1 Osnove in pravila izdelave spletnih strani
2.2 Kaj so spletni iskalniki in kaj spletni imeniki?
2.2.1 Spletni iskalniki
2.2.2 Spletni imeniki
3 Prenova spletne strani (prvi del) - kako gradimo iskalnikom prijazno spletno stran?
3.1 Uvod Prenova ...
3.2 Tekstovna komponenta
3.2.1 Kako izbiramo ključne besede
3.2.2 Vstavljanje ključnih besed
3.2.2.1 Ključne besede v vsebini spletne strani (Body text)
3.2.2.2 Ključne besede v meta oznakah
3.2.2.3 Ključne besede v naslovih
3.2.2.4 Ključne besede v ostalih delih besedila
3.2.2.5 Gostota ključnih besed
3.3 Komponenta povezav
3.3.1 Hiperpovezave (Hipertext links)
3.3.2 Gumbi za navigacijo med stranmi (Navigation buttons)
3.3.3 Spuščajoči se menuji (Drop-down menus)
3.3.4 Navigacija v slikah
3.3.5 Prepoved indeksacije spletne strani
3.4 Komponenta popularnosti (pomembnost zunanjih povezav)
3.4.1 Kako pomembno je, kdo ima povezavo na našo spletno stran?
3.4.2 Ali je pomembno, na katere spletne strani kaže naša stran?
3.4.3 Povezave, s katerih strani nam prinesejo največ
3.4.4 Ali je pomembno, koliko časa se obiskovalec zadrži na spletni strani?
3.4.5 Ocena spletne strani ali mesta (PageRank)
3.5.6 Kako pridobiti povezave?
4 Prenova spletne strani (drugi del) - oblika in design
4.1 Kako vpliva JavaScript na vidnost spletne strani?
4.2 Prednosti uporabe CSS (Cascading Style Sheets)
4.3 Spletne strani, narejene z uporabo okvirjev (Frames)
4.4 Uporaba animacije (Flash, Splash)
4.5 Dinamične spletne strani
5 Spam in »spamanje« (zavajanje spletnih iskalnikov)
5.1 Uvod Spam ...
5.2 Kaj je spam?
5.3 Sto in en način zavajanja (»spamanja«)
5.4 Kako se kaznuje spam?
6 Kaj potem, ko je spletna stran narejena?
6.1 Vpis v spletne imenike
6.2 Vpis v spletne iskalnike
6.3 Vzdrževanje spletnih strani ali mest
7 Zaključki
7.1 Pogoste napačne predstave v zvezi z optimizacijo spletnih strani
7.2 Prednosti optimizacije spletnih strani (ocena učinkov)
7.3 Prihodnost optimizacije spletnih strani (možnosti nadaljnega razvoja)
7.4 Prispevek k teoriji in praksi


Literatura in viri:

• George, D. (2005) The ABC of SEO: Search engine optimization strategies, Lulu Press, USA.

• Kent, P. (2004) Search Engine Optimization for Dummies, Wiley Publishing Inc., Indianapolis, Indiana, USA.

• Michael, A., in Salter, B. (2003) Marketing Through Search Optimization: How to be found on the web, Elsevier Butterworth-Heinemann, Oxford, UK.

• Ramos, A., in Cota, S. (2004) Insider's Guide to SEO: How to get your website to the top of the search engines, Jain Publishing Company Inc., Fremont, California, USA.


Center za lokalizaciijo interneta v Sloveniji - www.raziskovalec.com