7 ZAKLJUČKI

7.1 POGOSTE NAPAČNE PREDSTAVE V ZVEZI Z OPTIMIZACIJO SPLETNIH STRANI

Verjetno je največja napačna predstava ta, da nam optimizacija spletnih strani lahko garantira visoko pozicijo na straneh rezultatov spletnih iskanj. To preprosto ni mogoče, saj oblikovalci spletnih strani in optimizacijski svetovalci nimajo zadnje besede pri uvrščanju strani. Zadnjo besedo imajo spletni iskalniki. Visoko pozicijo lahko garantiramo samo v enem primeru, to je pri uporabi in plačilu programov za uvrščanje spletnih strani, npr. Google AdWords in Overture.

Oblikovalci spletnih strani lahko garantirajo, da bodo izvedli pravilne korake, s katerimi bodo poskušali strani dati možnost, da je uvrščena visoko na seznamu rezultatov. To še zdaleč ne pomeni, da bo spletna stran na koncu procesa optimizacije uvrščena visoko. Kako visoko bo uvrščena, je odvisno od veliko dejavnikov, npr. od optimizacije konkurenčnih strani.

Pogosto ljudje ne vedo, v kaj se spuščajo, ko najemajo podjetja za optimizacijo. Ta podjetja v večini primerov zavajajo svoje stranke s tem, ko jim zagotavljajo, da bodo njihove strani dosegale visoke pozicije na sezamih rezultatov. Lastniki spletnih strani zaradi nepoznavanja optimizacije nasedajo tem podjetjem. Veliko optimizacijskih podjetij zavaja svoje stranke, da bi zaslužila več denarja.

Ljudje, ki najemajo optimizacijska podjetja, mislijo, da bodo na mestu, ki ga dosežejo z optimizacijo, tudi ostali. Optimizacijska podjetja jim, da bi storitev prodala, to tudi zatrjujejo.

Zavedati se moramo, da spletni iskalniki dnevno spreminjajo algoritme, po katerih razvrščajo spletne strani. To počnejo, ker hočejo odkriti in odstraniti spletne strani, ki zavajajo iskalnike. Drugi razlog za spreminjanje algoritmov je, da iskalniki radi vidijo, da se pozicije strani spreminjajo. Iskalniki bi radi dosegli, da lastniki svoje strani spreminjajo in jih delajo bolj prijazne iskalnikom in uporabnikom.

Zmotno je mišljenje, da je smisel optimizacije spletnih strani doseganje visokih pozicij na straneh rezultatov spletnih iskanj. Smisel je v tem, da naredimo spletno stran tako, da jo je lažje najti. Smisel je, da stran postane prijazna do obiskovalcev. Če dosežemo ta smisel, potem se bodo obiskovalci radi vračali na našo spletno stran.

Nekatera podjetja, ki izvajajo optimizacije spletnih strani, obljubljajo, da ni potrebno spreminjati spletnih strani, da bi dosegli visoke pozicije na seznamih rezultatov. To je zavajanje ljudi, ki ne vedo, kakšni so postopki optimizacije spletnih strani. Velikokrat smo že povedali, da je pravilna optimizacija spletnih strani nemogoča, ne da bi spreminjali izgled in vsebino strani. V kolikor nam optimizacijska podjetja govorijo, da ne bodo spreminjali naše strani, imamo opravka s spam podjetji. Ta podjetja uporabljajo zavajajoče metode, da bi stran uvrstila čim višje na seznam rezultatov iskanj.

Lastniki podjetij in njihovih spletnih strani mislijo, da bo optimizacijo spletnih strani opravil kar skrbnik spletnih strani v podjetju. S tem prenesejo veliko breme odgovornosti na samo enega človeka. Skrbniki strani se morajo dodatno izobraževati na področju optimizacije. Pogosto so pričakovanja lastnikov podjetij, da bo vse delo opravil skrbnik strani, previsoka. Če stran ni pravilno optimizirana in zato ne daje pričakovanih rezultatov, pride do nezadovoljstva lastnikov spletnih strani. Lastniki krivijo za neuspeh skrbnike ali kar cel proces optimizacije. Tako pridejo do mišljenja, da optimizacija ne prinaša boljših poslovnih rezultatov.

Optimizacije spletne strani ne more opravljati samo en človek. Optimizacija je zahteven proces, ki vključuje skupino (team) ljudi. Ti ljudje so vsak zase specializirani za posamezna področja, ki se spreminjajo ali opazujejo v procesu optimizacije. Za potrebno obliko spletne strani in njene značilnosti so zadolženi oblikovalci in programerji, to je oddelek za informacijsko tehnologijo, ki skrbi npr. za hitro odpiranje strani, postavitev navigacijskih shem, uporabo Java aplikacij,… Za kvalitetno vsebino spletne strani bo poskrbel marketinški oddelek, ki je zadolžen tudi za izbiro designa, vpis strani v imenike in iskalnike, pridobivanje zunanjih povezav,… V kolikor je optimizacija postavljena v roke enega človeka, predstavlja zanj, v večini primerov, preveliko breme. Takrat je delo opravljeno slabo in tudi ne moremo pričakovati občutnega izboljšanja poslovnih rezultatov.

Mnogo ljudi, na žalost tudi oblikovalcev spletnih strani, misli, da je ključ optimizacije v meta oznakah in vpisu spletne strani v spletne iskalnike. V veliko primerih oblikovalci svoje zmotno mišljenje uspešno prodajajo neukim ljudem, ki potrebujejo optimizacijo. Ti oblikovalci so ostali v kameni dobi optimizacije in niso spremljali razvoja. Pred mnogimi leti je bilo mogoče s pomočjo meta oznak, npr. ključnih besed in kratkega opisa vsebine strani, doseči vrh na straneh rezultatov spletnih iskanj. Danes to ni mogoče, ker večina večjih iskalnikov zaradi velikega števila zlorab, ki so se dogajale v preteklosti, ne upošteva vsebine meta oznak. Vpis v spletne iskalnike nam ne more zagotoviti, da nas bodo iskalniki indeksirali. V večini primerov nas iskalniki najdejo sami, s pomočjo povezav med spletnimi stranmi in mesti. To je ena večjih napačnih predstav, v katero še vedno verjame veliko ljudi.

Pogosto lastniki podjetij naročijo izdelavo spletne strani. Ko je stran izdelana, se odločijo, da bodo pripeljali optimizacijskega strokovnjaka, ki bo stran uredil tako, da bo kotirala visoko na seznamu rezultatov iskanj. To je dobro za posel optimizatorja, vendar slabo, drago in včasih dolgotrajno za lastnika spletne strani. Zmotno je mišljenje, da je optimizacijo potrebno opraviti potem, ko je stran izdelana. To storimo le v primerih, ko imamo že prej obstoječe strani. V primerih izdelave novih strani je potrebno optimizacijo peljati vzporedno z izdelavo strani. Zavedati se moramo, da je predhodno potrebno imeti načrt izdelave in optimizacije strani. Optimizacija temelji na predhodnem planiranju postopkov. Kot primer vzemimo gradnjo hiše. Vsi vemo, da hišo gradimo po nekem načrtu, saj le tako lahko zagotovimo, da bo ustrezala našim željam in da bo funkcionalna. Če tega ne storimo, nas čaka drago in zamudno preurejanje. Enako velja za spletne strani. Izdelava strani brez upoštevanja nasvetov optimizacije ne bo obrodila želenih rezultatov boljšega poslovanja. Posledice bodo jeza in nejevolja lastnikov spletnih strani ter dodatni stroški, če bodo lastniki še vedno pripravljeni investirati v internetno poslovanje.

Veliko lastnikov in izdelovalcev spletnih strani misli, da lahko povezave (linki), ki jih imajo druge strani na njihove, škodujejo poziciji spletne strani. To ni res, razen v primerih, ko stran aktivno sodeluje z link farmami. V tem primeru bodo povezave teh link farm škodile spletni strani. Če nas naša konkurenca prijavi link farmam, da bi prejamali njihove povezave na našo spletno stran, to ne bo škodovalo poziciji naše spletne strani. Spletni iskalniki ne upoštevajo takih povezav, razen če gre za medsebojno, aktivno sodelovanje spletne strani z link farmami. Bojazen, da nam povezave drugih lahko škodijo, je odveč, razen ko pri pridobivanju teh povezav sodelujemo tudi mi z namenom zavajanja spletnih iskalnikov.

7.2 PREDNOSTI OPTIMIZACIJE SPLETNIH STRANI (OCENA UČINKOV)

Prednosti optimizacije spletnih strani smo omenjali skozi celotno diplomsko nalogo. Najpomembnejša prednost je vidnost spletnih strani. Vidnost se deli na vidnost za obiskovalce spletnih strani in vidnost za spletne iskalnike in imenike.

Prvotni namen optimizacije spletnih strani (SEO) je narediti stran privlačno za obiskovalce, to je našo ciljno publiko. To dosežemo tako, da sledimo pravilom, opisanim v poglavju 2.1. Če je spletno stran lahko najti, ima dobro orientiranost, se lepo bere, hitro naloži v brskalnik in ima trden, dosleden design, potem ima zelo dobre začetne predispozicije, da bo privlačna obiskovalcem. Tako bo dosegla dobro spletno vidljivost.

Če bo stran všeč obiskovalcem, je velika verjetnost, da bo dosegala dobre rezultate tudi pri spletnih iskalnikih in imenikih. Zavedati se moramo, da obstaja med obiskovalci in spletnimi iskalniki ter imeniki tesna povezava. Spletna stran, ki ima veliko obiskovalcev, bo postala zanimiva tudi za spletne iskalnike in imenike. Zaradi večjega števila obiskov bo pridobila večje število povezav, ki bodo kazale nanjo. Posledica tega bo večja ocena spletne strani (PageRank) v očeh spletnih iskalnikov in imenikov, s tem pa tudi višja pozicija na seznamih rezultatov spletnih iskanj. Visoka pozicija na seznamih spletnih iskanj pomeni večje število obiskov na spletni strani. Opazimo lahko, da se vse vrti v začaranem krogu. Posledice tega kroga so postopno večanje ocene spletne strani (PageRank) in večje število obiskovalcev.

Zavedati se moramo, da to ni zagotovljen srečen konec zgodbe spletne strani. Spletno stran je potrebno vzdrževati, popravljati, spreminjati, ji dodajati nove vsebine in jo večati, da bi ohranila neko dobro pozicijo, ali da bi vzpodbudili njeno rast v očeh spletnih iskalnikov. Če tega ne storimo, lahko kljub vedno večjemu obisku izgubimo visoko pozicijo na seznamu rezultatov spletnih iskanj. To se zgodi zaradi konkurenčnih strani, ki svoje strani poskušajo s prej omenjenimi postopki potisniti na boljše pozicije spletnih iskanj.

Pozitivna posledica večjega števila obiskov in boljše pozicije na seznamih rezultatov spletnih iskanj je poslovanje spletne strani. Poslovanje spletne strani se ob pravilni optimizaciji občutno poveča, s tem pa tudi dobiček. Prednost uporabe optimizacije spletnih strani se kaže v zadovoljstvu ciljne publike, spletnih iskalnikov in imenikov ter lastnikov spletnih strani.

Včasih je za pridobivanje prednosti pred konkurenčnimi stranmi odločujočega pomena optimizacija spletnih strani. Uporaba optimizacije lahko pomeni razliko na seznamu rezultatov spletnih iskanj med uvrstitvijo na dnu in na vrhu strani spletnih iskanj.

7.3 PRIHODNOST OPTIMIZACIJE SPLETNIH STRANI (MOŽNOSTI NADALNJNEGA RAZVOJA)

Prihodnost optimizacije spletnih strani je zelo svetla. V primerjavi s spletnimi iskalniki je optimizacija v prednosti. Spletni iskalniki poskušajo vse, da bi preprečili pretirano optimizacijo spletnih strani. V nekaterih krogih se je že oblikovalo mnenje, da je optimizacija začetek konca dobrih iskalnikov. Čeprav je v Sloveniji optimizacija spletnih strani v svojih začetkih, je v tujini, še posebno v ZDA, že dolgo uveljavljen proces.

Optimizacija ima na eni strani pozitivne posledice, na drugi pa tudi veliko negativnih, ki se kažejo v veliko poskusih zavajanja spletnih iskalnikov. S tem, ko so oblikovalci in optimizatorji spletnih strani ugotovili sistem, po katerem iskalniki določajo vrednost spletnim stranem, so svoje strani začeli prilagajati tako, da bi bile všečne spletnim iskalnikom. Ko so iskalniki to ugotovili, so začeli spreminjati svoje algoritme. Hkrati, ko so iskalniki spreminjali algoritme, so tudi optimizatorji prilagajali strani. Tako se je začel krog nenehnega spreminjanja algoritmov iskalnikov in optimizacijskih tehnik. V tem začaranem krogu so bili vedno v prednosti optimizatorji spletnih strani.

Vzemimo primer različnih alarmnih naprav. Vsi vemo, da je ponudba avtomobilskih, hišnih in drugih alarmnih naprav velika. Alarmi se dnevno izpopolnjujejo, postajajo boljši, varovanje je vedno bolj zanesljivo. Druga stran zgodbe so tatovi, vlomilci, ki so vedno bolj iznajdljivi. Ni alarmne naprave, ki jo »strokovnjaki« ne bi mogli onesposobiti. Zdi se, da so tatovi in vlomilci vedno korak pred izdelovalci alarmnih naprav. Takoj, ko pride nov model alarmne naprave iz tovarne, se najde človek, ki jo zna onesposobiti.

Ta primer lahko prenesemo v naše okolje. Enak odnos velja med spletnimi iskalniki in optimizacijo oziroma optimizatorji. Takoj, ko spletni iskalniki izdajo nov tajni algoritem za ocenjevanje spletnih strani, se optimizatorji dokopljejo do njega. S tem izvejo, na kakšen način morajo prilagoditi spletno stran, da bi dosegala boljše rezultate na seznamih spletnih iskanj. Tudi tu se zdi, da so optimizatorji vedno korak pred spletnimi iskalniki.

Dokler bodo obstajali spletni iskalniki, bo živela tudi optimizacija spletnih strani. Spletni iskalniki so s svojim prihodom olajšali življenje vsem uporabnikom svetovnega spleta. Ne moremo si več predstavljati, da bi ostali brez možnosti iskanja, brskanja po svetovnem spletu. Spletni iskalniki nam zaenkrat glede na naša iskanja dajejo zelo relevantne rezultate. Bati se moramo samo, da ne bi pretirana optimizacija, posebno tista, ki zavaja spletne iskalnike (Black Hat SEO), začela vplivati na relevantnost rezultatov, ko iščemo po določenih ključnih besedah.

Mi menimo, da bo v prihodnosti do tega prišlo. Takrat bodo spletni iskalniki začeli izgubljati na svoji popularnosti, saj ne bodo mogli več zagotavljati relevantnih rezultatov.

7.4 PRISPEVEK K TEORIJI IN PRAKSI

Doprinos k teoriji lahko vidimo z več strani. V Sloveniji obstaja zelo malo publikacij o optimizaciji spletnih strani. Če hoče kdo izdelati spletno stran tako, da bo všeč tako obiskovalcem kot spletnim iskalnikom, je prisiljen poseči po tuji literaturi. Za izdelavo diplomske naloge je bilo potrebno najti literaturo, ki pa je v Sloveniji ni bilo.

Svetla točka nasvetov in znanja o optimizaciji spletnih strani je seveda svetovni splet (internet). Izdelovalci spletnih strani lahko z malo truda najdejo informacije o optimizaciji spletnih strani v angleškem jeziku. Zadnje čase se je z razmahom optimizacije v Sloveniji začelo pisati nekaj več tudi v računalniških revijah, npr. Moj Mikro, in na slovenskih spletnih straneh, npr. nasvet.com.

Zavedati se moramo, da je optimizacija proces, pri katerem v Sloveniji ne moremo odkriti nekaj novega. Vse se dogaja v z optimizacijo bolj razvitih državah, npr. v ZDA. Tam se z optimizacijo ukvarja veliko več ljudi, veliko več je tudi ljudi, ki spremljajo spremembe algoritmov spletnih iskalnikov.

V Sloveniji optimizatorji samo preučujejo in analizirajo tuje publikacije. Največji vir najnovejših informacij o optimizaciji je svetovni splet. Literatura (tiskani vir) lahko daje samo osnovne smernice. Obstaja verjetnost, da se v času do izdaje knjige spremenijo algoritmi spletnih iskalnikov, zato določene podrobnosti v knjigi ne veljajo več in so zavajajoče.

Prispevek te diplomske naloge k teoriji optimizacije je, da je diploma vodnik ali priročnik za vsakogar, ki želi svojo spletno stran izdelati ali oblikovati tako, da bo dosegala boljše rezultate v spletnih iskalnikih. Ta diploma je eno redkih del v slovenskem jeziku, ki v celoti svetuje izdelovalcem spletnih strani.

Prispevek diplomske naloge k praksi optimizacije spletnih strani se najbolj kaže v dejanskem svetovanju nekaterim spletnim stranem. Tehnike, ki so bile v diplomski nalogi predstavljene so bile preizkušene na spletnem mestu Raziskovalec.com .

Izkazalo se je, da je učinek optimizacije različen pri različnih iskalnikih. Če je spletna stran dobro optimizirana za iskalnik Google, ni nujno, da je tudi za iskalnik Najdi.si. Iskalniki imajo namreč različne algoritme, zato se je treba odločiti, kateri so nam pomembnejši, in spoznati njihov algoritem. V slovenskem spletnem prostoru bi bila odločitev že težavna, saj si trenutno iskalnika Google in Najdi.si delita uporabnike približno na polovico. Večja konkurenčnost na področju iskalnikov bi lahko v prihodnosti omilila problem zavajanja iskalnikov. Danes je zavajanje iskalnikov prirejeno predvsem iskalniku Google. Če bi imeli več enakovrednih iskalnikov z različnimi algoritmi, bi postalo pravil za optimizacijo preveč in eno bi se z drugim izpodbijalo. Mogoče je prav v tem rešitev problema zavajanja spletnih iskalnikov.

Optimizacija spletnih strani - kazalo >>