1 UVOD

1.1 PREDSTAVITEV PROBLEMA POZICIJE IN VIDNOSTI SPLETNE STRANI

V današnjem času zaseda internet pomembno mesto v našem življenju. Z njim se srečujemo vsak dan, tako na delovnem mestu kot v prostem času. V Sloveniji skoraj ni računalnika, ki ne bi bil povezan na tak ali drugačen način na internet in s tem imel dostopa do svetovnega spleta (WWW- World Wide Web). Internet nam olajša življenje, saj je z njim dostop do informacij, podatkov, storitev, izdelkov,… lažji oziroma preprost in hiter.

Kaj pa je sploh internet in kaj svetovni splet? Internet je svetovno omrežje med seboj povezanih računalnikov po vnaprej določenem standardu z namenom izmenjave informacij, podatkov, slik, filmov, glasbe,… Svetovni splet je zbirka vsakomur dostopnih spletnih strani na internetu, katerih naslov se največkrat začne z www.

S prisotnostjo interneta v našem življenju se je začela vojna podjetij in oglaševalcev za naše »oko«. Za podjetje je namreč pomembno, kako pogosto se pojavlja pred našimi očmi, medtem ko brskamo po internetu. Seveda nas zanima, kako pride uporabnik interneta do informacij, ki jih išče. Odgovor na to vprašanje najlažje dobimo tako, da se postavimo v položaj iskalca informacij. Dobro razmislimo, kako in kje bomo te informacije iskali in kje je največja verjetnost, da bomo do odgovorov tudi prišli. Na koga se obrnemo, ko iščemo spletne strani, katerih URL - naslovov ne poznamo oziroma smo jih pozabili? V teh primerih bomo verjetno uporabili enega svojih najljubših spletnih iskalnikov ali imenikov.

Zavedati se moramo, da iskalci informacij niso naključni obiskovalci naših strani. Ko iskalec vnese v iskalnik določeno zaporedje besed, s tem išče informacijo o specifičnem izdelku oziroma produktu ali storitvi. To pomeni, da so iskalci, dobljeni s strani spletnega iskalnika, potencialni kupci naših storitev ali proizvodov.

Spletni iskalniki niso edini način, na katerega najdemo spletne strani. Naslove spletnih strani najdemo tudi v časopisju, tiskovinah, na televiziji, radiu, lahko jih najdemo kot reklame na drugih spletnih straneh. Pogost način privabljanja obiskovalcev je tudi ustna reklama (»word of mouth«) in uporaba povezav z drugih spletnih strani.

Po svetu in pri nas vedno več ljudi uporablja spletne iskalnike in imenike za iskanje spletnih strani, zato je večanje vidnosti in boljša pozicija spletnih strani izrednega pomena za poslovno uspešnost le teh. Pravilno izveden spletni marketing zagotavlja podjetju dolgoročno uspešno poslovanje.
Primer:
Predstavljajte si, da ste lastnik vinoteke in želite svojo prodajo vin razširiti na širše območje Slovenije. Odločite se, da boste naredili svojo spletno trgovino vin. Mine recimo pol leta, odkar je bila spletna stran narejena, vendar preko svoje strani ne prodate skoraj nobene steklenice vina. Začnete se spraševati, kaj je narobe z vašo stranjo, da ima tako malo obiskovalcev, saj je vendar stran privlačna, lepo urejena in tudi cene vin so ugodne. Usedete se za računalnik, odprete svoj priljubljeni spletni iskalnik, vanj vpišete frazo »prodaja vina« in iskalnik vam vrne približno 15 000 zadetkov. Svojo spletno stran pa najdete šele na dvajseti strani zadetkov.

Na podlagi primera se vprašamo, zakaj ima naša stran tako malo obiskovalcev in zakaj je šele na dvajseti strani zadetkov. Da bomo dobili odgovor na ti dve vprašanji, se moramo postaviti v vlogo potencialnih obiskovalcev oziroma kupcev. Ko spletni iskalnik vrne iskalcu rezultat iskanja, mu le ta pokaže prvo stran zadetkov. Ponavadi se prikaže po deset zadetkov na stran. Iskalec ima pred seboj rezultate svojega iskanja in verjetno bo to stran preletel do tam, kjer bo naletel na najbolj zanimiv zadetek oziroma spletno stran, ki jo išče. Če spletna stran ne bo prava, bo iskal naprej, do prve naslednje zanj relevantne spletne strani. Iskalec bo to ponavljal, dokler ne bo zadovoljen s spletno stranjo, ki mu jo je predlagal spletni iskalnik.

Statistični podatki kažejo, da 79% iskalcev informacij pregleda samo prvo stran zadetkov, 10% iskalcev informacij pregleda še drugo stran in samo 11% jih zaide na tretjo in ostale strani. (http://www.nasvet.com/pozicioniranje_optimizacija.php  , 7.7.2006)

Iz teh podatkov vidimo, da večino prometa obiskovalcev dobijo spletne strani na prvi strani zadetkov, druga stran dobi samo desetino vsega prometa. Spletne strani, ki se nahajajo na ostalih straneh, imajo zelo malo prometa. Odgovor na prvo vprašanje imamo torej na dlani. Ker se naša spletna stran nahaja šele na dvajseti strani zadetkov, nas najde le peščica iskalcev. Zavedati se moramo, da nam ne bi pomagalo niti, če bi bili na deseti ali peti strani zadetkov. Promet se nam ne bi veliko povečal. Če hočemo več prometa, več obiskovalcev in s tem posledično tudi več dobička, se moramo nahajati na prvih dveh straneh zadetkov, še boljše pa je, da smo na prvi strani med prvimi tremi zadetki.

Odgovor na drugo vprašanje pa bomo dobili v naslednjem poglavju.

1.2 KAJ JE OPTIMIZACIJA SPLETNIH STRANI (SEO)?

Optimizacija spletnih strani je prevod angleškega izraza »Search Engine Optimization«, ki se v tujini pogosto uporablja kar kot kratica SEO. Pomeni namreč proces oblikovanja in spreminjanja spletnih strani z namenom doseganja boljše vidljivosti in s tem obiskanosti spletne strani.

Zmotno je mišljenje, da z optimizacijo spletnih strani samo zavajamo spletne iskalnike, da bi nas uvrstili višje na seznam zadetkov pri iskanju določene fraze. V resnici je smisel celotnega procesa optimizacije v tem, da na ta način naredimo spletno stran lažje berljivo, bolj pregledno in bolj smiselno oblikovano tudi za obiskovalce oziroma iskalce informacij.

Kaj storimo potem, ko je bila spletna stran objavljena in indeksirana? O objavi strani ne bomo izgubljali besed, razložimo raje pomen indeksacije. Preprosto povedano je to proces, pri katerem se po naši spletni strani »sprehodi« poseben program, imenovan pajek, ki natančno prebira vse vrstice od leve proti desni. Sprehaja se po vseh povezavah, ki jih imamo na naši strani, in vse zapisuje v indeks. Indeks je nekakšen tekstovni posnetek spletne strani. Na koncu na podlagi vsega, kar je prebral, določi spletni strani številčno vrednost oziroma oceno strani. Ta ocena je zelo pomembna pri rangiranju spletnih strani in njihovem uvrščanju na straneh zadetkov, ko iskalci iščejo določene informacije. Časovni interval med posameznimi ponovnimi obiski pajka na spletni strani je odvisen od posameznega pajka in iskalnika, to pa je od treh tednov do šestih mesecev.

Stari pregovor pravi, da je boljša preventiva kot kurativa in to velja tudi za optimizacijo spletnih strani. Lažje je opraviti optimizacijo na še ne izdelani spletni strani. To pomeni, da izvajamo optimizacijo sproti, v času izdelave nove spletne strani. Težja je optimizacija na že izdelani strani, ker to lahko pomeni veliko spremembo, ne samo vsebine, ampak tudi oblike in videza spletne strani. V našem primeru, ob že izdelani spletni strani, pomeni to težjo nalogo kot bi jo predstavljala optimizacija v času izdelave nove spletne strani. Pri izdelavi spletne strani za tako pomembno stvar kot je podjetje, se moramo nujno prej posvetovati s strokovnjakom za optimizacijo ter izdelati ustrezen optimizacijski in marketinški načrt. Tako bomo postali konkurenčni in še bolj pomembno vidni na tako hitro rastočem prostoru, kot je svetovni splet.

Vrnimo se k primeru vinoteke, pri katerem se v iskanju fraze »prodaja vina«, nahajamo šele na dvajseti strani zadetkov. Naš problem verjetno ni v privlačnosti strani in cenah vina. Gledano s strani obiskovalcev je lepota spletne strani subjektivne narave, s strani pajka je pa to drugače gledano. Mogoče se pajku naša stran ni zdela »privlačna«. To ne pomeni, da mu niso bile všeč barve na naši strani. Mogoče je naletel na ovire in zaradi njih ni mogel dokončati branja naše strani in je bila s tem ocena indeksacije nižja, kot bi bila sicer. Da bi bila optimizacija uspešna ter s tem dosežena boljša vidljivost in boljša pozicija v rezultatih spletnega iskanja, moramo zadostiti štirim najpomembnejšim kriterijem. Ti kriteriji pa so:
• tekstovna komponenta ,
• komponenta povezav ,
• komponenta popularnosti ,
• komponenta registracije .
Poleg teh komponent je potrebno za boljšo vidljivost spletne strani postoriti še mnogo drobnih nalog, ki niso odločujoče pri rangiranju spletnih strani, vendar pripomorejo k temu, da lahko izstopamo z našo stranjo od povprečja drugih spletnih strani in s tem dosegamo boljše poslovne rezultate.

V tem poglavju smo odgovorili na naše drugo vprašanje, zakaj se prodajna spletna stran vinoteke nahaja na dvajseti strani zadetkov. V nadaljevanju bomo poskusili podrobno razložiti prej naštete komponente in druge procese na primeru vinoteke in s tem pripomoči k boljši vidljivosti (Search Engine Visibility). Zavedati pa se moramo, da optimizacija spletnih strani ni garancija za boljše poslovne rezultate in da nam z njo nihče ne more zagotoviti vodilnih pozicij pri spletnih iskalnikih.

1.3 METODOLOGIJA DELA

V Sloveniji na temo optimizacije spletnih strani ni veliko tiskane literature. S to temo se ukvarjajo le nekatere računalniške revije, ki temo obravnavajo površno. Te revije služijo namenu, da popolnemu laiku razložijo osnove optimizacije spletnih strani. Več informacij o optimizaciji zasledimo na svetovnem spletu, na spletnih straneh, ki nudijo usluge optimizacije. Pogosto se pojavljajo vprašanja, ki obravnavajo optimizacijo na spletnih forumih. Tam lahko najdemo že bolj podrobne informacije o optimizaciji spletnih strani.

Zaradi v Sloveniji v večini primerov skopih informacij o optimizaciji spletnih strani, se je potrebno za podrobne informacije obrniti na tujino. Optimizacija spletnih strani je najbolj razvita v ZDA. Tam ima velik pomen že več let.

Metode dela diplomske naloge v večini primerov zajemajo zbiranje in proučevanje tuje literature, naročene iz ZDA. V veliko pomoč so nasveti izkušenih ljudi, ki se z optimizacijo spletnih strani že ukvarjajo, in spletne strani o optimizaciji.

Večino teoretičnih zaključkov in ugotovitev je v praksi preverjenih s pomočjo spletnih strani spletnega mesta Raziskovalec.com. To spletno mesto je v veliko pomoč zaradi pogostih obiskov pajkov spletnih iskalnikov. Zaradi tega lahko v krajšem času zaznamo spremembe v spletni vidljivosti opazovane spletne strani.

Optimizacija spletnih strani - kazalo >>