6 KAJ POTEM, KO JE SPLETNA STRAN NAREJENA?

6.1 VPIS V SPLETNE IMENIKE

Vpis v spletne imenike zahteva priprave. Potrebno je pripraviti informacije o spletni strani, ki jo zahteva spletni imenik. Zavedati se moramo, da bo lahko imel vsak imenik svoje specifične zahteve.

Vpis v spletne imenike ni enak vpisu v spletne iskalnike. Imenike urejajo ljudje, imenovani uredniki. Za vpis je potrebno imeti pravilno in ustrezno sestavljen naslov spletne strani. To je naslov, ki bo prikazan v spletnem imeniku, ko bodo obiskovalci iskali po njem. Poleg naslova je pomemben še kratek opis spletne strani. Ta opis naj v nekaj stavkih opiše vsebino strani. Opis strani naj ne bo predolg in naj ne vsebuje fraz, npr. najboljši na spletu, mi smo najboljši,… V okence za ključne besede vpišemo tiste besede, ki najbolje opisujejo vašo spletno stran. Še boljše kot ključne besede so ključne fraze, za katere velja, da se ne ponavljajo. Vpisni program bo poleg tega zahteval še URL naslov spletne strani, ime in priimek ter veljaven elektronski naslov.

Pomembno je, da previdno izberemo in sestavimo naslov, kratek opis spletne strani ter ključne besede. Od teh podatkov je odvisno, ali bo spletna stran vidna v spletnem imeniku, ko bodo obiskovalci iskali po določenih ključnih besedah ali frazah. Od naslova in opisa strani bo odvisno število obiskovalcev. Obiskovalci vidijo ta dva podatka, preden se odločijo, ali bodo vstopili na stran.

Nekateri spletni iskalniki poleg teh podatkov zahtevajo, da izberemo še kategorijo, ki bo najbolj ustrezala naši spletni strani. Stran bo dodana v to kategorijo in postavljena med sebi podobne spletne strani.

Vpis v slovenske imenike je enak vpisu v tuje spletne imenike. Razlika nastane pri obravnavi vpisov. V Slovenji lahko brez problemov vpišemo spletno stran v imenik in podatke o strani občasno tudi spreminjamo. V tujini se vse zatakne že pri iskanju, ali je spletna stran vpisana v imenik. Preden je spletna stran uvrščena v svojo kategorijo in vidna obiskovalcem, jo morajo pregledati uredniki posameznega spletnega imenika. Ti uredniki se odločijo, ali bodo stran uvrstili v imenik in v kateri kategoriji bo stran zapisana. Vedeti moramo, da tudi v tujini nimajo vsi spletni imeniki urednikov. Ponekod je vpis mogoč brez problemov in je podoben kot v Sloveniji. Urednike imajo samo večji spletni imeniki, kot so npr. Open Directory Project, Yahoo!,…

Za vpis v slovenske spletne imenike priporočamo uporabo spletnega imenika Raziskovalec. Raziskovalec omogoča na svoji strani,

http://www.raziskovalec.com/vpisovalec.htm ,

hkraten vpis v več slovenskih spletnih imenikov. Ta storitev je dobrodošla vsem oblikovalcem spletnih strani. Oblikovalcem ni potrebno za vsak spletni imenik vpisovati vseh podatkov. Podatke je potrebno vpisati samo enkrat in nato samo določiti, v kateri imenik želimo spletno stran vpisati.

Vpis v nekatere tuje spletne imenike je mogoč tako kot v slovenske. To pomeni, da je mogoč hkraten vpis v več spletnih imenikov. Poudariti moramo, da so to imeniki manjšega formata. Večji spletni imeniki zahtevajo, da se vpis v njihovo bazo izvaja na njihovi spletni strani. To pomeni, da je hkrati mogoč vpis v samo eden spletni imenik. Uvrstitev spletne strani na seznam rezultatov večjih imenikov je dolgotrajen postopek. Če spletna stran ni edinstvena in ne predstavlja nekih zanimivih, koristnih informacij, je vpis v velike spletne imenike nesmiseln. Se pravi, da je to izguba časa, saj uredniki slabih spletnih strani ali kopij že obstoječih strani ne bodo uvrstili v imenik.

Spletni imenik LookSmart ima dodaten pogoj, da je vanj spletna stran vpisana. Oblikovalci, ki želijo vanj stran vpisati, se morajo registrirati in opraviti online izpit. Če opravijo izpit, njihovo spletno stran pregledajo uredniki, ki imajo zadnjo besedo pri tem, ali je stran vpisana v imenik. (George, 2005, stran 37)

Pomen spletnih imenikov za vidnost spletnih strani je odvisna od tega, v katere imenike so te strani vpisane. Zagotovo lahko trdimo, da vsak spletni imenik pripomore k boljši vidljivosti spletne strani. To lahko razložimo s spletnimi povezavami, ki so glavni način ocenjevanja strani v očeh spletnih iskalnikov. Spletna stran dobi z vpisom v imenik dodatne povezave, ki kažejo na stran. Vsaka povezava prinaša strani dodatne točke, ko jo ocenjujejo spletni iskalniki. Svetujemo vam, da vašo spletno stran vpišete v čim več spletnih imenikov, da bi s tem pripomogli k boljši spletni vidljivosti vaše strani.

6.2 VPIS V SPLETNE ISKALNIKE

Vpis v spletne iskalnike je popolnoma drugačen kot vpis v spletne imenike. Pogosto vpis sploh ni potreben, še posebno v primerih, ko ima spletna stran veliko povezav, ki kažejo nanjo. Pri ocenjevanju spletnih strani ne sodelujejo uredniki. Spletni iskalniki izvedejo ocenjevanje s pomočjo indeksiranja na podlagi algoritma, ki je specifičen za vsak iskalnik posebej.

V večini primerov spletni iskalniki sami najdejo spletne strani. Najpogosteje jih najdejo s preiskovanjem velikih strežnikov, na katerih se odvija veliko prometa s spletnimi stranmi. Drug način so spletni imeniki. Iskalniki pogosto začnejo indeksacijo v velikih spletnih imenikih.

Svetujemo, da najprej, ko je spletna stran narejena, spletno stran vpišete v čim več spletnih imenikov. Stran bo tako izpostavljena večji verjetnosti za indeksacijo, kot če boste stran vpisali v spletni iskalnik.

Da bi dosegli boljšo spletno vidljivost ni potrebno vpisati v iskalnik vseh spletnih strani spletnega mesta. Seveda je bolje, da je vpisanih čim več strani, vendar je pomembno, da so te strani optimizirane. Najpomembneje je, da je optimizirana in vpisana v spletni iskalnik domača (osnovna) stran spletnega mesta. Nekateri spletni iskalniki pri vpisu zahtevajo samo URL naslov domače strani. Domača stran je vse, kar potrebujejo. Če je pravilno narejena, lahko najdejo z njo tudi ostale strani spletnega mesta.

Kako pajek spletnega iskalnika najde vse strani spletnega mesta, smo razložili v prejšnjih poglavjih. Razložili smo tudi, da morajo spletne strani vsebovati več navigacijskih shem. Te sheme zagotavljajo, da bodo indeksirane vse strani spletnega mesta, razen tistih, ki vsebujejo Robots Exclusion Protocol.

Zmotno je mišljenje, da v iskalnike ne smemo vpisati spletne strani dvakrat v roku, ki je krajši od 24 ur. Če bi bilo to res, bi lahko naša konkurenca to storila namesto nas, v upanju, da bi bili mi kaznovani za to početje. Vseeno svetujemo, da tega ne počnete, četudi ste odkrili napake na vaši ravnokar v spletni iskalnik vpisani strani. Raje počakajte nekaj dni, preden popravljeno stran ponovno vpišete v iskalnik. Obstaja verjetnost, da boste mogoče kaznovani za večkratne pogoste vpise v iskalnik. Iskalniki lahko ugotovijo s pomočjo IP-naslova , kdo je vpisoval strani v iskalnik. Na ta način so lahko kaznovane tiste strani, ki so na tem naslovu. Tu je seveda tudi dilema statičnih in dinamičnih IP-naslovov , ki za nas niso zanimivi.

Vedeti moramo, da lahko traja od nekaj dni do nekaj mesecev, preden smo vidni na seznamu rezultatov, ko obiskovalci iščejo po določenih ključnih besedah. Spletni iskalniki, npr. Google, za uvrščanje spletnih strani na sezname rezultatov uporabljajo metodo peskovnika (Sandbox). Metoda peskovnika pomeni, da so močno optimizirane spletne strani postavljene v »zamrzovalnik« za nekaj časa. To pomeni, da Google spletni strani zamrzne visoko pozicijo na seznamu rezultatov za nekaj mesecev. Če je bila stran narejena brez zavajanja spletnih iskalnikov, ji po nekaj mesecih dodeli zasluženo pozicijo na seznamu rezultatov. V nasprotnem primeru je velika verjetnost, da bodo »spamarji« to stran sami umaknili in s svojimi nečednimi dejanji poskusili drugje ali drugače.

Če smo uvrščeni v peskovnik, je naša edina rešitev za boljšo vidnost strani ta, da uporabimo katerega od programov, ki nam bo v zameno za plačilo ponudil večjo vidljivost. Ta program uporabljamo toliko časa, da nas iskalnik spusti iz peskovnika.

6.3 VZDRŽEVANJE SPLETNIH STRANI ALI MEST

Vzdrževanje spletnih strani in mest je zelo pomemben proces, ki se nikoli ne konča. Posebej pomembno je vzdrževanje spletnih mest, ki vsebujejo več spletnih strani. Podjetja pogosto spreminjajo vsebino svojih spletnih strani, da bi ostala konkurenčna drugim podjetjem. To se nanaša na vsebino in obliko strani ter brisanje in dodajanje strani samih.

Proces spreminjanja spletnih strani ima lahko hude posledice, če ne vemo, kaj delamo. Z brisanjem in dodajanjem vsebin strani pomembno vplivamo na vidnost strani. Spletnim iskalnikom veliko pomeni vsebina, saj v njej prepoznavajo poslanstvo spletne strani. Vsebino strani moramo oblikovati tako, da dosežemo ustrezno gostoto ključnih besed, uporabiti moramo prave ključne besede,… Pomembno je, da stran pravilno optimiziramo, da ne bi izgubila svojega PageRank-a.

Pri preoblikovanju celotnih spletnih strani moramo paziti, da uporabimo, če je le mogoče enake URL-naslove strani. To je pomembno zaradi povezav, ki kažejo na našo stran. V kolikor bodo URL-ji spremenjeni, nam grozi, da bomo izgubili potencialne obiskovalce. Ko bo nekdo poskušal priti na našo stran, mu bo brskalnik prikazal prazno stran z napisom: »Strani ni mogoče najti.« V tem primeru bo poiskal drugega ponudnika iskanih informacij.

Pri preoblikovanju celotnih spletnih strani je dobra rešitev za ohranitev pridobljene ciljne publike uporaba preusmeritve. Preusmeritev mora biti opravljena tako, da ne bo predstavljala zavajanja spletnih iskalnikov. Zavajanje s pomočjo preusmeritve smo predstavili v poglavju 5.3.

Preoblikovanje celotnega spletnega mesta predstavlja velik problem glede optimizacije. Celotno spletno mesto preoblikujejo nekatera podjetja vsakih nekaj let. To delajo zaradi novih tehnologij, trendov v oblikovanju, novih optimizacijskih metod, sprememb algoritmov iskalnih pajkov,… Ta spletna mesta v večini primerov izgubijo del spletne vidljivosti. Da bi izgubili čim manj vidljivosti, morajo biti že stara spletna mesta oblikovana tako, da lahko nova, preoblikovana mesta, uporabijo ista imena datotek in isto drevesno strukturo. Tako bodo lahko zadržala veliko povezav drugih spletnih strani ali mest.

Vzdrževanje spletnih strani ali mest je lažje ob uporabi statistike. Opazovanje spletnih strani ali mest s pomočjo statistike nam lahko pomaga k večji spletni vidljivosti. Statistika spletnih strani nam svetuje, katere strani moramo preoblikovati ali odstraniti. Pove nam, ali je vzdrževanje uspešno in na pravi poti.

Optimizacija spletnih strani - kazalo >>