GEODETSKE STORITVE

 

Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna, Kozina, Ajdovščina

Podjetje se že vrsto let ukvarja z geodetskimi storitvami. Njihove dolgoletne izkušnje na področju geodezije in geodetskih storitev jih povzdigujejo v vrh ponudnikov tovrstnih storitev na področju Notranjske regije (Ilirska Bistrica, Pivka, ...) in Slovenije. Ukvarjajo se z naslednjimi geodetskimi storitvami:

 


Geodetski načrti | Ureditve mej | Zakoličba objektov | Parcelacije |Vpis stavb v kataster stavb | Vpis v GJI

Druge geodetske storitve na področju Ilirske Bistrice, Postojne, Kozine, Pivke, Ajdovščine in bližnjih krajev.

Center za lokalizacijo interneta v Sloveniji www.raziskovalec.com - občina Ilirska Bistrica