GIH - Geologija in hidrogeologija

Vodno soglasje, vodno dovoljenje, hidrogeološko poročilo, črpalni preizkusi, vrtanje vrtin, ...

hidrogeološko poročilo za pridobitev vodnega soglasja (vodno dovoljenje) ,

geološko poročilo o ponikanju meteornih voda,

črpalni testi oz. črpalni preizkusi

Geološka prognoza in vrtanje vrtin,

analiza tveganja za onesnaženje podtalnice (če se vrtina nahaja na področju vodonosnika pitne vode),

Ogrevanje z obnovljivim virom energije z izvedbo na ključ

ostala geološka, hidrološka poročila in študije za vodna soglasja…

 

več informacij na naslovu http://gih.si

 

Zadetki imenika Raziskovalec: vodno dovoljenje, hidrogeološko poročilo, črpalni test, vrtanje vrtin