RADOVLJICA: Komunala Radovljica d.o.o. v RADOVLJICI oziroma okolici


Podjetje oz. subjekt z nazivom Komunala Radovljica d.o.o. se nahaja v občini Radovljica.

Naslov spletne strani: http://www.komunala-radovljica.si

Opis: Komunala Radovljica d.o.o. je javno podjetje, katero s komunalnimi dejavnostmi pokriva Občino Radovljica, za Občino Bohinj pa pogodbeno vrši zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov. Podjetje izvaja naslednje javne službe: oskrbo z vodo, odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda, ravnanje s komunalnimi odpadki, upravljanje, vzdrževanje in obnovo vodovodnih, kanalizacijskih ter ostalih komunalnih objektov in naprav, namenjenih opravljanju gospodarskih javnih služb, vodenje inventarizacije komunalnih objektov in naprav, ki zadevajo pitno vodo, odpadno vodo in odpadke (katastri), javno snaga in čiščenje javnih površin, urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin ter upravljanje s pokopališči.Poleg navedenih dejavnosti izvajamo javna pooblastila oz. določamo pogoje in dajemo soglasja za projektiranje in izvedbo v zvezi s priključitvijo na infrastrukturne objekte, ki so v upravljanju javnega podjetja, dajemo dovoljenja in določamo povračila uporabnikov za priključitev na infrastrukturne objekte.Opravljamo tudi tržne dejavnosti kot so gradbeni nadzori, vodenje investicij, ekološki inženiring in svetovanje pri vodovodnih ter kanalskih inštalacijah. !komunala javno podjetje razvojni sektor finančno računovodski sektor projekti oskrba s pitno vodo čiščenje in odvajanje komunalnih voda odčitavanje vodomerov prijava stanja vodomera ravnanje z odpadki vrste odpadkov zbiranje in odvoz odpadkov akcije vodovod kanalizacija čistilne naprave javna pooblastila soglasja vloga za izdajo soglasja ceniki katalog informacij javnega značaja čiščenje in urejanje javnih površin Zbirni center Radovljica gradbeni nadzori GIS vodenje investicij ekološki inženiring svetovanje

Zemljevid občine Radovljica

Druge spletne strani v občini Radovljica

 

Vsebina spletne strani se navezuje na podjetje v RADOVLJICI oz. okolici.

Če želite, da vam izdelamo optimizirano spletno vizitko (preprosta spletna stran), ki bo v iskalnikih dosegla dobre rezultate, nas kontaktirajte na raziskuj@gmail.com

Science Box - Physics experiments (Škatla eksperimentov 1.0)

 

   

Center za lokalizacijo interneta v Sloveniji  |  lokalno@raziskovalec.com