TRŽIČ: GEOM geodetske storitve, Teja Oman s.p. v TRŽIČU oziroma okolici


Podjetje oz. subjekt z nazivom GEOM geodetske storitve, Teja Oman s.p. se nahaja v občini Trzic.

Naslov spletne strani: http://www.geom.tejaoman.info

Opis: Geodetske storitve, ki zajemajo evidentiranje nepremičnin s področja zemljiškega katastra (ureditev meje, parcelacija, izravnava meje, komasacija, evidentiranje zemljišča pod stavbo, evidentiranje stavbe, sprememba dejanske rabe, sprememba bonitete zemljišča, označitev meje v naravi) in katastra stavb (vpis stavbe v kataster stavb, sprememba podatkov katastra stavb), inženirsko geodezijo (zakoličba objektov, komunalnih vodov, cest idr., izmera in izračun volumnov izkopov in nasipov), izdelavo geodetskih načrtov (geodetski načrt za pripravo projektne dokumentacije, geodetski načrt novega stanja), kataster gospodarske javne infrastrukture (izmera komunalnih vodov in naprav, vpis v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture) in geodetsko svetovanje. ... geodetske storitve, geodetsko svetovanje

Zemljevid občine Trzic

Druge spletne strani v občini Trzic

 

Vsebina spletne strani se navezuje na podjetje v TRŽIČU oz. okolici.

Če želite, da vam izdelamo optimizirano spletno vizitko (preprosta spletna stran), ki bo v iskalnikih dosegla dobre rezultate, nas kontaktirajte na raziskuj@gmail.com

Science Box - Physics experiments (Škatla eksperimentov 1.0)

 

   

Center za lokalizacijo interneta v Sloveniji  |  lokalno@raziskovalec.com