Vpis v  iskalnike
 


Naslov strani
Ne pišite celih besed z VELIKIMI črkami
Uporabljajte uradna imena za naslov komercialne strani ter ime in priimek za domače strani posameznikov.
Naslov naj ne bo slogan, ampak naziv podjetja, organizacije, skupine, ime osebe, ...
URL
Vpišite celoten URL in ga dvakrat preverite.
Opis

Opis naj vsebuje vsaj 32 črk.
HTML oznake niso dovoljene.
Izogibajte se sloganom oblike: "Mi smo najboljši!"...
Ključne besede
 
Pri nekaterih iskalnikih bodo ključne besede javno vidne!
Ne ponavljajte besed, ki se nahajajo v naslovu ali opisu strani.
Ne vpisujte ključnih besed, ki ne sodijo k naravi vaše spletne strani.


Ime in priimek
Vpišite vaše ime in priimek.
E-pošta
Vpišite vaš veljaven e-poštni naslov.
Regija, v kateri je sedež podjetja:
Vpišite regijo, v katero spada vaše podjetje oz. spletna stran.

Za nekatere iskalnike oz. imenike morate navesti še ustrezno kategorijo: 

Izberite kategorijo za iskalnik in imenik lokalnega značaja Raziskovalec.com

Izberite kategorijo za iskalnik StudioFaca.com

Izberite kategorijo za iskalnik Popaj.Streznik.org

Izberite kategorijo za imenik Odpri.si

Izberite kategorijo za iskalnik Kopa.si

 

 

Raziskovalec.com (brez omejitve v dolžini vpisa)
  
 Krajnc.net (255 znakov)  
Studiofaca.com (255 znakov)   Popaj.Streznik.org (255 znakov)
 Kopa.si
(255 znakov) Odpri.si (255 znakov)
 

 

OPOZORILA !

Pri nekaterih iskalnikih morate vpis še potrditi!
 Pri nekaterih imenikih bo vpis skrajšan na 255 znakov!

Center za lokalizacijo interneta v Sloveniji ne prevzema odgovornosti za morebitne tezave in napake pri vpisu.

 

 


 Oglašujte svojo dejavnost na lokalnem nivoju >>

 Opozorilo: Center za lokalizacijo interneta v Sloveniji ne prevzema odgovornosti za katerokoli napako pri vpisu.


Koda za vpisovanje je last Centra za lokalizacijo interneta v Sloveniji (www.raziskovalec.com)