Zemljevid občine ©MARJE PRI JEL©AH. Poiąčite svoj kraj s storitvijo ©MARJE PRI JEL©AH zemljevid (map).

Zemljevid (map) je storitev, ki vam ponuja tri poglede na izbrani kraj. Prvi pogled je navaden zemljevid z označenimi ulicami in cestami. Drugi pogled je satelitski posnetek izbranega kraja ali občine. Tretji posnetek vključuje v zemljevidu plastnice z označenimi nadmorskimi viąinami. Ob kliku na posamezno občino se odpre naveden zemljevid (karta) te občine. Posamezne zemljevide lahko povečate z dvoklikom ali s pomočjo gumbov na levi strani. Karte in zemljevidi Slovenije (Slovenia maps) na enem mestu ...

Vpiąite ime kraja:    ali poiąčite svoj kraj na seznamu >>

navaden zemljevid


satelitski posnetek

Nadmorske viąine

Kraji v občini:

  BABNA BRDA, BABNA GORA, BABNA REKA, BELI POTOK PRI LEMBERGU, BELO, BEZGOVICA, BOBOVO PRI ©MARJU, BODRE®, BODRI©NA VAS, BRECLJEVO, BREZJE PRI LEKMARJU, BUKOVJE V BABNI GORI, CEROVEC PRI ©MARJU, DOL PRI PRISTAVI, DOL PRI ©MARJU, DRAGOMILO, DVOR, GAJ, GLOBOKO PRI ©MARJU, GORNJA VAS, GRLIČE, GROBELCE, GROBELNO - DEL, HAJNSKO, JAZBINA, JEROVSKA VAS, JE©OVEC PRI ©MARJU, KAMENIK, KONU©KO, KORETNO, KORPULE, KRISTAN VRH, KRTINCE, LA©E, LEKMARJE, LEMBERG PRI ©MARJU, LIPOVEC, MALA PRISTAVA, MESTINJE, MOČLE, NOVA VAS PRI ©MARJU, OREHOVEC, PEČICA, PIJOVCI, PLATINOVEC, POL®ANSKA GORCA, POL®ANSKA VAS, PREDEL, PREDENCA, PRELOGE PRI ©MARJU, PUSTIKE, RAKOVEC, SENOVICA, SLADKA GORA, SOTENSKO PRI ©MARJU, SPODNJA PONKVICA, SPODNJE MESTINJE, SPODNJE SELCE, SPODNJE TINSKO, STRANJE, STRTENICA, SVETI ©TEFAN, ©ENTVID PRI GROBELNEM, ©EROVO, ©KOFIJA, ©MARJE PRI JEL©AH, TOPOLOVEC, VINSKI VRH PRI ©MARJU, VODENOVO, VRH, VR©NA VAS, ZADR®E, ZASTRANJE, ZAVR©E PRI GROBELNEM, ZGORNJE TINSKO, ZIBIKA, ZIBI©KA VAS

Zemljevid omogoča podjetje Google v sklopu storitve Google maps.