Zemljevid občine ŠMARTNO PRI LITIJI . Poiščite svoj kraj s storitvijo ŠMARTNO PRI LITIJI zemljevid (map).

Zemljevid (map) je storitev, ki vam ponuja tri poglede na izbrani kraj. Prvi pogled je navaden zemljevid z označenimi ulicami in cestami. Drugi pogled je satelitski posnetek izbranega kraja ali občine. Tretji posnetek vključuje v zemljevidu plastnice z označenimi nadmorskimi višinami. Ob kliku na posamezno občino se odpre naveden zemljevid (karta) te občine. Posamezne zemljevide lahko povečate z dvoklikom ali s pomočjo gumbov na levi strani. Karte in zemljevidi Slovenije (Slovenia maps) na enem mestu ...

Vpišite ime kraja:    ali poiščite svoj kraj na seznamu >>

navaden zemljevid


satelitski posnetek

Nadmorske višine

Kraji v občini:

  BOGENŠPERK. BUKOVICA PRI LITIJI, CEROVICA ČRNI POTOK DOLNJI VRH DRAGOVŠEK DVOR GORNJI VRH GOZD-REKA GRADIŠČE PRI LITIJI GRADIŠČE-K.O.GRAD. IN POLJ. GRADIŠKE LAZE JABLANIŠKE LAZE JABLANIŠKI POTOK JASTREBNIK JAVORJE JELŠA JEŽCE JEŽNI VRH KAMNI VRH PRI PRIMSKOVEM KOŠKE OLJANE LESKOVICA PRI ŠMARTNEM LIBERGA LUPINICA MALA KOSTREVNICA MALA ŠTANGA MIHELCA MIŠJI OL MULHE OBLA GORICA PODROJE POLJANE PRI PRIMSKOVEM PRESKA NAD KOSTREVNICO PRIMSKOVO RAČICA RAZBORE-K.O.JEŽNI VRH RAZBORE-K.O.POLJANE-DEL RIHARJEVEC SELŠEK SEVNO SPODNJA ABLANICA STARA GORA PRI VEL. GABRU ŠČIT ŠMARTNO PRI LITIJI ŠTANGARSKE POLJANE VELIKA OSTREVNICA VELIKA ŠTANGA VINJI VRH VINTARJEVEC VIŠNJI GRM VOLČJA JAMA VRATA ZAGRIČ ZAVRSTNIK ZGORNJA JABLANICA

Zemljevid omogoča podjetje Google v sklopu storitve Google maps.